Rugsėjo 20–22 dienomis Paryžiuje (Prancūzija) vyko eilinė Europos aukštųjų kineziterapijos mokyklų tinklo (ENPHE) konferencija. Konferencijoje dalyvavo Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Reabilitacijos katedros vedėja, ENPHE koordinatorė Lietuvai dr. Milda Žukauskienė ir Reabilitacijos katedros lektorė Kristina Žukienė.
Konferencijoje taip pat dalyvavo kolegos ir iš kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Lietuvos sporto universiteto, Klaipėdos universiteto, Šiaulių kolegijos.
Konferencijos metu kviestiniai pranešėjai pristatė tarpdisciplininių studijų inovacijas ir privalumus (Anita Ahlstrand, Suomija), asmenų su regėjimo negalia įtraukimo į studijas patirtį (Pasquale Gallo, Prancūzija), tarpprofesinės praktikos ir studijų vertinimą ir tobulinimą (Andre Vyt, Belgija), XXI amžiaus sveikatos priežiūros specialistų kompetencijas sveikatos priežiūros studijų programose (Jasmin Pekaric, Nyderlandai).
Kaip jau įprasta, konferencijos dalyviai patirtimi dalinosi ir diskutavo darbo grupėse: mokymosi palengvinimo (Facilitation of learning), tarptautiškumo (Internationalization), tarpprofesinio mokymo ENPHE (Interprofessional learning in ENPHE), kineziterapeutai skubios pagalbos skyriuje – naujas vaidmuo (Physiotherapists in the emergency room. An emerging role). Taip pat pristatyta „Beta“ sesija – In Beta Session on collaborative design of teaching and learning in physiotherapy education. Studentų grupės (ISB – interantional student body) nariai taip pat galėjo rinktis bet kurią iš anksčiau minėtų grupių.
Jau ne pirmą kartą mokslinių kineziterapijos tyrimų grupė organizuoja geriausių bakalauro ir magistro darbų tezių rinkimus ir apdovanojimus. Iš visų komisijos vertinimui pateiktų darbų atrenkami ir nominuojami tik 5 geriausi bakalauro ir 5 magistro darbai. Džiugu, kad antrus metus iš eilės į geriausių bakalauro darbų penketuką patenka Vilniaus kolegijos „Kineziterapijos“ studijų programos absolventų darbai. Šiemet – 2018 metų absolventės RUI WANG profesinio bakalauro darbo pagrindu parengtos tezės ir pristatytas stendinis pranešimas „GAIT TRAINING POSSIBILITIES FOR POST-STROKE PATIENTS WITH GAIT TRAINER EIK” (vadovė dr. Milda Žukauskienė).
Sveikiname ir didžiuojamės RUI!
Konferencijos metu vykusios neeilinės Generalinės asamblėjos metu organizuotas balsavimas dėl narystės mokesčio didinimo ir ne Europos regiono narių priėmimo į tinklą asocijuotų narių teisėmis. Skirtingai nuo ankstesnių balsavimų buvo nutarta, kad balsuos ne šalies koordinatoriai, vienas kiekvienos narės (ENPHE nariai yra aukštosios kineziterapeutus rengiančios mokyklos) atstovas. Abiems klausimams pritarta didžiąja balsų dauguma.
Uždarymo ceremonijos metu buvo padėkota konferencijos organizatoriams ir dalyviams. Kitas ENPHE seminaras vyks 2019 m. kovo 15–16 d. Bochum (Vokietija), o konferencija – spalio 10–12 d. Groningene (Nyderlandai).

 

Dr. Milda Žukauskienė,
SPF Reabilitacijos katedros vedėja