Gegužės 15 d. Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre vyko seminaras „Menas ir socialinis virsmas: geroji patirtis“. Jį organizavo Sveikatos priežiūros fakultetas ir VšĮ „Socialiniai paramos projektai“ pagal Erasmus+ programą vykdomą strateginių partnerysčių projektą „Menas ir socialinis virsmas“ (angl. k. ART and SOCIAL CHANGE: a path to recovery), projekto Nr. 2016-1-LT01-KA202-023234.
Seminaras buvo skirtas pedagogams, dirbantiems su biomedicinos ir socialinių mokslų studijų krypties studentais/moksleiviais.
Seminaro metu dalyviai sužinojo apie Vilniaus kolegijos vykdomą projektą. Jiems buvo perteikta patirtis, įgyta mokymuose Jungtinėje Karalystėje.
Dalyviai turėjo galimybę patirti bei išreikšti save kvėpavimo ir dainavimo seminare, kurį pravedė dainininkė, dainavimo mokytoja, dainavimo mokyklos „Laisvo balso studija“ įkūrėja
Milda Arčikauskaitė. Niūniavom, dainavom ir svarbiausiai taisyklingai kvėpavom.
Keli įspūdžiai iš seminaro dalyvių apie meno naudą: ramina, leidžia išlieti emocijas, išlaisvina žmogų nuo baimių, žmogus būna „čia ir dabar“.
Dalyviai dalijosi mintimis, kad meno metodai yra integruoti į sveikatos priežiūros specialistų ir socialinio darbuotojo padėjėjo mokymų programas.

Aurelija Kūgytė, Grožio terapijos katedros lektorė,
projekto „Menas ir socialinis virsmas“ vadovė