Sveikatos priežiūros fakulteto projektų vadovas dr. Mikas Balkevičius ir Slaugos katedros lektorė, Erasmus+ programos koordinatorė VK Sveikatos priežiūros fakultete Viktorija Kielaitė 2016 m. liepos 8–15 d. dalyvavo antrajame Erasmus+ strateginių partnerysčių programos projekto „Gyvenk puoselėdamas socialinį verslininkiškumą“ („Sustain your Life through the Social Entrepreneurship“, Nr. 2015-2-IT03-KA205-005954) susitikime Las Palmase (Ispanija). Šiame projekte Sveikatos priežiūros fakultetas dalyvauja partnerio teisėmis kartu su kitomis ES šalimis: Italija (ROCCA DI CERERE), Portugalija (Freguesia de Cascais e Estoril), Rumunija (Domino association), Ispanija (CONSULTA EUROPA) ir Olandija (Hogeschool Rotterdam). Projektą koordinuoja organizacija „PRISM“ (Italija).
Antrojo projekto partnerių susitikimo metu projekto dalyviai pristatė geruosius socialinio verslininkiškumo pavyzdžius Lietuvoje, Portugalijoje, Ispanijoje, Italijoje ir Rumunijoje. Projekto koordinatorius iš organizacijos „PRISM“ pristatė Kaltanisetoje (Italija) organizuoto mokymo vizito rezultatus, aptarė projekto partnerių indėlį projekte atliekant projekto veiklas, suplanavo būsimųjų mokymo kursų Roterdame programą. Dr. Mikas Balkevičius pristatė projekto kokybės vadybos strategiją, veiklų kokybės vertinimo procedūras ir instrumentus. Susitikimo metu projekto dalyviai aptarė svarbiausius projekto intelektinių produktų, finansų administravimo ir sklaidos vykdymo klausimus.
Šio projekto tikslas – paskatinti socialinio verslininkiškumo plėtrą projekto partnerių šalyse parengiant atitinkamos srities socialinių verslininkiškumo mentorių, kurie būtų pasirengę inicijuoti naujas socialinio verslo iniciatyvas projekto partnerinėse šalyse. Projektas taip pat siekia integruoti socialinio verslo idėjas organizuojant formaliojo ir neformaliojo mokymosi veiklas projekto partnerių šalyse.
Sveikatos priežiūros fakultetas, realizuodamas projekto tikslus, sieks integruoti savo studijų programose siekinius, susijusius su socialiniu verslininkiškumu, bei formaliojo/neformaliojo mokymosi veiklų metu parengti mentorius, kurie bus pasirengę populiarinti socialinio verslininkiškumo iniciatyvas sveikatos priežiūros sektoriuje Lietuvoje.
Erasmus+ Jaunimo strateginių partnerysčių projekto (K2) trukmė – 2 metai (2015–2017). Jo metu bus parengta metodinė medžiaga apie socialinio verslininkiškumo veiklos metodikas sveikatos priežiūros sektoriuje, apmokyta daugiau kaip 12 socialinio verslininkiškumo mentorių, integruoti laisvai pasirenkami moduliai apie socialinį verslininkiškumą Sveikatos priežiūros fakulteto studijų programose bei išpopuliarintos socialinio verslininkiškumo idėjos nacionaliniu lygiu.

SPF projektų vadovas
dr. Mikas Balkevičius