2018 m. birželio 28 d. Sveikatos priežiūros fakultete 149-iems studijų programų „Biomedicininė diagnostika“, „Dietetika“, „Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija“, „Ergoterapija“ ir „Kineziterapija“ absolventams buvo iškilmingai įteikti profesinio bakalauro diplomai, 11-ai iš jų – su pagyrimu.
Absolventus pasveikino Sveikatos priežiūros fakulteto dekanė Birutė Gostevičienė bei šventėje dalyvavę svečiai: Lietuvos Respublikos Seimo narė Rimantė Šalaševičiūtė; Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinikos docentė dr. Edita Gavelienė; VšĮ Centro poliklinikos Antrinės asmens sveikatos priežiūros administratorė, Klinikinės laboratorijos vedėja Laima Skrickienė; UAB „ODA LT“ direktorė Irena Jokšienė; VšĮ Centro poliklinikos ergoterapeutė, Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto „Ergoterapijos“ studijų programos absolventė Justina Meškauskaitė; VšĮ Valakupių reabilitacijos centro vyr. kineziterapeutė Jurgita Veliulytė. Geriausios kloties profesiniame kelyje palinkėjo katedrų vedėjos: dr. Ingrida Pumputienė, Lina Sirvydienė, dr. Milda Žukauskienė.
Absolventams buvo įteiktos padėkos už dalyvavimą Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto studentų mokslinės draugijos veikloje, už sportinius pasiekimus. Nuoširdžius žodžius jiems tarė studentų atstovai.
Iškilmingoje šventėje dalyvavo bei absolventams dainas dovanojo vyrų choras „Vytis‘, kuriame dainuoja ir Sveikatos priežiūros fakulteto lektorius Kęstutis Koncevičius.

 

Mieli absolventai! Sveikiname ir linkime visokeriopos sėkmės!