Š. m. spalio 6 d. Birštone vyko mokslinė praktinė konferencija „Reabilitacijos metodų ir priemonių efektyvumas“, kurią organizavo Lietuvos reabilitologų asociacija, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos katedra ir Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų mokslinė draugija. Konferencijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė Reabilitacijos katedros vedėja dr. Milda Žukauskienė ir lektorė Ramunė Komžienė.
Pirmoje konferencijos dalyje prof. Aleksandras Kriščiūnas, prof. Alvydas Juocevičius ir prof. Juozas Raistenskis kalbėjo reabilitacijai aktualiais klausimais. Neįgaliųjų reabilitacijos aktualijas aptarė doc. Jūratė Požerienė, teisinius medicininės reabilitacijos aspektus – SAM atstovė Rasa Biekšienė, pirminio protezavimo problemas – Algimantas Astrauskas. Po pietų pertraukos darbas vyko 5 sekcijose: centrinės ir periferinės nervų sistemos ligos; kaulų raumenų sistemos ligos; vaikų reabilitacijos klausimai; vidaus organų ligos; įvairūs reabilitacijos klausimai. Baigiamojoje konferencijos dalyje buvo pristatyti sekcijų pirmininkų ataskaitiniai pranešimai, LRA valdybos pirmininko prof. A. Kriščiūno, Lietuvos kineziterapeutų draugijos prezidentės doc. I. Rimdeikienės, Lietuvos ergoterapeutų draugijos pirmininkės doc. G. Kavaliauskienės ataskaitos. Vėliau vyko LRA valdybos rinkimai ir buvo išrinkti nauji valdybos nariai.

Dr. Milda Žukauskienė,
Reabilitacijos katedros vedėja