Naujame šių metų žurnalo „SLAUGA. Mokslas ir praktika“ numeryje (2018 Nr. 5 (257) publikuojamas fakulteto Praktinio mokymo skyriaus vedėjos, Slaugos katedros docentės dr. Simonos Paulikienės mokslinis straipsnis „Pacientų be sąmonės skausmo vertinimas reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje“, parengtas kartu su bendraautore Indre Kunigėlyte.

Paskaitykime!