Vilniaus policijos klubo vaikams ir jaunimui prezidentas Aleksandras Ustinovas perdavė Vilniaus kolegijai padėkos raštą už tai, kad prisidėdama Vilniaus atviro jaunimo centro „Mes“, įgyvendinančio jaunimo socialinį projektą „Penketukas“ Vilniaus kolegija 2016 m. balandžio 11 d. Sveikatos priežiūros fakultete organizavo projekte dalyvaujantiems 16–18 metų amžiaus jaunuoliams krepšinio varžybas.

Padėkos raštas