2019 m. sausio 22–23 d. Palerme (Italijoje) vyko projekto „Menas ir socialinis virsmas“ („Art and Social Change: a Path to Recovery“, sutarties Nr. 2016‐1‐LT01‐KA202‐023234) tarptautinis partnerių susitikimas, kurį suorganizavo projekto partneris Comunit Terapeutica Casa die Giovani (Italija). Projektą koordinuoja Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas pagal Erasmus+ programos strateginės partnerystės KA2 programą. Susitikime dalyvavo projekto vadovė Aurelija Kūgytė, projekto tyrėjos Milda Kuskienė ir Rima Burneikaitė bei atstovai iš šių organizacijų: VšĮ „Socialiniai paramos projektai“ (Lietuva), Arts and Health South West (Jungtinė Karalystė), Portraits of Recovery (Jungtinė Karalystė) ir Asilo Bianco Association (Italija). Partneriai aptarė pasiruošimą galutinei ataskaitai, intelektinių produktų pristatymą bei tęstinio projekto galimybes.

Sausio 25 d. Palerme Villa Zito vyko italų partnerio Comunit Terapeutica Casa die Giovani suorganizuota konferencija. Prie konferencijos organizacijos prisidėjo projekto vadovė Aurelija Kūgytė. Konferenciją atidarė ir sveikinimo žodžius tarė: Raffaele Bonsignore (Fondazione prezidentas), Padre Salvatore Lo Bue (Comunit Terapeutica Casa die Giovani prezidentas), Nuccia Cammara (projekto „Menas ir socialinis virsamas“ idėjinė lyderė), Aurelija Kūgytė (projekto „Menas ir socialinis virsmas“ vadovė), Giorgio Serio (Psichikos sveikatos departamento ASP Palermo direktorius) ir Antonella Purpura (Modernaus meno galerijos Palerme direktorius). Konferencijoje buvo pristatytos projekto veiklos, parodytas vienas iš sukurtų intelektinių produktų – dokumentinis filmas. Konferencijos dalyviai turėjo galimybę išklausyti temas apie meną ir jo poveikį: „Rūpintis tais, kurie rūpinasi pacientais“; „Meno poveikis sveikatos priežiūros specialistams“; „Įgudusios rankos: žaidimai, atmintis ir patirtis“; „Grožis ir dalyvavimas. Kultūrinės gerovės link: Sant´Anna ligoninės (Turine) pavyzdys“; „Teatras sveikatai: Bolonijos patirtis“. Viena iš projekto partneių Alex Coulter (Arts and Health South West direktorė) skaitė pranešimą „Kūrybos reikšmė gerinant sveikatą ir psichikos gerovę: anglų patirtis“. A. Coulter pabrėžė, kad svarbu, jog žmonės išgirstų kitų šalių patirtį ir tai juos padrąsintų tęsti veiklą panašioje srityje, kai dalyvavimas kūrybos procese – viena iš psichikos sveikatos gerinimo priemonių.

Konferencijos metu iš anksto užsiregistravę dalyviai galėjo dalyvauti meno dirbtuvėse „Perdirbimas ir kūrimas“, kurias vedė menininkė Enrica Borghi (vieno iš projekto partnerių Asilo Bianco Association prezidentė). Dalyviai kūrė meną iš antrinių žaliavų.

Po konferencijos vyko vienos iš italų projekto menininkių Loredana Longo parodos atidarymas.

Linkime rūpintis savo psichikos sveikata ir ieškoti tinkamų Jūsų asmenybei meno būdų.

 

Aurelija Kūgytė,
Rima Burneikaitė ir Milda Kuskienė

Nuotraukos Orintos Labutytės

 

Daugiau nuotraukų iš renginių projekto Facebook 

Daugiau apie projektą: www.artandsocialchange.eu

Kviečiame pamėgti projekto Facebook‘ą ir sekti projekto naujienas: Art & Social Change: Recoverism International