2018 m. kovo 27 d. Sveikatos priežiūros fakulteto aktų salėje įvyko susitikimas su Lietuvos kariuomenės Karo prievolės komplektavimo tarnybos Vilniaus regioninio karo prievolės ir komplektavimo skyriaus vyresniuoju verbuotoju št. srž. Igoriu Bartanovičiumi ir jo kolega. Studentai buvo supažindinti su Lietuvos kariuomenės tarnybos būdais, aptarta, kaip suderinti studijas ir karo tarnybą, bei diskutuota apie priėmimo sąlygas į Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus ir ateities perspektyvas.
Diskusijoje buvo akcentuota, kad kiekvieno Lietuvos respublikos piliečio pareiga – ginti Tėvynę, savo šeimą, kiekvieną šalies pilietį, kuriam būtų iškilusi reali grėsmė.

 

Vida Stankevičienė,
Studijų organizavimo skyriaus vedėja