Iš uždarosios akcinės bendrovės „Socialiniai ir sveikatos projektai“ Ąžuolyno klinikos stacionaro skyriaus fakultetas gavo raštą, kuriame labai gerai įvertinta studijų programos „Bendrosios praktikos slauga“ III kurso studenčių Lauros Karaliūtės (SL13A gr.). Monikos Balkytės (SL13A gr.), Ingridos Urbonaitės (SL13C gr.) ir Dovilės Montvilaitės (SL13C gr.) atlikta profesinės veiklos praktika.
D ž i a u g i a m ė s     s a v o     s t u d e n t ė m i s !

SPF studenčių profesinės veiklos vertinimas

 

SPF akademinė
bendruomenė