Tarptautiniai ryšiai

Studentų mobilumas:

ERASMUS studijos

ERASMUS praktika

Mišri intensyvioji programa (Blended intensive program – BIP): 

Kas tai?
Tai yra trumpos ir intensyvios programos, kuriose taikomi inovaciniai mokymosi ir mokymo metodai, įskaitant bendradarbiavimą internetu.

Mišri intensyvioji programa (Toliau BIP) susideda iš nuotolinių paskaitų ir kontaktinių paskaitų BIP organizuojančioje institucijoje. Kontaktinių paskaitų trukmė yra nuo 5 iki 30 dienų. Virtualių paskaitų trukmė nėra ribojama. Pilnai išklausius visą mokymo programą bus suteikiami nuo 3 ECTS kreditų, kuriuos galima įskaityti laisvai pasirenkamus dalykus studijų metu.

Kas gali dalyvauti BIP programoje?
1 – 4 kurso studentai ir fakulteto dėstytojai.

Kur galiu gauti informacijos apie vyksiančias BIP programas?
http://www.erasmusbip.eu/
Iš Fakulteto ERASMUS+ programos koordinatorės el. paštu erasmus@spf.viko.lt

Kaip galiu pateikti paraišką dalyvavimui BIP?
Norint dalyvauti BIP, prašome užpildyti Erasmus paraišką.

Studentų atranka vyksta fakultetuose, ją vykdo fakultetų dekanų įsakymais sudarytos Erasmus+ programos studentų atrankos komisijos. Atrankos vyksta per savaitę po konkurso pabaigos. Studentai gali būti kviečiami į pokalbius su atrankos komisija – sekite informaciją!

Laimėjusiems konkursą
Apie visa tai atrinktus studentus detaliai informuoja ERASMUS+ programos koordinatorė Sveikatos priežiūros fakultete Viktorija Kielė ir Tarptautinių ryšių skyriaus Erasmus+ studentų mobilumo koordinatorė Ieva Janauskaitė, el. p. i.janauskaite@viko.lt, erasmus@viko.lt. Sekite informaciją!

Incommings

Studentų atsiliepimai

Personalo mobilumas:

Dėstymo vizitai

Mokymosi vizitai


I am Dimitra Triantafyllidou from the University of West Attica in Greece. I am 22 years old and I just graduated nursing school. After finishing my studies, I wanted to experience working abroad, so I chose VšĮ VUL SK (vaikų ligoninė), kids neurosurgery department in Vilnius. There, I spent two months, which was enough to inspire me and give me confidence as a new nurse. My mentors Greta Juškevičiūtė and Ilona Skardinskienė supported me through my internship and gave me independence while working. I am grateful for this collaboration with VIKO/HEI Faculty of Health Care and I wish to inspire more students/graduates to chase opportunities like this one I had.

Kindly,
Dimitra


LT:
2023 m. spalio 16–20 d. Alina Bažanovienė, Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto dėstytoja, ir Anna Lomonosova, Viktorija Perepelica, Gabija Sinkevičiūtė, Gintarė Stanaitytė, Sveikatos priežiūros fakulteto studijų programos „Bendrosios praktikos slauga“ antro kurso studentės, dalyvavo mišriojoje intensyviojoje programoje (angl. BIP, Blended Intensive Programme) „Įvairovė ir įtrauktis“ (angl. DIVERSITY and INCLUSION), kurią organizavo WSB universitetas Lenkijoje (Akademia WSB – WSB University).

Mokymuose dalyvavo studentai ir dėstytojai iš įvairių šalių: Lietuvos, Latvijos, Bulgarijos ir  Rumunijos. Mokymosi programos metu įgytos specifinės žinios, praktiškai tobulinti kultūriniai, socialiniai ir kalbiniai įgūdžiai, sustiprintas bendradarbiavimas su Lenkijos ir Latvijos universitetais.

EN:
16-20 October 2023 Alina Bažanovienė, a lecturer at the Faculty of Health Care at Vilnius College, and Anna Lomonosova, Viktorija Perepelica, Gabija Sinkevičiūtė and Gintarė Stanaitytė, second-year general care nursing students of the Faculty of Health Care, participated in the mixed intensive learning programme (BIP, Blended Intensive Programme) „Diversity and Inclusion“, organized by the WSB University in Poland (Akademia WSB – WSB University).

The training was attended by students and lecturers from different countries: Lithuania, Latvia, Bulgaria and Romania. The specific knowledge gained during the learning programme and the practical skills developed relate to cultural, social and linguistic subjects. Cooperation with universities in Poland and Latvia has been strengthened.


ERASMUS+ programos studentės linkėjimai iš Prancūzijos:
Sveiki! Dar kartą sveikinuosi iš Prancūzijos. Šįkart praktiką atlieku ne viena – kompaniją gastroenterologijos skyriuje palaiko ketvirto kurso slaugos studentė Aleksia iš Graikijos. Kartu dalyvavome ir priimančios mokymo institucijos (IFPP) organizuotame renginyje „Erasmus dienos“. Čia savo patirtimi dalijomės su besidominčiais praktiką atlikti svetur prancūzais bei jau užsienyje besipraktikuojančiais studentais. Taip pat turėjome progą padiskutuoti ir su atvykusiu į renginį žurnalistu, kuris mūsų mintis paskelbė žurnale „L’Écho Républicaine“ 2023 m. spalio 14 dieną (mūsų mielus veidus galite pamatyti ir jūs).
Gabrielė Blaževičiūtė, studijų programos „Bendrosios praktikos slauga“ SL20C grupės studentė


LT

2023 m. rugsėjo 11–15 dienomis Sveikatos priežiūros fakulteto Slaugos katedros dėstytojos Milda Kuskienė ir dr. Simona Paulikienė buvo išvykusios dėstymo vizito į Valensijos (Ispanija) Cardenal Herrera universitetą (Universidad CEU Cardenal Herrera), Slaugos ir kineziterapijos katedrą. Vizito metu dėstytojos kartu su Cardenal Herrera universiteto Erasmus+ koordinatore Maria Inmaculada Sanchez Lopez vedė II kurso slaugos studijų programos studentų praktikumus. Jų metu buvo analizuojami medikamentiniai ir nemedikamentiniai skausmo valdymo būdai, sprendžiamos dėstytojų iš Lietuvos parengtos praktinės užduotys. Taip pat vizito metu buvo aptarti studijų proceso organizavimo ypatumai, apžiūrėtos universiteto auditorijos, kuriose vyksta praktiniai užsiėmimai naudojant simuliacinę įrangą.
Šis vizitas dėstytojoms nėra pirmas, tačiau naudingas įgyti tarptautinės pedagoginės patirties.

EN

In 2023 on September 11-15, the lecturers of the Department of Nursing of the Faculty of Health Care Milda Kuskienė and dr. Simona Paulikienė were on a teaching visit to the University of Cardinal Herrera (Valencia, Spain), Department of Nursing and Physiotherapy. During the visit the lecturers together with Cardinal Herrera University’s Erasmus+ coordinator Maria Inmaculada Sanchez Lopez, conducted practical sessions for students of the second-year nursing study program. During them, medical and non-medical methods of pain management were analyzed and practical tasks prepared by teachers from Lithuania were solved. Also, during the visit, the peculiarities of the organization of the study process were discussed, the university auditoriums, where practical classes are held using simulation equipment, were inspected.
This visit is not the first for the teachers, but it was useful for gaining international pedagogical experience.


2021 m. vasario – balandžio mėnesiais į Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetą pagal ERASMUS+ mainų programą atvyko Latvijos universiteto Rygos medicinos kolegijos studijų programos „Bendrosios praktikos slauga“ studentė Gita Babre. ERASMUS mainų programos metu studentė atliko praktiką VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos Greitosios medicinos pagalbos stotyje.

Gita dalinasi savo patirtimi:

As part of the Erasmus program in the Lithuania, I spent a total of 2 memorable and adventurous months of practice. My practice was at ambulance and I initially was a little worried about how it would be and how easy it will be to adapt in new environment. Then, from the first moment, when I met my new colleagues I was able to leave all my fears behind.
Everyone was so welcoming, polite and friendly, that I felt incredibly good and relaxed.
Practice was so exciting because at ambulance you never know what kind of call you will get, and what will be patient’s condition etc. I was able to work with Covid-19 patients, saw car crush, fire, different heart diseases, mental illnesses, patients after surgeries and vaccines, injuries (different fractures) and not only adults, but children too. I was actively participating and assisting the staff.
In general, I got a lot of positive feelings, opportunities to use my knowledge and be useful in every day’s work at practice. I gained both theoretical and practical knowledge. Staff was willing to share knowledge and ready to teach new team member during working process.
To be honest, I am very happy that I speak Russian and Latvian, then I could actually be able to understand a lot of things in Lithuanian!
Yes, sadly because of Covid-19 I was not able to enjoy everything what Vilnius could offer on normal daily basis, but it takes me only 4 hour drive to get here, so I will definitely visit Vilnius again in summer time!
Strongly recommend to every student, who has the opportunity, to go for Erasmus. It opens up a wider view of medicine and life in general. It gives a chance to test your own abilities, and skills, gives you a possibility to meet new people, hear their stories, be inspired and also make amazing friendships! It was a lifetime experience for me and I am more than glad that I was here in Vilnius. Thank you!!!!

Gita Babre, Latvia.


2020 m. kovo 4 d. į Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetą pagal Erasmus+ mainų programą iš University of San Rafael-Nebrija (Ispanija) atvyko „Bendrosios praktikos slaugos“ studijų programos studentė Marina Redondo Santamaria. Studentė praktiką atlikinės Vilniaus miesto sveikatos priežiūros įstaigose iki 2020 m. birželio 5 d. Fakultete studentę kuruos Slaugos katedros docentė dr. Agnė Jakavonytė-Akstinienė.

Linkime Marinai sėkmės!

Viktorija Kielė,
Slaugos katedros lektorė,
Erasmus+ programos koordinatorė
Sveikatos priežiūros fakultete


2020 m. kovo 6-oji – paskutinė Tarptautinės savaitės diena. Sveikatos priežiūros fakulteto Slaugos katedros dėstytojams šiandien paskaitą apie sveikatos priežiūros mokslinius tyrimus skaito lektorius Luis Graca (Portugalija).


