2016 m. balandžio 25–29 dienomis Vilniaus kolegijoje vykusios Tarptautinės savaitės metu į Sveikatos priežiūros fakultetą atvyko 4 lektoriai iš 3 užsienio universitetų.
Dr. David Banks (Queen Margaret University, Jungtinė Karalystė) vedė seminarus fakulteto dėstytojams ir studijų programos „Bendrosios praktikos slauga“ III kurso studentams apie filosofines asmens, orientuoto į sveikatos priežiūros praktiką, vertes ir Heron’o šešių bendravimo pakopų teoriją. Dr. David Banks po pateikties pristatymo organizavo seminarų dalyvių savęs įsivertinimo mokymus ir jų aptarimą grupėse.
Lektorė Kathleen MacDonald (Queen Margaret University, Jungtinė Karalystė) vedė seminarą „Ilgalaikės slaugos priežiūros etika: pacientų požiūris“, skirtą studijų programos „Bendrosios praktikos slauga“ II kurso studentams.  Seminaro tikslas buvo išanalizuoti įvairias teorijas ir situacijas, galinčias kelti profesines bei etines slaugos problemas. Seminaro metu buvo organizuojami įvairūs interaktyvūs užsiėmimai.
Lektorė Vanda Sargautienė (University of Latvia, Latvija) skaitė paskaitas studijų programų „Dietetika“ ir „Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija“ studijų programų studentams apie mitybos mokslus Latvijoje, mitybos pagrindus, mitybą ir sveiką valgymą, mitybą ir odą.
Lektorius Maarten Hendrickx (UCLL, Belgija) vedė seminarą „Įvadas apie vaistų sudėtį“ studijų programos „Biomedicininė diagnostika“ studentams.
Lektoriai susitiko su Slaugos ir Biomedicinos diagnostikos ir dietetikos katedros lektoriais, lankėsi Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre ir Baltijos Amerikos klinikoje, dalyvavo Vilniaus kolegijos Tarptautinės savaitės renginiuose.

Viktorija Kielaitė,
Slaugos katedros lektorė, Erasmus programos
koordinatorė Sveikatos priežiūros fakultete