Valstybinis studijų fondas kviečia studentus, atlikusius privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigusius bazinius karinius mokymus, kreiptis dėl už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo. Prašome studentų iki 2021 m. vasario 8 d. kreiptis į fakulteto, kuriame studijavo ar studijuoja, Studijų skyrių (Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Studijų skyriaus kontaktinė informacija nurodyti šio skelbimo pabaigoje).

Fakulteto Studijų skyriui karo tarnybą atlikęs asmuo turi pateikti:

  1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  2. krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo faktą;
  3. asmens aukštojo mokslo kvalifikaciją liudijantį diplomą (jeigu jau baigęs studijas).

Šiuos dokumentus reikia atsiųsti nuskenuotus ar nufotografuotus elektroniniu paštu d.trezneviciute@spf.viko.lt

Laiške asmuo turi nurodyti savo vardą, pavardę, studijų fakultete metus ir kontaktinę informaciją – telefono numerį bei elektroninio pašto adresą.

Dėl už studijas sumokėtos kainos kompensavimo gali kreiptis asmenys, kurie atitinka šias sąlygas:

  1. pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuoja pagal pirmosios arba antrosios pakopos, arba vientisųjų studijų programas ar yra baigę studijas;
  2. nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar bazinius karinius mokymus (toliau – karo tarnyba) baigė prieš pradėdami studijas aukštojoje mokykloje arba studijų metu;
  3. studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo karo tarnybos atlikimo;
  4. karo tarnybą atliko po 2011 m. rugsėjo 1 dienos;
  5. karo tarnybą pradėjo iki 2015 m. balandžio 21 dienos;
  6. visą studijų laikotarpį ar jo dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamoje vietoje;
  7. neturi akademinių skolų.

Karo tarnybą atlikusiam asmeniui gali būti skiriama tik už vienas studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija (ne daugiau negu 50 proc.).

Daugiau informacijos: http://vsf.lrv.lt/lt/studentams/kompensavimas-kariams

Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Studijų skyriaus kontaktai:

Daiva Treznevičiūtė

Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Studijų skyriaus vedėja

+ 370 649 09 069

d.trezneviciute@spf.viko.lt