Tarptautinės savaitės dalyviai ir toliau skaito paskaitas Sveikatos priežiūros fakulteto studentams. Šiandien „Kineziterapijos“ studijų programos studentams paskaitas skaito lektorė Filiz Ozdemir (Turkija).


2020 m. kovo 4 d. Tarptautinė savaitė – įpusėjo.

Sveikatos priežiūros fakultete šiandien paskaitas studentams skaito lektorės Ileana Prejbeanu (Rumunija) ir Maria Walcak (Lenkija).


2020 m. kovo 3 d. Tarptautinė savaitė jau įsibėgėja. Sveikatos priežiūros fakultete šiandien paskaitas studentams skaito lektorės Elena Muñoz Gómez (Ispanija), Gemma Victoria Espí López (Ispanija), Ileana Prejbeanu (Rumunija) ir Fatma Kizilay(Turkija).


2020 m. kovo 2 d. prasidėjo Vilniaus kolegijos Tarptautinės savaitės renginiai Sveikatos priežiūros fakultete. Šiandien paskaitas skaito lektorės Elena Muñoz Gómez (Ispanija), Gemma Victoria Espí López (Ispanija) ir Ileana Prejbeanu (Rumunija).


Esu Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto studijų programos „Bendrosios praktikos slauga“ III kurso SL17D grupės studentė. Pagal Erasmus+ programą vykau į Latviją.  Dviejų mėnesių chirurginės slaugos praktiką atlikau Jūrmalos ligoninėje (Jūrmalas slimnīca), 2B chirurgijos skyriuje. Tai buvo tikras iššūkis, kuris paskatino tobulėti, labiau pasitikėti savimi ir įgyti neįkainojamos patirties.
Ligoninė turi du chirurgijos skyrius ir keturias operacines. Kasdien atliekama apie 20 planinių ir dar kartais tiek pat neplaninių operacijų. Labai nustebino, kad chirurginis skyrius, kuriame atlikau praktiką, yra bendras ir ten gydomi visų sričių pacientai. Man tai buvo puiki patirtis, nes turėjau galimybę pamatyti bei atlikti daug skirtingų sričių perrišimų ir procedūrų. Kasdien rytais galėdavau dalyvauti gydytojų vizitacijose ir susipažinti su skirtingomis ligomis, jų gydimu bei slauga. Man buvo paskirtos dvi nuostabios slaugytojos, kurios mane globojo ir mokė, pristatė mane kitiems ligoninės skyriams, iš kur sulaukdavau kvietimų ateiti susipažinti ir su jų darbu. Teko susipažinti su endoskopijos ir kolonoskopijos kabineto darbu, radiologijos skyriumi, reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriumi. Daug praktikos laiko praleidau operacinių bloke. Ten dirbantys chirurgai buvo labai malonūs bei draugiški, aš buvau pirmoji studentė atvykusi pas juos į praktiką, tad visi skyrė daug dėmesio. Net operacijų metu dirbantys chirurgai, gyd. anesteziologai-reanimatologai bei operacinės slaugytojos man rodydavo ir aiškindavo ką daro, kodėl taip daro, skatino užduoti visus rūpimus klausimus. Daug laiko teko stebėti nuostabaus chirurgo dr. Vjačeslavs Popkovs darbą, kuris ėmėsi mane mokinti chirurginio asistavimo meno, buvo labai kantrus ir ramus, pasitikėjo ir leido jam asistuoti keliose sudėtingose operacijose.
Patirtis Jūrmalos ligoninėje buvo ypatinga tiek gautų žinių, tiek ir išgyventų emocijų atžvilgiu. Erasmus+ praktika – tai geriausias mano sprendimas šių studijų metu.  Manau, kiekvienam studentui, kad ir kokia studijų pakraipa bebūtų, labai svarbu su savo būsima profesija susidurti ne tik Lietuvos kontekste. Erasmus+ praktika užsienyje man buvo puiki galimybė įgyti neįkainojamos patirties.

Romantė Kurilovičienė,
SL17D studentė


2019 m. spalio 10–12 d. Sveikatos priežiūros fakulteto Reabilitacijos katedros vedėja, docentė dr. Milda Žukauskienė ir lektorė Kristina Žukienė pagal Erasmus+ programos projektą buvo išvykusios mokymosi vizito į Hanzės taikomųjų mokslų universitetą (Nyderlandai).

Vizito metu dėstytojos aktyviai dalyvavo grupinėse diskusijose, aptarė išplėstinės kineziterapijos kompetencijas, tiesioginio siuntimo pas kineziterapeutą aspektus įvairiose šalyse, pagrindinius kineziterapijos studijų programų tobulinimo klausimus. Taip pat dalyvavo diskusijose „Sveikas senėjimas“ (Healthy ageing) ir „Kineziterapijos pabaiga“ (The end of Physiotherapy) bei aptarė, kaip šios idėjos galėtų būti integruojamos į studijų procesą. Stažuotės metu išklausė paskaitas: „Skausmas, besikeičianti paradigma – kintanti mokymo programa“ (Pain, a shifting paradigm – changing curriculum), „Skaitmeninė sveikatos priežiūra“ (Digital health care), „Savęs valdymas“ (Self management), „Lyderystė kineziterapijoje – klausimas „kas tai?“ (Leadership in physiotherapy – „so what“ question).

Diskusijose dalyvavo daugiau kaip 260 dalyvių iš 28 Europos šalių.

Dr. Milda Žukauskienė,
Reabilitacijos katedros docentė, katedros vedėja


2019 m. rugsėjo 6–13 d. Artevelde universiteto Gento kolegijoje (Belgija) vyko tarptautiniai vasaros kursai „Kūrybiškumo principų naudojimas ergoterapijoje“.
Šiuose tarptautiniuose mokymuose drauge su studentais iš 16 Europos bei Azijos šalių dalyvavo ir Vilniaus kolegijos „Ergoterapijos“ studijų programos ER18 grupės studentai: Kornelija Valiukaitė, Veslava Citovič-Rul, Juventa Mudėnienė ir Nikita Kolomeičuk.
Pasak dalyvių, šioje jau dvidešimt pirmą kartą vykstančioje intensyvioje programoje didžiausias dėmesys buvo skiriamas būsimų specialistų kūrybiškui stimuliuoti bei ugdyti. Iš Norvegijos, Suomijos, Belgijos, Ispanijos, Austrijos, Šveicarijos atvykę dėstytojai, profesionalai-praktikai, dirbantys klinikose, paliatyviosios slaugos, sveikatos priežiūros įstaigose, ne tik dalijosi savo profesine patirtimi, bet ir vedė dirbtuves, leidžiančias pažinti skirtingas kūrybinių metodų sritis. Tarptautinėje vasaros stovykloje pirmą kartą dalyvavo specialistai iš Baltarusijos, Ukrainos, Vietnamo.
Demiclowns programos pritaikymas demenciją turintiems žmonėms, Pieter Vaes muzikavimo be instrumentų filosofija bei pritaikymas, Lucette Aubort Žemės meno teorija bei praktika, Maria Romero Morillo sienų tapyba jausmais ir spalvomis, Goele Van Dijk judesio terapija bei įstabios choreografijos šokis, atliktas studentų su negalią turinčiais kolegomis – tai tik dalis įspūdingų mokymų.
Susidomėjimo sulaukė ir lietuviškų popieriaus karpinių pristatymas Nacionaliniame vakare, kur buvo demonstruojama senoji karpymo technika, diskutuojama apie jos pritaikymą ergoterapijoje.
Diskusijos, dalijimasis patirtimi – svarbi šios programos dalis. Antrojoje dalyje studentai perkelė veiklose įgytas žinias į tiesioginį darbą su skirtingomis klientų grupėmis Gento įstaigose paneigdami išankstines nuostatas, pasitelkdami judesio, meno, muzikos, dramos įgūdžius.
Pasak šių kursų įkvėpėjo bei organizatoriaus Filip Dejonckheere: „… vienas iš ergoterapijos tikslų – atstatyti harmoningą kūno, minčių, emocijų ir socialinės aplinkos sąveiką, naudojant daugiafunkcines išraiškos priemones. Tad tikimąsi, kad ši intensyvi programa taps jaudinančia patirtimi ir gera pamoka kiekvieno dalyvio – būsimo ergoterapeuto – tolesniam asmeniniam bei profesiniam tobulėjimui“.

Juventa Mudėnienė,
ER18 gr. studentė

Jurgita Tuitaitė,
Reabilitacijos katedros lektorė


Vilniaus kolegijoje 2019 m. rugsėjo16–20 d. vykstančios Tarptautinės personalo mokymų savaitės metu 2019 m. rugsėjo 19 d. į Sveikatos priežiūros fakultetą vizito buvo atvykusios renginyje dalyvaujančių užsienio partnerių atstovės: Joanna Popiołek (Gdansko medicinos universitetas, Lenkija), Martine Baurin-Moroy ir Katia Camplo (Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale (IRFSS) Occitanie Croix-Rouge française, Prancūzija). Slaugos katedros lektorė, Erasmus+ programos koordinatorė Sveikatos priežiūros fakultete Viktorija Kielė vizito dalyvėms pristatė Vilniaus kolegiją ir Sveikatos priežiūros fakultetą. Studijų skyriaus vedėja Daiva Treznevičiūtė surengė ekskursiją po fakultetą, po kurios Joanna Popiołek, Martine Baurin-Moroy ir Katia Camplo susitiko ir bendravo su fakulteto prodekane Jurgita Kazlauskiene, Slaugos katedros vedėja Jurgita Stankūniene, Slaugos katedros docente  dr. Agne Jakavonyte-Akstiniene, Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų centro lektore Virginija Andriusevičiene,  Daiva Treznevičiūte.

Po susitikimo Virginija Andriusevičienė atvykusioms viešnioms skaitė parodomąją paskaitą.


KI17 grupės studentės Meda Degulytė ir Aurelija Černiauskaitė pagal Erasmus+ programą 2019 m. pavasario semestre studijavo Maltos universitete pagal „Kineziterapijos“ studijų programą. Studentėms patiko Maltos studijų sistema, universiteto aplinka, dėstytojų bendravimas. Savo įspūdžius jos pristatė studijų programos „Kineziterapija“ KI18 ir KI19 grupių studentams.

