2018 m. gegužės 7 d. įvyko fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis dėstytojų Natalijos Juškinos, Jurgitos Tuitaitės ir Kristinos Žukienės atestacijos klausimu. Komisija, susipažinusi su dėstytojų akademine veikla per penkerių metų kadenciją, nutarė patvirtinti, kad Natalija Juškina, Jurgita Tuitaitė ir Kristina Žukienė atitinka lektoriaus pareigybės kvalifikacinius reikalavimus.

 

Birutė Gostevičienė,
fakulteto konkurso ir atestacijos
komisijos pirmininkė