2018 m. gruodžio 11 d. Sveikatos priežiūros fakultete vyko „Biomedicininės diagnostikos“ studijų programos studentų ir dėstytojų susitikimas su Lietuvos laboratorinės medicinos draugijos (LLMD) Vilniaus filialo pirmininku dr. Valdu Baniu. Susitikimo metu dr. V. Banys trumpai apžvelgė LLMD istoriją nuo jos įsteigimo iki šių dienų, supažindino su draugijos struktūra ir veikla. Pranešėjas pabrėžė biomedicinos technologų narystės svarbą draugijoje, paaiškino sąlygas ir tvarką, kaip tapti LLMD nariu.

 

dr. Ingrida Pumputienė,
Biomedicininės diagnostikos ir dietetikos katedros vedėja