Merginų įspūdžiai: „Prieš išvykstant manėme, kad 5 mėnesiai yra labai ilgas laiko tarpas, kuomet draugus ir šeimą palieki Lietuvoje. Atvykus į Maltą iškart pradėjome ją tyrinėti, dalyvavome žygiuose ir renginiuose kartu su kitais Erasmus+ programos studentais. Universitete dalyvavome paskaitose, vykome į vietinę ligoninę ir sėmėmės žinių iš profesionalų. Tiek daug pamatėme ir patyrėme vos per kelis mėnesiu!. Turbūt, tai ir yra ta priežastis, dėl kurios laikas Maltoje tiesiog ištirpo. Išmėginti save dalyvaujant šioje mainų programoje turėtų kiekvienas, norintis įgyti tarptautinės patirties, pažinti ir išmokti dirbti kartu su skirtingų kultūrų ir požiūrių žmonėmis. Tiek studijos, tiek praktika leidžia pažvelgti į savo specialybę kitu kampu ir pamatyti, kokie patikrinti ir mokslu pagrįsti modeliai yra taikomi kitose valstybėse. Tai neabejotinai leidžia tobulėti kaip asmenybei, o išspręsti iššūkiai tik didina paties studento, kaip būsimo savo srities profesionalo, vertę.“

Kristina Žukienė,
Reabilitacijos katedros lektorė


2019 m. birželio 11–13  dienomis Sveikatos priežiūros fakulteto Reabilitacijos katedros vedėja, docentė dr. Milda Žukauskienė ir lektorė Kristina Žukienė pagal Erasmus+ mainų programą skaitė paskaitas Karelijos taikomųjų mokslų universitete, Suomijoje. Tai buvo pirmas fakulteto dėstytojų vizitas šioje institucijoje, kuri laikoma viena geriausių kineziterapeutų rengimo institucijų Suomojoje ir ypač pasižymi aukštais kokybės standartais. Prieš dėstymo vizitą buvo inicijuota ir pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, numatanti tolimesnes bendradarbiavimo galimybes ne tik „Kineziterapijos“, bet ir „Bendrosios praktikos slaugos“ studijų programų studentams ir dėstytojams. Todėl vizito metu taip pat aptarėme dėstytojų ir studentų mainų plėtros galimybes, susipažinome su studentų praktikos atlikimo bazėmis – Voimala ir Siilaisen reabilitacijos centru, tyrimų atlikimo galimybėmis Fysiotikka klinikoje, simuliacinės laboratorijos teikiamomis galimybėmis. Susitikimų su studentais ir dėstytojais metu pristatėme studijų ir praktikos atlikimo galimybės Vilniaus kolegijoje.

Tikimės, kad užmegzti ryšiai peraugs į nuolatinį produktyvų bendradarbiavimą.

Dr. Milda Žukauskienė,
Reabilitacijos katedros docentė,
katedos vedėja


Sveikatos priežiūros fakulteto Slaugos katedros lektorės Natalija Juškina ir Snežana Budrikienė pagal Erasmus+ programą 2019 m. gegužės 20–24 d. buvo išvykusios su dėstymo vizitu  į Latvijos universiteto P. Stradinio medicinos kolegiją Jūrmaloje (Latvija). Vizito metu N. Juškina ir S. Budrikienė dalyvavo šioje mokymo institucijoje vykusioje tarptautinėje savaitėje, susitiko su kolegijos bendruomene ir studentais. Dėstytojos pasidalino savo dėstymo metodais ir patirtimi, skaitė paskaitas I kurso slaugos studijų programos studentams, stebėjo studentų praktinių įgūdžių demonstravimą. Dėstytojos apsilankė Jūrmalos socialinės reabilitacijos centre „SIVA“, susipažino su įstaigos darbu, teikiamomis paslaugomis. Taip pat lankėsi moderniame Latvijos universitete Rygoje – dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Sveikatos priežiūros ir socialinės gerovės kokybė – mokslas ir praktika“.

Natalija Juškina,
Slaugos katedros lektorė

 


Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Slaugos katedros vedėja, lektorė Jurgita Stankūnienė 2019 m. gegužės 13–17 dienomis pagal ERASMUS+ programą skaitė paskaitas Rygos P. Stradinio universiteto Raudonojo kryžiaus medicinos kolegijoje (Latvija) vykusioje tarptautinėje savaitėje „Žmonės ir robotai“, kurioje buvo aptartos inovacijų galimybės geresnei pacientų priežiūrai.

Tarptautinės savaitės metu 2019 gegužės 16 d vyko tarptautinė studentų mokslinė konferencija „Studijų srities tyrimai“, skirta Florence Nightingale paminėti. Konferencijoje pranešimą „Slaugos studijų programos studentų emocinės būsenos praktikos metu“ skaitė Vilniaus kolegijos studijų programos „Bendrosios praktikos slauga“ studentė Evelina Bacevič.

Jurgita Stankūnienė,
SPF Slaugos katedros vedėja, lektorė


„Bendrosios slaugos praktikos“ studijų programos II kurso SL17E grupės studentė Sandra Pauliukevičiūtė pagal Erasmus+ mainų programą atliko praktiką Estijoje – Talino ligoninės „Regionaalhaigla“ Intensyvios terapijos ir reanimacijos skyriuje (ICU).

Nuotraukų albumas


Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto lektoriai Viktorija Kielaitė ir Vytautas Lauciūnas kartu su Agrotechnologijų fakulteto lektore Nijole Ružiene 2019 m. balandžio 8–12 dienomis pagal ERASMUS+ programą stažavosi Kosovo Mitrovicos Prištinos universitete (Kosovas).
Susitikimų su universiteto darbuotojais ir studentais metu lektoriai susipažino su slaugytojų rengimu Kosove, naudojamais studijų metodais, aplinka.
Vizito metu Vilniaus kolegija buvo pristatyta kaip aukštojo mokslo institucija, tinkanti studentų, dėstytojų ir personalo tarptautiniams mainams. Buvo pasidalinta gerąja Lietuvos ir Europos sąjungos patirtimi aukštąjame moksle.
Tikimasi, kad po šio lektorių vizito nuo 2019/2020 m. m. Kosovo Mitrovicos Prištinos universiteto studentai atvyks studijuoti arba atlikti praktiką Vilniaus kolegijoje, o Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros ir Agrotechnologijų fakultetų dėstytojai ir kitas personalas galės bendradarbiauti su Kosovo Mirtrovicos Prištinos universiteto dėstytojais, kitu personaliu įvairiose veiklose (dėstytojų/personalo mainai, konferencijos, seminarai, nuotolinės konferencijos ir kt.).

Viktorija Kielaitė,
SPF Slaugos katedros lektorė,
Erasmus+ programos koordinatorė VK SPF

Nuotraukų albumas


Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Slaugos katedros lektorės Jurgita Kazlauskienė ir Viktorija Kielaitė 2019 m. kovo 25–29 dienomis skaitė paskaitas CEU Cardenal Herrera universitete Valensijoje (Ispanija) pagal ERASMUS+ programą.
Susitikimų su universiteto darbuotojais ir studentais metu lektorės susipažino su slaugytojų rengimu Ispanijoje, naudojamais studijų metodais, aplinka. Vizito metu buvo pristatytos studijų ir praktikos atlikimo Vilniaus kolegijoje galimybės, aptartas tolimesnis bendradarbiavimas.
Studentai Jurgitos Kazlauskienė ir Viktorijos Kielaitės paskaitų metu susipažino su sveikatos priežiūros organizavimu Lietuvoje, gilinosi į pacientų įgalinimo mokytis ir socialinės medijos panaudojimo pacientų mokyme galimybes.

Viktorija Kielaitė,
SPF Slaugos katedros lektorė,
Erasmus+ programos koordinatorė VK SPF


2019 m. kovo 26–28 d. Sveikatos priežiūros fakulteto Partnerysčių ir praktinio mokymo skyriaus vedėja, Slaugos katedros docentė dr. Simona Paulikienė ir Studijų skyriaus vedėja, Slaugos katedros lektorė Daiva Treznevičiūtė buvo išvykusios į stažuotę Maltos universitete, kurios metu kartu su Pedagogikos fakulteto dėstytojomis Aušra Simoniukštyte, Agne Grušauskaite ir Dalia Kačinaite-Vrubliauskiene dalyvavo Tarptautinėje tėvystės programoje, skirtoje „Tėvystės paribyje“ temai. Trijų dienų trukmės mokymuose, be Vilniaus kolegijos dėstytojų, dalyvavo įvairių Europos universitetų ir universitetinių kolegijų dėstytojai ir studentai. Mokymų metu vyko seminarai su tėvais iš socialiai pažeidžiamų grupių, dalyviai klausė paskaitas apie problemas, su kuriomis susiduria visuomenės pakraščiuose dėl skurdo, etninės kilmės, migracijos, šeimos narių negalios ar priklausymo lytinėms mažumoms atsidūrusios šeimos. Seminarų ir refleksijų metu buvo mokomasi identifikuoti ir atsižvelgti į įvairius veiksnius, tarp jų ir psichikos sveikatą, lemiančius socialinę atskirtį bei priemones, kurios padėtų sumažinti šeimų atskirtį socialinio darbo, sveikatos priežiūros ir švietimo srityse.
Tarptautinė tėvystės programa yra vykdoma jau 6 metus, tačiau oficialiai bendradarbiavimo memorandumas visų šalių narių pasirašytas 2017 m. balandžio – gegužės mėn. Lietuvai Tarptautinės tėvystės programos konsorciume atstovauja Vilniaus kolegija. Be Vilniaus kolegijos, Tarptautinę tėvystės programą įgyvendina Maltos universitetas, Notingemo Trento universitetas (Jungtinė Karalystė), Zuydo taikomųjų mokslų universitetas (Nyderlandai), Leuven-Limburgo universitetinė kolegija (Belgija), HOWEST universitetinė kolegija (Belgija), Satakuntos taikomųjų mokslų universitetas (Suomija).
Stažuotės metu dr. S. Paulikienė ir D. Treznevičiūtė aptarė Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto bendradarbiavimo su šiomis institucijomis ir studentų mainų galimybes, pasidalino dėstymo patirtimi.

