2017 m. balandžio 12 d. įvyko Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto studentų mokslinės draugijos organizuota respublikinė nuotolinė studentų konferencija „Studijos ir sveikata: 2017”.
Visus susirinkusius pasveikino Sveikatos priežiūros fakulteto studentų atstovybės pirmininkė Dovilė Kalvelytė bei Slaugos katedros vedėja, lektorė Jurgita Stankūnienė. Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto studentų mokslinės draugijos mokslinė kuratorė, Slaugos katedros docentė dr. Zyta Kuzborska palinkėjo studentams pasidalinti sukaupta patirtimi ir idėjomis.
Konferencijos dalyviai, ruošdami pranešimus, gilina žinias biomedicinos mokslų srities slaugos, medicinos technologijų, reabilitacijos ir mitybos kryptyse.
Džiaugiamės, kad nuolat auga dalyvių, norinčių gilinti žinias akademinėje bei mokslinėje plotmėje, skaičius. Šioje respublikinėje nuotolinėje studentų konferencijoje dalyvavo rekordinis studentų skaičius – net 52 studentai iš Lietuvos aukštųjų mokyklų (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Panevėžio kolegijos bei Vilniaus kolegijos) ir pristatyti 27 pranešimai.
Nuoširdžiai dėkojame Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto studentų mokslinės draugijos nariams, Verslo vadybos fakultetui, visiems, prisidėjusiems prie konferencijos organizavimo! Esame dėkingi  konferencijos dalyviams už ypač aktyvų dalyvavimą!

Dr. Zyta Kuzborska,
VK SPF SMD mokslinė kuratorė