Studijų programos „Kineziterapija“ KI15 grupės studentai Gerda Markevičiūtė, Rokas Puzonas ir Stanislovas Jurevičius grįžta iš Maltos universiteto, kur pagal Erasmus+ programą studijavo kineziterapiją. Užsienio kolegos – tarptautinių programų koordinatorius dr. John Xerri de Caro ir programos direktorius dr. Mark Sacco – dėkoja už puikiai parengtus studentais, vadina juos tikrais savo šalies ambasadoriais ir linki Gerdai, Rokui ir Stanislovui kuo didžiausios sėkmės ateityje.

D ž i a u g i a m ė s    i r    d i d ž i u o j a m ė s   j a i s    i r  m e s !

 

Dr. Milda Žukauskienė,
Reabilitacijos katedros vedėja