Daiva Treznevičiūtė,
SPF Studijų skyriaus vedėja, Slaugos katedros lektorė

Aušra Simoniukštytė,
PDF Edukologijos katedros lektorė

 


2018 m. gruodžio 3–7 d. į Vilniaus kolegiją dėstymo vizito pagal Erasmus+ programą buvo atvykęs Pamukkale universiteto (Turkija) dėstytojas dr. Sukru Gokhan Elci. Gruodžio 3–5 d. jis viešėjo Sveikatos priežiūros fakultete ir studijų programos „Biomedicininė diagnostika“ antro ir trečio kurso studentams skaitė paskaitas: „Žmogaus audinių mėginių vaizdinimas pritaikant masių spektrometriją“ ir „Cheminių biosensorių kūrimas vėžinėms ląstelėms nustatyti panaudojant fluorescuojančius junginius“.
Šiltą dėstytojo priėmimą užtikrino Biomedicininės diagnostikos ir dietetikos katedros docentė dr. Jūratė Graželytė ir lektorė Julija Bogdanovičienė, kurios dr. Sukru Gokhan Elci supažindino su „Biomedicininės diagnostikos“ studijų programa, studentų praktikos ypatumais bei įsidarbinimo galimybėmis, parodė fakulteto auditorijas ir biochemijos laboratorijos įrangą.
Dėstytojas taip pat lankėsi Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultete, kuriame apžiūrėjo laboratorijas, bendravo su šio fakulteto atstovais.

Virginija Andriusevičienė,
vizito kuratorė, Užsienio
kalbų centro lektorė

 


2018 m. lapkričio 19–23 d. Sveikatos priežiūros fakulteto Biomedicininės diagnostikos ir dietetikos katedros lektorė Erika Dzimidaitė pagal Erasmus+ programą su dėstymo vizitu buvo išvykusi į Sitarde (Nyderlandai) esantį Zuydo taikomųjų mokslų universitetą. Ten vyko tarptautinis simpoziumas „Bendradarbiavimas su tėvais“. Pagrindinė šio simpoziumo idėja – socialinių darbuotojų bendradarbiavimas su tėvais. Renginyje dalyvavę tėvai kalbėjo apie savo patirtis, dalijosi įžvalgomis apie bendradarbiavimo su socialiniais darbuotojais bei kitais specialistais svarbą. Specialistai iš Nyderlandų, Lietuvos, Suomijos, Didžiosios Britanijos, Belgijos, Maltos, Arubos dalijosi savo patirtimi, idėjomis, buvo atliekamos praktinės užduotys. Erika Dzimidaitė skaitė paskaitą „Bendradarbiavimas su tėvais, padedantis formuoti tinkamus maitinimosi įpročius šeimoje“. Buvo nagrinėjama, su kokiomis problemomis susiduria šeimos, kad užtikrintų tinkamo maitinimosi principus namuose (tėvų žinių stoka apie tinkamą maitinimąsi, mažai laiko skiriama valgymo kultūrai, nekalbama su vaikais apie tinkamo maitinimosi svarbą), diskutuojama, kaip finansinė padėtis susijusi su maisto kokybe.

 

Erika Dzimidaitė,
Biomedicininės diagnostikos ir
dietetikos katedros lektorė


2018 m. gegužės 14–18 d. Vilniaus kolegijoje vyko tarptautinio kurso „Tėvystė“ intensyvi studijų programa ,,Įvairovė ir tėvystė“. Įvadinės paskaitos vyko Menų ir kūrybinių technologijų fakultete. Vėliau trims dienoms buvo persikelta į Sveikatos priežiūros fakultetą, kur vyko seminarai ir tarptautinių studentų grupių darbas. Linksmoji mokymų dalis – pažymėjimų įteikimas ir koncertas – organizuota Verslo vadybos fakultete.
Mokymuose dalyvavo daugiau nei keturiasdešimt studentų ir devyniolika dėstytojų iš Zuydo taikomųjų mokslų universiteto (Nyderlandai), Satakuntos taikomųjų mokslų universiteto (Suomija), Howest universitetinės kolegijos (Belgija), Leuven-Limburg universitetinės kolegijos (Belgija), Maltos universiteto bei Vilniaus kolegijos Pedagogikos ir Sveikatos priežiūros fakultetų. Dėstytojai vedė paskaitas ir seminarus. Studentai, suskirstyti į tarptautines grupes, rengė pristatymus, atspindinčius tėvystės sampratos, ją reguliuojančių teisinių principų ir praktinės situacijos panašumus bei skirtumus savo šalyse, dalinosi žiniomis ir patirtimi, diskutavo.
Sveikatos priežiūros fakultetą mokymuose atstovavo du studijų programos „Ergoterapija“ pirmo kurso studentai – Paulius Galkauskas ir Paulius Petkus. Seminarą „Tell Me What You See“ („Pasakyk man, ką matai“) vedė Reabilitacijos katedros dėstytojos Jurgita Tuitaitė ir Rasa Barčytė. Mokymus Sveikatos priežiūros fakultete organizuoti padėjo Slaugos katedros dėstytojos Gabrielė Turlinskienė ir Daiva Treznevičiūtė. Mokymuose dalyvavę dėstytojai taip pat apsilankė Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, Vaikų fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje. Čia juos pasitiko ir apie skyrių papasakojo skyriaus vedėjas Romualdas Sinkevičius ir ergoterapeute skyriuje dirbanti Sveikatos priežiūros fakulteto dėstytoja Rasa Barčytė.
Iš Pedagogikos fakulteto mokymuose dalyvavo fakulteto studentės Irmantė Miglinaitė, Greta Česokaitė, Kristina Brolišaitė bei psichologijos dėstytoja Agnė Grušauskaitė, kuri kartu su Česlovu Stoniu pravedė seminarą „Parenthood in prison setting: problems and possibilities“ („Tėvystė kalėjime: problemos ir galimybės“). Renginį organizuoti padėjo Pedagogikos fakulteto dėstytoja Aušra Simoniukštytė. Ilgametės Pedagogikos fakulteto socialinės partnerės, dienos centro „Padėk pritapti“ darbuotojos Živilė Aleksiūnaitė ir Inga Kreivėnaitė savo seminare „Collaboration with parents from socially vulnerable groups: the case of Roma“ („Bendradarbiavimas su tėvais iš socialiai pažeidžiamų grupių: romų atvejis“) kartu su studentais aptarė pažeidžiamų šeimų sąvoką ir problemas įvairiose šalyse, pristatė dienos centre taikomus bendradarbiavimo su romų tėvais būdus. Intensyvios studijų programos ,,Įvairovė ir tėvystė“ dėstytojai nuvyko į Romų visuomenės centrą, kuriame susitiko su centro direktore Svetlana Novopolskaja, darbuotojais, romų šeimomis, kartu aptarė romų šeimoms iškylančias problemas bei su romų šeimomis bendradarbiaujantiems specialistams būtinas kompetencijas.
Pirmąją mokymų dieną nuotaikingai pradėjo Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto studentai, kursų dalyviams savo fakultete surengę nedidelį koncertą. Pasak dėstytojo iš Nyderlandų, vieno iš tarptautinio kurso kuratorių Vim Goossens, kursai buvo ir pradėti, ir baigti su muzika – paskutinę dieną, įteikus dalyvio pažymėjimus, studentai ir dėstytojai buvo pakviesti į Vilniaus kolegijos šokių ir dainų ansamblio „Voruta“ koncertą Verslo vadybos fakultete. Iš pradžių pasiklausę dainų ir pažiūrėję šokių, vėliau svečiai turėjo progą pašokti ir padainuoti kartu su ansambliečiais.
Sėkmingai praėję mokymai taps prielaida tolimesniam bendradarbiavimui tarp Vilniaus kolegijos ir tarptautiniame kurse „Tėvystė“ dalyvaujančių užsienio aukštojo mokslo institucijų.

Renginio organizatoriai

 


2018 m. gegužės 14-18 d. Slaugos katedros lektorės Viktorija Kielaitė ir Jurgita Kazlauskienė buvo išvykusios į Tulūzos universiteto ligoninių centrą (Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Toulouse) Prancūzijoje Erasmus+ programos dėstymo vizitui.

Vizito metu lektorės susitiko su „Slaugos“ studijų programos studentais. Viktorija Kielaitė pristatė Vilniaus kolegiją, studentų ir dėstytojų mainų pagal Erasmus+ programą galimybes. Jurgita Kazlauskienė jiems skaitė paskaitą apie darbo sąlygas Lietuvos sveikatos priežiūros sektoriuje, komandą, komandinį darbą ir komandos formavimą.
Taip pat lektorės dalyvavo simuliacinėje paskaitoje. Stebėjo studentų ir dėstytojų darbą sprendžiant simuliacinį scenarijų. Dalyvavo situacijos aptarime-diskusijoje.
Vizito metu lektorės bendravo su dėstytojais, dėstančiais „Slaugos“, „Kineziterapijos“, „Ergoterapijos“ ir „Radiologijos“ studijų programose. Lankėsi Tulūzos ligoninėje, kaip studentų galimoje praktikos vietoje.
Vizito metu buvo sutarta plėsti dvišalę tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutartį, papildomai įtraukiant studijų programų „Kineziterapija“, „Ergoterapija“ ir „Radiologija“ studentų ir dėstytojų mainus.

