2016 m. liepos 5–11 dienomis pagal Erasmus+ strateginių partnerysčių projektą „Gyvenk puoselėdamas socialinį verslininkiškumą“ („Sustain your Life through the Social Entrepreneurship“, Nr. 2015-2-IT03-KA205-005954) Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų centro lektorė Virginija Andriusevičienė, Sveikatos priežiūros fakulteto lektorė Agnė Jakavonytė-Akstinienė ir docentė dr. Erika Kubilienė bei Agrotechnologijų fakulteto lektorė Edita Kristina Kaurynienė dalyvavo mokymuose Kaltanisetos mieste Sicilijoje (Italija). Projekto tikslas – dalintis gerąja patirtimi ir skatinti jaunimo bei jaunimo lyderių socialinį verslumą, taip prisidedant prie jaunimo užimtumo didinimo.
Kaltanisetoje organizuotuose mokymuose dalyvavo komandos iš Italijos, Ispanijos, Rumunijos, Portugalijos, Nyderlandų ir Lietuvos. Tarptautinio mokymosi vizito metu dalyviai tobulino savo tarpkultūrines kompetencijas, susipažino su naujais neformalaus mokymo(-si) metodais, mokėsi socialinių projektų rengimo ir sisteminio valdymo subtilybių.

Virginija Andriusevičienė,
VK Užsienio kalbų centro lektorė