Valstybinis studijų fondas informuoja, kad vadovaujantis Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašu yra sudaromas asmenų sąrašas, kuriems bus kompensuota už studijas sumokėta kainos dalis.

Daugiau informacijos