 

Viktorija Kielaitė,
Slaugos katedros lektorė, Erasmus
programos koordinatorė SPF


Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto dėstytojos Asta Markauskienė ir Ramunė Komžienė pagal Erasmus+ programą 2018 m. gegužės 7–10 d. buvo išvykusios dėstymo vizito į Autonominį Barselonos universitetą (Ispanija).
Vizito metu dėstytojos susitiko su „Kineziterapijos“ studijų programos studentais ir skaitė jiems paskaitas įvairiomis temomis: „Nėščiųjų kineziterapija“, „Kelio sąnario funkcinis tyrimas“, „Gydomieji pratimai“. Taip pat jos pristatė Lietuvą, Vilnių, Vilniaus kolegiją, supažindino su aukštojo mokslo sistema Lietuvoje, papasakojo apie „Kineziterapijos“ studijų programą, profesinių praktikų ypatumus, reabilitacijos sistemą Lietuvoje.
A. Markauskienė ir R. Komžienė susitiko su universiteto tarptautinių ryšių koordinatore, universiteto dėstytojais, praktikinio mokymo kuratore. Susitikimo dalyviai diskutavo apie kineziterapeutų profesinio rengimo ypatumus, aktualijas, bendradarbiavimo galimybes. Vizito metu dėstytojos lankėsi Barselonos gydymo ir reabilitacijos įstaigose, kuriose studentai atlieka profesinės veiklos praktikas, bendravo su gydymo įstaigose dirbančiais specialistais. Buvo aptartos praktikinio mokymo galimybės Vilniaus kolegijos studentams Barselonos universitete.
Šis dėstymo vizitas Autonominiame Barselonos universitete buvo naudingas, kadangi buvo nutarta stiprinti abipusį bendradarbiavimą, siekti studentų ir dėstytojų mainų plėtros.

 

Asta Markauskienė,
Reabilitacijos katedros lektorė


2018 m. gegužės 2–4 dienomis Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Slaugos katedros lektorė Viktorija Kielaitė dalyvavo mokymų „Klinikinių instrumentų sveikatos vertinimui kūrimas, vertinimas ir taikymas“ (“CIDI Clinical. Instruments for Evaluation Health – Development, Evaluation ant imPlementation“) baigiamajame seminare, vykusiame Turku universiteto Sveikatos mokslų fakulteto Slaugos katedroje (Turku m., Suomija).
Šie mokymai, skirti tarptautiniams tyrėjams, slaugos magistro ir slaugos doktorantūros studentams, vyko nuo 2018 m. sausio 1 d. iki gegužės 4 d. Mokymų kursas buvo sudarytas taip, kad studentai galėtų mokytis interaktyvių seminarų metu – stiprintų savo gebėjimus, įgautų naujų įgūdžių sveikatos vertinimo klinikiniams instrumentams kurti, vertinti ir taikyti moksliniuose tyrimuose ar klinikinėje praktikoje. Lektorė Viktorija Kielaitė turėjo galimybę mokytis iš geriausių Suomijos slaugos mokslininkų: prof. Riita Suhonen, prof. Helena Leino-Kilpi, prof. Sanna Salantera, dr. doc. vyr. tyrėjo Mikko Saarikoski ir kt.
Mokymuose „Klinikinių instrumentų sveikatos vertinimui kūrimas, vertinimas ir taikymas“ dalyvavo 14 studentų iš Suomijos, Lietuvos, Slovakijos, Ispanijos, Ganos ir Filipinų.

 

Viktorija Kielaitė,
Slaugos katedros lektorė,
Erasmus+ programos koordinatorė VK SPF

 


Balandžio mėnesį prasidėjo antras mokymų „Menas, perdegimo sindromo prevencija ir socialinis virsmas“ etapas. Mokymuose dalyvauja pirmo etapo dalyviai (sveikatos priežiūros sistemos darbuotojai, dirbantys su žmonėmis, kurie sveiksta nuo priklausomybių arba serga priklausomybių ligomis) ir žmonės, sveikstantys nuo priklausomybių.

Šie mokymai vyksta pagal Sveikatos priežiūros fakulteto vykdomo Erasmus+ programos strateginės partnerystės KA2 projektą „Menas ir socialinis virsmas“ („Art and Social Change: a Path to Recovery“, sutarties Nr.: 2016-1-LT01-KA202-023234).

Iš viso antro mokymų etapo apimtis – 25 valandos. Iš viso įvyks 7 susitikimai. Dalyviai pynė (mokymą vedė Neringa Bateikienė), mokėsi fotografavimo (mokymą vedė Orinta Labutytė) bei dekupažo (mokymą vedė Rima Burneikaitė). Aktorius ir aktorinio meistriškumo dėstytojas Artūras Dubaka toliau padeda gilintis į M. Čechovo metodiką. Mokymų dalyviai atlieka praktines užduotis, padedančias išnaudoti savo vaizduotės potencialą, vystyti kūrybinę pasąmonę ir atsipalaiduoti.

Balandžio 29 d. mokymų dalyviai žiūrėjo spektaklį „E(žiukas rūke)“ (vienas iš aktorių – projekto mokytojas Artūras Dubaka). Po spektaklio projekto dalyviai kartu su aktoriais pasidalino, kuo spektaklis įsiminė, kas sukėlė jausmus:
„Labai smagus spektaklis ir laikas neprailgo.“
„Taip paprastai papasakota apie draugystės svarbą ir apie tą trečią asmenį, kuris banė griauti draugystę. Ne veltui tai buvo moteris.“
„Gaila, nemačiau šių animacinių filmukų, reikės pažiūrėti.“
„Labai puiki vaidyba. Gerai perteikta nuotaika. Ilgai prisiminsiu šį spektaklį.“

Mokymuose taip pat dalyvavo projekto grupės nariai (angl. k. PLG – Peer learning group): Milda Kuskienė ir Aurelija Kūgytė.

Daugiau apie projektą galite sužinoti: www.artandsocialchange.eu

Labai kviečiame jungtis prie mūsų bendruomenės Facebook‘e ir registruotis: https://www.facebook.com/artandsocialchangeEU/app/100265896690345/

 

Aurelija Kūgytė,
projekto „Menas ir socialinis virsmas“ vadovė

 


2018 m. balandžio 23–27 dienomis Sveikatos priežiūros fakulteto lektorė Virginija Andriusevičienė ir Studijų organizavimo skyriaus vedėja, lektorė Vida Stankevičienė pagal Erasmus+ darbuotojų mainų programą lankėsi Howest taikomųjų tyrimų universitete Briugės mieste, Belgijoje.
Vizito metu dalyvavo įvairiuose Howest Tarptautinių dienų renginiuose: seminaruose, darbo grupėse, ekskursijose. Seminarų metu turėjo galimybę susipažinti su Austrijos, Škotijos, Izraelio, Jungtinės Karalystės, Olandijos slaugytojų rengimo patirtimi ir perspektyvomis. Aptarė aktualias tarpkultūrinio bendradarbiavimo problemas, kurios buvo analizuotos dėstytojų ir studentų darbo grupėse. Taip pat buvo aptartos Erasmus+ mainų galimybės tarp studentų, dėstytojų ir akademinės bendruomenės.
Ekskursijų metu Virginija Andriusevičienė ir Vida Stankevičienė susipažino su simuliacine Howest universiteto ligoninės struktūra, nuostabiu Belgijos miestų istoriniu ir kultūriniu paveldu.

 

Vida Stankevičienė,
Studijų organizavimo skyriaus vedėja,
Reabilitacijos katedros lektorė

 


2018 m. balandžio 20–21 d. Sveikatos priežiūros fakultete lankėsi lektorė Mary Koumbari, Kipro kolegijos (Kipras) Erasmus+ programos koordinatorė. Vizito metu Mary Koumbari susitiko su fakulteto prodekane Jurgita Kazlauskiene, Grožio terapijos katedros vedėja Lina Sirvydiene, Erasmus+ programos koordinatore Sveikatos priežiūros fakultete, Slaugos katedros lektore Viktorija Kielaite ir Vilniaus kolegijos Tarptautinių ryšių skyriaus vadove Jolanta Preidiene.
Susitikimo metu buvo aptartos Erasmus+ programos mainų galimybės. Sutarta pasirašyti dvišalę sutartį, kuri suteiks mainų galimybes „Higieninės ir dekoratyvinės kosmetologijos“, „Bendrosios praktikos slaugos“, „Dietetikos“ ir „Ergoterapijos“ studijų programos studentams bei dėstytojams.

 

Viktorija Kielaitė,
Erasmus+ programos koordinatorė
Sveikatos priežiūros fakultete


Sveikatos priežiūros fakulteto Slaugos katedros lektorės Natalija Juškina ir Snežana Budrikienė pagal Erasmus+ programą 2018 m. balandžio 16–20 d. buvo išvykusios dėstymo vizito į Tartu sveikatos priežiūros kolegiją (Estija). Vizito metu dėstytojos pasidalino savo dėstymo metodais bei sukaupta patirtimi. N. Juškina ir S. Budrikienė susitiko su Tartu sveikatos priežiūros kolegijos Tarptautinių ryšių skyriaus specialistu Danel Jantra, Slaugos skyriaus vedėja Saima Hinno, dėstytojais ir studentais. Aplankė kolegijos simuliacijos centrą, stebėjo studentų praktinių įgūdžių demonstravimą. Taip pat dėstytojos lankėsi Tartu universitetinėje ligoninėje, susitiko su slaugytojais, aptarė Infekcijų kontrolės skyriaus slaugytojų darbą, aplankė kitus šios gydymo įstaigos skyrius, susipažino su įstaigos slaugos dokumentacija.

 

Natalija Juškina,
Slaugos katedros lektorė

 


2018 m. balandžio 19–20 dienomis Sveikatos priežiūros fakulteto Grožio terapijos katedros lektorė Aurelija Kūgytė ir Slaugos katedros lektorė Milda Kuskienė kartu su VšĮ ,,Socialiniai paramos projektai“ atstovėmis generaline direktore Reda Sutkuviene bei projekto administratore Agne Bykova Rostoke (Vokietija) dalyvavo tarptautiniame Erasmus+ programos strateginės partnerystės projekto KA2 „Menas ir socialinis virsmas“ („ART and SOCIAL CHANGE: a path to recovery“, sutarties Nr. 2016‐1‐LT01‐KA202‐023234) partnerių susitikime.
Susitikime dalyvavo atstovai iš šių projekto partnerių organizacijų: Arts and Health South West (Jungtinė Karalystė), Portraits of Recovery (Jungtinė Karalystė), Comunit Terapeutica Casa die Giovani (Italija), Institut für Projektbegleitung und Kompetenzentwiklung (Vokietija).

