2018 m. balandžio 18 d. įvyko Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto studentų mokslinės draugijos organizuota respublikinė nuotolinė studentų konferencija „Studijos ir sveikata: 2018”.
Visus susirinkusius pasveikino Sveikatos priežiūros fakulteto Slaugos katedros vedėja, lektorė Jurgita Stankūnienė. Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto studentų mokslinės draugijos mokslinė kuratorė, Slaugos katedros docentė dr. Zyta Kuzborska palinkėjo studentams pasidalinti sukaupta patirtimi ir idėjomis.
Konferencijos dalyviai, ruošdami pranešimus, gilina žinias biomedicinos mokslų srities slaugos, reabilitacijos ir mitybos kryptyse.
Džiaugiamės, kad nuolat auga dalyvių, norinčių gilinti žinias akademinėje bei mokslinėje plotmėje, skaičius. Šioje respublikinėje nuotolinėje studentų konferencijoje dalyvavo 35 studentai iš Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto ir pristatė 20 pranešimų.
Konferencijos metu buvo pristatyta daug slaugos praktikai reikšmingų pranešimų. Diskutuota apie bendrosios praktikos slaugytojų bendravimą su agresyviais pacientais, miego kokybę dirbant sveikatos priežiūros įstaigoje, požiūrį į eutanaziją bei rankų higieną. Didelis dėmesys buvo kreiptas į studentų mitybą ir fizinį aktyvumą, studentų žinias apie antibiotikus ir jų vartojimą. Taip pat buvo keli pranešimai, susiję su Sveikatos priežiūros fakulteto studentų žinių vertinimu apie autizmą, visuomenės narių žinių vertinimu apie pradinį suaugusiųjų gaivinimą, sergančiųjų žinios apie depresiją, mamų žinios apie gimdos kaklelio vėžį ir vakcinaciją nuo jo. Didelis dėmesys buvo kreiptas į sergančiųjų aritmija žinias apie ligą bei studentų širdies ir kraujagyslių sistemos tyrimą ir vertinimą. Buvo pristatyti pranešimai apie pacientų, turinčių šlapinimosi sutrikimų, gyvybinės veiklos užtikrinimą; senyvo amžiaus žmonių griuvimus ir jų prevenciją.
Reabilitacijos katedros „Kineziterapijos“ studijų programos KI15 grupės studentė Almina Mickutė, besirūpindama susirinkusiųjų konferencijos dalyvių sveikata, pravedė mankštą.
Nuoširdžiai dėkojame Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto studentų mokslinės draugijos nariams, Verslo vadybos fakultetui ir visiems, prisidėjusiems prie konferencijos organizavimo! Esame dėkingi konferencijos dalyviams už ypač aktyvų dalyvavimą!

 

Dr. Zyta Kuzborska,
Slaugos katedros docentė,
Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros
fakulteto studentų mokslinės draugijos
mokslinė kuratorė