Aktuali informacija studentams, norintiems 2016/2017 m. m. gauti valstybės remiamą paskolą, bei  išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams dėl paramos jiems skyrimo.

 

Valstybės remiamos paskolos studentams 2016/2017 m. m.

Paramos išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams skyrimo konkursas