Projekto tikslas – sukurti meniniais metodais pagrįstą tarpdisciplininę mokymo programą, skirtą sveikatos priežiūros specialistams, dirbančiais su sveikstančiais nuo priklausomybės ligų. Susitikimo dalyviai pristatė, kaip įvyko pirmasis mokymų etapas, aptarė administravimo darbus, diskutavo dėl galimybės pakeisti iš projekto pasitraukusį partnerį. Taip pat atvykę menininkai pristatė savo darbo metodus ir projekto grupė sudalyvavo patyrimuose, kuriuos pravedė Kate Mcoy ir Artūras Dubaka. Kitas tarptautinis projekto partnerių susitikimas numatomas 2018 m. lapkričio mėnesį Vilniuje.

Daugiau informacijos projekto puslapyje: www.artandsocialchange.eu

Kviečiame prisijungti prie mūsų projekto Facebook grupės: Art & Social Change: Recoverism International.

 


2018 m. balandžio 12–14  dienomis Sveikatos priežiūros fakulteto Reabilitacijos katedros vedėja, docentė dr. Milda Žukauskienė ir lektorė Kristina Žukienė pagal Erasmus+ mainų programą stažavosi universitetinėje ABSALON kolegijoje (University College Absalon/ Professionshøjskolen Absalon). Vizito metu dėstytojos dalyvavo Europos aukštųjų kineziterapijos mokyklų tinklo (ENPHE) seminare, kur aktyviai dalyvavo darbo grupių veikloje: M. Žukauskienė – grupės „EU Directives (ESCO)“ (ES direktyvos (ESCO – Europos įgūdžių (gebėjimų), kvalifikacijų ir profesijų klasifikatorius) narė, o K. Žukienė dalyvavo naujai suformuotos darbo grupės veikloje, kuri savo pavadinimą iš „Mokymosi palengvinimas“  pakeitė į „Naujoviški mokymosi metodai“ (Facilitation of Learning change to Innovative Learning Approaches). Grupinio darbo metu buvo išklausyta Barselonos universiteto (Bages University Foundation) lektorės Griseldos Gonzáles (Griselda González-Caminal) ir Satakuntos kolegijos (Satakunta University of Applied Sciences) Maijos Kangasperko (Maija Kangasperko) patirtis apie tarptautinį bendradarbiavimą: trijų  šalių kineziterapijos studijų programos klinikinio pagrindimo kurso patirtį (International online course: a pilot experience of a clinical reasoning course for physiotherapy students from three countries). Šio kurso programa buvo tobulinama padalinus vieną darbinę grupę į tris ekspertų pogrupius. Baigiantis darbui buvo suformuluota klinikinė situacija, kurią sutvarkę dėstytojai gavo studentų pritarimą: parengta 1 kredito programa ir sudarytos preliminarios sutartys, kokiuose kineziterapijos mokyklose ši programa bus vykdoma. Kadangi programa tarptautinė ir kelių etapų, joje sutiko dalyvauti Danijos, Ispanijos, Lietuvos ir Suomijos kineziterapijos mokyklos.

„EU Directives (ESCO)“ darbo grupėje toliau buvo diskutuojama apie tiesioginio patekimo pas kineziterapeutą (Direct access) aspektus. Siūloma jau apibrėžtas kineziterapeutui būtinas kompetencijas integruoti į studijų programas (jas galima rasti www.enphe.org), kalbama apie veiksnius ir sąlygas, kineziterapeutui padedančias ir trukdančias tiesiogiai priimti pacientus, į ką turi būti atsižvelgta planuojant kineziterapeutų podiplominio tobulinimosi programas. Kaip bebūtų gaila, Lietuvoje apie tiesioginį siuntimą kineziterapeutams galima tik pasvajoti ir tikrai ne todėl, kad Lietuvos aukštosiose mokyklose parengiami prastesni kineziterapeutai…

Džiugu, kad šį kartą seminare susitiko gausus būrys Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovų iš Vilniaus universiteto, Lietuvos sporto universiteto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Klaipėdos ir Šiaulių valstybinių kolegijų. Tai tik dar kartą įrodo, kad kineziterapeutų profesinio rengimo klausimai yra labai aktualūs.

Su Danijos kolegomis taip pat aptartos įvairios tolimesnio nuolatinio bendradarbiavimo galimybės.

 

Dr. Milda Žukauskienė,
Reabilitacijos katedros vedėja, docentė

 


2018 kovo 5–9 dienomis VK Sveikatos priežiūros fakultete vyko Tarptautinės savaitės renginiai.
Kovo 5 d. pirmo kurso „Bendrosios praktikos slaugos“ studijų programos studentams paskaitą apie robotus medicinoje skaitė lektorius iš Turkijos Sahin Yildirim. Paskaitos metu kilo diskusija: ar tikrai robotais galima pasitikėti? Ar robotai gali visiškai pakeisti slaugytoją?
Kovo 6 d. prof. Ilja Dragojevic (Serbija) vedė du intensyvius seminarus „Biomedicinos diagnostikos“ studijų programos antro kurso studentams. Seminarų metu profesorius studentams skaitė paskaitas apie širdies biomarkerius ir klinikinę praktiką, vėžio biochemiją ir biomarkerius
bei specifinius baltymų markerius.
Tą pačią dieną lektorė iš Čekijos Ivana Veverkova skaitė paskaitą apie nanotechnologijas medicinoje „Dietetikos“ studijų programos trečio kurso ir „Bendrosios praktikos slaugos“ studijų programos pirmo kurso studentams. Pasak studentų, paskaita buvo sudėtinga, tačiau naudinga.
Kovo 7 d. Sveikatos priežiūros fakulteto lektorė Gabrielė Turlinskienė kartu su prof. Ilja Dragojevic ir Ivana Veverkova lankėsi VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje.
Kovo 8–9 dienomis užsienio lektoriai dalyvavo VK Tarptautinės savaitės pagrindiniuose renginiuose ir paskaitose.

 

Viktorija Kielaitė,
Slaugos katedros lektorė,
Erasmus+ programos koordinatorė SPF


Slaugos katedros lektorė Viktorija Kielaitė nuo 2017 lapkričio 27 d. iki gruodžio 1 d. dalyvavo Turku universiteto (Suomija) organizuojamoje intensyvioje mokymų programoje „Empowering Learning Environments in Nursing Education (EleneIP)“.
Šios programos tikslas – suvienyti universiteto studentus ir dėstytojus iš skirtingų šalių, kad užtikrinti kokybišką slaugos mokymą, paremtą įrodymais grįsta praktika ir tikslais, susijusiais su socialinės medijos naudojimu slaugos programų mokymo aplinkoje.
Mokymų kursas truko nuo 2017 rugsėjo 15 d. iki gruodžio 1 d. Internetinių seminarų ir kontaktinės intensyvios mokymo savaitės metu buvo supažindinama su įvairiomis mokymosi platformomis ir mokymosi aplinkomis pasitelkiant socialinę mediją. Buvo gilinamasi į socialinės medijos etikos aspektus.
Intensyvaus mokymosi savaitės metu Viktorija Kielaitė susipažino su įvairiais mokymo ir mokymosi metodais (pvz. moduliaciniai žaidimai slaugytojų mokyme, simuliacijomis pagrįsta pedagogika, žmogaus anatomija taikant 3D techniką, MOOC, interaktyvioji siena, internetinių dienoraščių kūrimas, elektroninis pasakojimas ir kt.).

 

Viktorija Kielaitė,
Slaugos katedros lektorė, Erasmus koordinatorė VK SPF


2017 m. lapkričio 16–17 d. Sveikatos priežiūros fakultete lankėsi delegacija iš Talino sveikatos priežiūros kolegijos (Estija).
Lapkričio 16 d. delegacijos narės Ülle Ernits, Ulvi Kõrgemaa, Ave Perve, Piret Gilden ir Eve Epner, kartu su Slaugos katedros lektore Gabriele Turlinskiene aplankė VšĮ Vilniaus miesto klinikinę ligoninę.
Lapkričio 17 d. delegacija lankėsi fakultete ir susipažino su fakultete vykdomomis studijų programomis. Erasmus+ programos koordinatorė, Slaugos katedros lektorė Viktorija Kielaitė supažindino su fakultetu. Po to estės susitiko su dėstytojais, dėstančiais „Bendrosios praktikos slaugos“ bei „Ergoterapijos“ studijų programų studentams, ir fakulteto administracijos atstovais. Susitikimo metu delegacijos narės Eve Epner ir Ülle Ernits pristatė Talino sveikatos priežiūros kolegiją.
Po susitikimo fakultete delegacijai iš Estijos buvo organizuotas susitikimas su Vilniaus kolegijos Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Jolanta Preidienė. 2017 m. spalio mėn. Vilniaus kolegija su Talino sveikatos priežiūros kolegija pasirašė dvišalę sutartį, kuri suteikia Erasmus+ programos mainų galimybę „Bendrosios praktikos slaugos“ ir „Ergoterapijos“ studijų programų dėstytojams bei studentams.

 

Viktorija Kielaitė,
Erasmus koordinatorė VK SPF


Paliatyvi priežiūra šiuolaikiniame pasaulyje tampa vienu iš sveikatos priežiūros prioritetų. Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete vykdomose studijų programose „„Bendrosios praktikos slauga“, „Radiologija“, „Ergoterapija“, „Kineziterapija“ paliatyvios priežiūros temos integruojamos į dėstymą, orientuojantis į pasaulinę šios srities patirtį.
Sveikatos priežiūros fakulteto Studijų skyriaus vedėja, Slaugos katedros lektorė Daiva Treznevičiūtė lapkričio 15–17 d. buvo išvykusi į stažuotę Estijoje, Talino sveikatos priežiūros kolegijoje (Tallinn Health Care College). Stažuotė buvo skirta įgyti naujų žinių apie paliatyvią priežiūrą ir jai reikalingų kompetencijų ugdymą, aptarti studentų ir dėstytojų mainų galimybes, kurias suteikia šiais mokslo metais sudaryta Erasmus+ sutartis tarp Vilniaus kolegijos ir Talino sveikatos priežiūros kolegijos.
D. Treznevičiūtė dalyvavo susitikimuose su kolegomis iš Estijos, Latvijos, Suomijos, Čekijos, Belgijos ir JAV, kurių metu buvo aptarta paliatyvios priežiūros situacija minėtose šalyse ir Lietuvoje. Taip pat aplankytos kelios paliatyvią priežiūrą teikiančios Talino sveikatos priežiūros įstaigos, susipažinta su Talino sveikatos priežiūros kolegijos mokymo(si) baze, kolegijoje taikomais mokymo(si) metodais.

