Valstybinis studijų fondas informuoja, kad iki 2018 m. vasario 20 d. priims užsienio lietuvių, studijuojančių Lietuvos aukštosiose mokyklose, paraiškas gauti finansinę paramą.
Studentas, norintis gauti paramą 2018 m. pavasario semestre, iki vasario 20 d. privalo

 

Studijų skyrius