Nuo sausio 23 d. iki vasario 20 d. Valstybinis studijų fondas priims išeivijos ir lietuvių kilmės vaikų, vaikaičių ir provaikaičių, studijuojančių Lietuvos aukštosiose mokyklose, elektroninius prašymus valstybės paramai, kuri skiriama pirmosios ir antrosios pakopos bei vientisųjų studijų studentams, gauti.
Daugiau informacijos