2017 m. spalio 25 d. Sveikatos priežiūros fakultete vyko SYNLAB Lietuva UAB seminaras, skirtas studijų programos „Biomedicininė diagnostika“ I–III kursų studentams ir dėstytojams. Seminare įstaigos direktorė Kristina Marčiulaitienė, pardavimų ir rinkodaros projektų vadovė Diana Gaučytė ir medicinos vadybininkė Ingrida Banėnaitė („Biomedicininė diagnostika“ studijų programos absolventė) supažindino su tarptautinės įmonės veikla, SYNLAB Lietuva UAB laboratorijose atliekamais šiuolaikiniais molekuliniais tyrimais, papasakojo apie biomedicinos technologui keliamus profesinius reikalavimus ir darbo specifiką, aptarė profesinės praktikos, baigiamųjų darbų rengimo, įsidarbinimo ir karjeros galimybes.

Dr. Ingrida Pumputienė,
Biomedicininės diagnostikos ir dietetikos katedros vedėja