 

Daiva Treznevičiūtė,
Studijų skyriaus vedėja, Slaugos katedros lektorė


2017 m. rudenį Jungtinės Karalystės institucija „Crown Care“ priėmė Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto studijų programos „Bendrosios praktikos slauga“ IV kurso SL14C grupės studentę Liną Skiauterytę atlikti baigiamosios slaugos praktikos. Studentė turėjo galimybę pagilinti studijuojant paskaitų metu gautas teorines žinias ir pritaikyti jas praktikoje. Klinikinės praktikos tarptautinėje komandoje patirtis suteikė L. Skiauterytei galimybę pritaikyti biomedicinos mokslų žinias ir įgyti neįkainojamos darbo daugiakultūrėje aplinkoje patirties.
Studentė yra dėkinga Slaugos katedros lektorei Viktorijai Kielaitei ir Praktinio mokymo skyriaus vedėjai dr. Simonai Paulikienei už pagalbą ir palaikymą. O studentams Lina linki pasinaudoti galimybe išvykti atlikti praktikų į užsienio šalis pagal Erasmus+ programas bei nesustoti ir eiti pirmyn!

 

Viktorija Kielaitė,
Erasmus+ programos koordinatorė SPF


2017 m. spalio 18–20 dienomis Grožio terapijos katedros lektorė Aurelija Kūgytė ir Slaugos katedros lektorė Milda Kuskienė kartu su VšĮ ,,Socialiniai paramos projektai“  atstovėmis Reda Sutkuviene bei Agne Bykova  Palerme (Italija) dalyvavo tarptautiniame Erasmus+ programos strateginės partnerystės projekto KA2 „Menas ir socialinis virsmas“ („ART and SOCIAL CHANGE: a path to recovery“, sutarties Nr. 2016‐1‐LT01‐KA202‐023234) partnerių susitikime. Susitikime dalyvavo atstovai iš visų projekto partnerių organizacijų: Arts and Health South West (Jungtinė Karalystė), Portraits of Recovery (Jungtinė Karalystė), Comunit Terapeutica Casa die Giovani (Italija), Institut für Projektbegleitung und Kompetenzentwiklung (Vokietija), La Maison de L´Image (Prancūzija).
Projekto tikslas – sukurti meniniais metodais pagrįstą tarpdisciplininę mokymo programą, skirtą  sveikatos priežiūros specialistams, dirbančiais su sveikstančiais nuo priklausomybės ligų. Susitikimo dalyviai pristatė nacionalinius pirmojo mokymo etapo planus, aptarė administravimo darbus bei diskutavo dėl tolimesnio kaskadinio mokymo.
Susitikimo metu visi dalyviai turėjo galimybę dalyvauti seminare bei išreikšti save naudojant meno metodus. Seminarą pravedė Italijoje žinoma menininkė Anne-Clemence De Grolèe. Susitikimo dalyviai aplankė kelias šiuolaikinio meno ekspozicijas Modernaus meno galerijoje (Palerme) ir Renato Guttuso muziejuje (Bagerijoje).

Daugiau informacijos projekto puslapyje: www.artandsocialchange.eu
Kviečiame prisijungti prie projekto Facebook grupės: Art & Social Change: Recoverism International.

 

Milda Kuskienė,
Slaugos katedros lektorė


2017 m. rugsėjo 18–21 dienomis Grožio terapijos katedros vedėja Lina Sirvydienė ir katedros lektorė Aurelija Kūgytė pagal Erasmus+ programą buvo išvykusios mobilumo vizito į Jūrmalą (Latvija)  ir dalyvavo P. Stradins medicinos kolegijos (angl. P. Stradins Medical College of the University of Latvia) organizuotuose pirmosios Tarptautinės savaitės renginiuose. Renginiuose taip pat dalyvavo atstovai iš Kauno kolegijos, Kauno Šv. Ignaco Lojolos kolegijos, Klaipėdos universiteto, Lääne-Viru kolegijos (Estija), Karolinska instituto (Švedija), Oulu universiteto (Suomija), Medicinos aukštosios mokyklos (Vokietija) bei iš Drezdeno miesto klinikų (Vokietija). Mobilumas vyko pagal Erasmus+ programą.
Dalyvaujančių organizacijų atstovai turėjo galimybę pristatyti savo institucijas, užmegzti kontaktus, dalintis patirtimi bei aptarti tolimesnio bendradarbiavimo (tiek dėstytojų, tiek studentų) galimybes.
Dalyviai buvo supažindinti su kolegija, jiems parodytos auditorijos, vyko diskusijos grupėse. L. Sirvydienė ir A. Kūgytė diskutavo su P. Stradins medicinos kolegijos „Estetinės kosmetologijos“ studijų programos kuratore, alumne bei dėstytojais. Pokalbio metu buvo lyginamas kosmetologų ruošimas, jų kompetencijos ir licencijavimo tvarka Lietuvoje ir Latvijoje, domimasi praktikos atlikimo galimybėmis. Grožio terapijos katedros narės susipažino su SPA centre SemaraH viešbutyje teikiamomis paslaugomis. Visiems vizito dalyviams taip pat buvo suorganizuotas koučingo seminaras.
Tarptautinės savaitės organizatoriai supažindino su latvių kultūra, organizavo ekskursijas po Rygos senamiestį, Siguldos bei Turaidos pilis bei organizavo latvių kalbos pamoką.

 

Lina Sirvydienė,
Grožio terapijos katedros lektorė, katedros vedėja

 


Esame be galo dėkingi Vilniaus kolegijai už suteiktą galimybę gauti neįkainojamą praktiką užsienyje. Dirbome didžiausioje kompanijoje Maltoje, kurios vardą žino bene kiekvienas Maltos gyventojas! Draugiškas ir visad padedantis kolektyvas, suteikta galimybė plėsti savo žinias kursuose bei tolimesnės perspektyvos ateityje. Turėjome galimybę prisidėti prie naujo lieknėjimo klubo atidarymo, dirbti su skirtingais žmonėmis ir skirtingomis situacijomis, plėsti žinias mitybos sutrikimų srityje ir toliau sėkmingai tobulėti kaip dietistai. Šis greitai prabėgęs laikas ir dar laukiantys kiti metai Maltoje leido suprasti, jog neklydome pasirinkę Vilniaus kolegiją, kaip aukštojo mokymosi įstaigą. Taip pat neklydome dėl dietetikos, kaip augančios specialybės perspektyvų.

Greta Rogovojūtė ir Gedvinas Vegis,
VK SPF „Dietetikos“ studijų programos absolventai


2017 m. birželio 21–23 dienomis Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Slaugos katedros Slaugos katedros Viktorija Kielaitė ir Grožio terapijos katedros Aurelija Kūgytė kartu su Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Projektų skyriaus vedėja, Kultūrinės veiklos vadybos katedros lektore Raimonda Agne Medeišiene Bristolyje (Jungtinė Karalystė) dalyvavo organizacijos „Arts and Health South West“ (Jungtinė Karalystė) organizuojamame tarptautiniame Erasmus+ programos strateginės partnerystės KA2 projekto „Menas ir socialinis virsmas“ („ART and SOCIAL CHANGE: a path to recovery“, sutarties Nr. 2016‐1‐LT01‐KA202‐023234) partnerių susitikime. Projekto tikslas – sukurti tarpdisciplininę mokymo programą, sudaryti galimybę pasidalinti savo patirtimi artistams, sveikatos priežiūros specialistams ir žmonėms, sveikstantiems nuo priklausomybių. Susitikime dalyvavo atstovai iš visų projekto partnerių organizacijų: Portraits of Recovery (Jungtinė Karalystė), Comunit Terapeutica Casa die Giovani (Italija), Institut für Projektbegleitung und Kompetenzentwiklung (Vokietija), La Maison de L´Image (Prancūzija), VšĮ „Socialiniai paramos projektai“ (Lietuva), Vilniaus kolegija.
Visi dalyviai pasidalino patirtimi savo srityse ir ieškojo tarpdisciplininių sąlyčio taškų. Susitikimo metu buvo aptarti tolimesni projekto darbai, intelektualinių produktų kūrimo planas.

Viktorija Kielaitė,
Slaugos katedros lektorė


Esu „Bendrosios praktikos slaugos“ studijų programos trečio kurso studentė. Šiuo metu pagal Erasmus+ programą esu išvykusi į Madrido universitetą San Rafael-Nebrija (Ispanija). Praktikai atlikti universitetas man parinko dvi vietas. Viena iš jų – ligoninė „Hospital Universitario de la Princesa“. Ligoninės Reanimacijos skyriuje, kuris vienu metu gali priimti dvidešimt pacientų, atlikau šešių savaičių trukmės būtinosios medicinos pagalbos ir intensyviosios slaugos praktiką. Praktikos vieta buvo parinkta labai sėkmingai, kadangi pamačiau ir išmokau slaugytojams svarbių bei reikalingų dalykų. Buvau sužavėta  aukštu slaugytojų profesionalumo lygiu, labai puikiu komandiniu darbu, šiltais tarpusavio santykiais. Man buvo sudarytos labai geros sąlygos praktikuotis – kiekvieną dieną paskirdavo vis naują slaugytoją, kuris kantriai mokindavo visų darbo reanimacijoje subtilybių. Esu labai dėkinga ir labai džiaugiuosi, kad pasinaudojau Erasmus+ programa. Tai – neįkainojama patirtis man ir kaip būsimai slaugytojai, ir kaip asmenybei. Taip pat teko susipažinti ir su pačio universiteto dėstytojais, studentais. Šiuo metu atlieku psichikos sveikatos slaugos praktiką antroje man parinktoje vietoje – Centro de Salud Mental Puente de Vallecas. Kol kas nei praktikos vieta, nei pati praktika irgi nenuvylė, tikiuosi tik geriausių įspūdžių ir įgūdžių!

