K V I E Č I A M E
į profesinio bakalauro diplomų teikimo iškilmes, kurios 2017 m. birželio 29 d. vyks Sveikatos priežiūros fakulteto aktų salėje.

                                                                       
Absolventams diplomai teikiami:

10 val.
studijų programos „Biomedicininė diagnostika“ BD14 grupei;
studijų programos „Dietetika“ DT14 grupei;
studijų programos „Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija“ HK14 grupei.

13 val.
studijų programos „Ergoterapija“ ER14 grupei;
studijų programos „Kineziterapija“ KI14 grupei.

 

Fakulteto administracija