2017 m. lapkričio 20 d. Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete įvyko popietė-seminaras, skirtas Pasaulinei supratimo apie antibiotikus savaitei ir Europos supratimo apie antibiotikus dienai paminėti. Renginį organizavo Biomedicininės diagnostikos ir dietetikos bei Slaugos katedros. Seminare Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė dr. Rolanda Valintėlienė apžvelgė antimikrobinio atsparumo situaciją Lietuvoje ir Europoje, pagrindines šios problemos priežastis, galimus sprendimo būdus. Lektorės Rasa Marinskienė ir Snežana Budrikienė aptarė ir diskutavo su auditorija apie sveikatos priežiūros specialistų, ypač slaugytojų, higienos reikalavimų laikymosi svarbą, mažinat hospitalinių infekcijų riziką bei jų plitimą. Pabrėžtas slaugytojo vaidmuo šviečiant pacientus apie antibiotikų vartojimą.

 

Biomedicininės diagnostikos ir dietetikos katedros vedėja
dr. Ingrida Pumputienė