Informuojame, kad Valstybinis studijų fondas įgyvendina projektą „Studijų prieinamumo didinimas“. Įgyvendinant minėtą projektą neįgaliems studentams teikiama finansinė parama – tikslinė išmoka, skirta studijų prieinamumui didinti. Tikslinė išmoka gali būti naudojama tik studijų reikmėms t. y. prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms didinti studijų prieinamumą.

Daugiau informacijos