Jolanta Garjonienė,
SL14A gr. studentė


2017 m. gegužės 14–20 dienomis Slaugos katedros lektorė Viktorija Kielaitė skaitė paskaitas studentams CEU Cardenal Herrera universitete Valencijoje (Ispanija).
Vizito metu lektorė bendravo su studentais, susitiko su dėstančiais dėstytojais ir Sveikatos mokslų fakulteto dekane. CEU Cardenal Herrera universiteto Sveikatos mokslų fakultete mokosi apie 3000 studentų. Iš jų apie 10 procentų yra atvykę iš kitų šalių (daugiausia iš Taivano, Rusijos, Japonijos, Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Italijos). Visiems fakultete studijuojantiems studentams pirmieji studijų metų dalykai yra privalomai dėstomi anglų kalba.
Pasinaudodama proga vizito metu lektorė ir Erasmus programos koordinatorė Sveikatos priežiūros fakultete Viktorija Kielaitė dalyvavo susitikime su CEU Cardenal Herrera universiteto Erasmus programos koordinatoriais Vincent Benavent ir Samuel Asensio Alcaide. Susitikimo metu buvo inicijuota nauja dvišalė Erasmus sutartis, kuri suteiks galimybę studijų programų „Bendrosios praktikos slauga“ ir „Kineziterapija“ studentams ir jiems dėstantiems dėstytojams dalyvauti Erasmus programos mainuose nuo 2017/2018 m. m. pavasario semestro.

Viktorija Kielaitė,
Slaugos katedros lektorė,
Erasmus programos koordinatorė SPF


2017 m. gegužės 8–12 d. Sveikatos priežiūros fakultete dirbanti Užsienio kalbų centro lektorė Virginija Andriusevičienė lankėsi kalbų dėstytojams surengtoje tarptautinėje savaitėje „Kalbų dėstymas rytoj“ Suomijoje. Tarptautinės savaitės renginiai vyko dviejuose glaudžiai bendradarbiaujančiuose taikomųjų mokslų universitetuose – TAMK (Tampere) ir JAMK (Jyvaskyla). Jau trečią kartą organizuojama ir nepaprastai populiari tarptautinė savaitė sutraukė 100 užsienio kalbų dėstytojų iš 17 šalių. Lietuvai atstovavo 6 dėstytojai iš 4 skirtingų aukštojo mokslo institucijų. Pirmą kartą joje dalyvavo ir Vilniaus kolegijos atstovė.
Penkias dienas vykę seminarai suteikė galimybę susipažinti su kolegų patirtimi ir tendencijomis anglų kalbos dėstymo srityje. Visas darbas vyko trijose sekcijose: tarpkultūrinis bendravimas, pedagoginės inovacijos ir nuotolinis/mišrus mokymasis (angl. online/blended learning). Didžiausio dalyvių dėmesio sulaukė trečioji sekcija, kurioje dėstytojai dalijosi skaitmeninių technologijų naudojimo mokymo (-si) procese patirtimi, tuo įrodydami, kad  informacinės technologijos ir kalbų dėstymas glaudžiai susiję ir ateitis kalbų dėstyme neatsiejama nuo vis įvairesnio technologijų naudojimo.
Bendravimas su kolegomis, bendraminčiais jau savaime yra nepaprastai maloni patirtis, tad savaitė neprailgo ir tik atsisveikinus norisi vėl sveikintis, pratęsti bendravimo malonumą. Jei ne gyvai, tai bent nuotoliniu būdu. Tad šiuo metu planuojami bendri nuotoliniai projektai.

Virginija Andriusevičienė,
UKC lektorė

 


Balandžio 24–28 dienomis Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto lektorės Viktorija Kielaitė ir Aurelija Kūgytė dalyvavo  mokymuose Notingame (Jungtinė Karalystė) pagal Erasmus+ programos strateginės partnerystės KA2 projektą „Menas ir socialinis virsmas“ („ART and SOCIAL CHANGE: a path to recovery“, sutarties Nr. 2016‐1‐LT01‐KA202‐023234).
Mokymų tikslas – sukurti tarpdisciplininę mokymo programą, sudaryti galimybę pasidalinti savo patirtimi artistams, sveikatos priežiūros specialistams ir žmonėms, sveikstantiems nuo priklausomybių. Mokymus organizavo Portraits of Recovery (Didžioji Britanija). Mokymų dalyviai iš visų projekto partnerių organizacijų: Arts § Health South West (Didžioji Britanija), Comunit Terapeutica Casa die Giovani (Italija), Institut für Projektbegleitung und Kompetenzentwiklung (Vokietija), La Maison de L´Image (Prancūzija), Socialiniai paramos projektai (Lietuva), Vilniaus kolegija.
Dalyviai susipažino su meno ir sveikatos kryptimis Didžiojoje Britanijoje bei akademiniais rezultatais, sužinojo apie meno projektus Notingamo šiuolaikinio meno centre ir Notingamo pilyje. Menininkai iš visų partnerių organizacijų pristatė savo požiūrį, kaip menas gali padėti sveikti, pažinti ir priimti save. Visi dalyviai pasidalino patirtimi savo srityse ir ieškojo tarpdisciplininių sąlyčio taškų.
Balandžio 25 d.  mokymai „persikėlė“ į Mančesterio Metropoliteno universitetą, konferenciją „Pasveikimas ir menas“ („Recoverism and the Arts: diving change through collaborative research“). Konferencijoje A. Kūgytė ir D. Cammara pristatė projektą „Menas ir socialinis virsmas“.

Aurelija Kūgytė,
Grožio terapijos katedros lektorė

 


2017 m. balandžio 10–14 d. Slaugos katedros lektorė Milda Kuskienė ir VK Užsienio kalbų centro lektorė Virginija Andriusevičienė dalyvavo Erasmus+ dėstymo mobilumo programoje ir skaitė paskaitas Valensijos universitete (Ispanija). Lektorė Milda Kuskienė pristatė „Bendrosios praktikos slaugos“ studijų programą bei Vilniaus kolegiją. Lektorė Virginija Andriusevičienė pademonstravo, kaip naudoti e-mokymosi platformą Kahoot!  profesiniam anglų kalbos žodynui – ir ne tik – mokytis smagiai ir šiuolaikiškai.
Vizito metu lektorės apsilankė ligoninėje, kurioje praktiką atlieka „Bendrosios praktikos slaugos“ studijų programos studentė Agnė Baltrušaitytė, išklausė jos atsiliepimus. Džiugu, kad mūsų studentė labai patenkinta praktikos vieta, jai padedančiais profesionalais ir įgyjamomis žiniomis.
Susitikimo su Erasmus+ koordinatoriumi Omar Cauli bei kitais Tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojais metu buvo aptartos studentų mainų plėtros, praktikų atlikimo ir tolimesnio bendradarbiavimo galimybės.

Lektorė Virginija Andriusevičienė

 


2017 m. balandžio 24–28 d. Vilniaus kolegijoje vyks Tarptautinė savaitė, kurios metu dalyvauti kolegijos organizuojamuose renginiuose atvyksta dėstytojai iš įvairių užsienio institucijų.
Į Sveikatos priežiūros fakultetą atvyksta lektoriai iš Latvijos, Prancūzijos, Turkijos ir Jungtinės Karalystės.

Informacija norintiems dalyvauti Sveikatos priežiūros fakultete vyksiančiuose seminaruose:

dėstytojams: „Į žmogų orientuota priežiūra, užjautimas ir savęs užuojauta“;

studijų programų „Bendrosios praktikos slauga“; „Biomedicininė diagnostika“, „Dietetika“, „Ergoterapija“, „Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija“, „Kineziterapija“ studentams:
„Antioksidacinis žmogaus mechanizmas: veikimo principas“;
„Klinikinė mityba. Maitinimas, mikrobiotikai ir ligos“;
„Visuminė laikysenos reedukacija: metodo principai ir taikymas“.

studijų programų „Biomedicininė diagnostika“, „Dietetika“, „Ergoterapija“, „Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija“, „Kineziterapija“ studentams:
„Į žmogų orientuota priežiūra, užjautimas ir savęs užuojauta“;

studijų programos „Bendrosios praktikos slauga“ studentams:
„Į žmogų orientuota priežiūra, užjautimas ir savęs užuojauta“.


2017 m. balandžio 20 d. Sveikatos priežiūros fakultete lankėsi specialistai iš Vokietijos, Italijos, Turkijos ir Prancūzijos sveikatos priežiūros ir ugdymo įstaigų. Jie domėjosi, kaip Lietuvoje rengiami asmens sveikatos priežiūros specialistai, dirbantys su sunkiais  pacientais, kuriems reikalinga paliatyvioji pagalba ar socialinės paslaugos gyvenimo pabaigoje. Specialistus iš užsienio lydėjo VšĮ Centro poliklinikos Slaugos, paliatyviosios medicinos ir socialinių paslaugų klinikos bei Psichikos sveikatos klinikos darbuotojai. Vizito fakultete metu buvo domimasi slaugos specialistų rengimo iššūkiais, aktualijomis, mokymo aplinka ir ištekliais.

Jurgita Kazlauskienė,
prodekanė


2017 m. balandžio 6 d. Jūrmaloje (Latvija) Latvijos universiteto P. Stradins medicinos kolegijoje vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Sveikata. Pojūtis. Praktika“ („Health. Pleasant sensation. Practice“). Šioje konferencijoje dalyvavo Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto studijų programos „Bendrosios praktikos slauga“ SL14C grupės studentės Laura Pociūtė, Gabrielė Vielavičiūtė ir Slaugos katedros lektorė Viktorija Kielaitė. Studentės anglų kalba skaitė pranešimą „Jaunų moterų informuotumas apie krūties vėžį ir jo prevenciją“, kuriame buvo pateikti atlikto tyrimo duomenys.
Tyrimą atliko Sl14C grupės studentės Gabrielė Vielavičiūtė, Laura Pociūtė, Orinta Žebelytė ir Margarita Pravdina. Tyrimo vadovė – lektorė Viktorija Kielaitė.
Pranešimo tezės publikuojamos konferencijos tezių leidinyje.
Konferencijos metu lektorė ir Erasmus programos koordinatorė Sveikatos priežiūros fakultete Viktorija Kielaitė susitiko su Latvijos universiteto P. Stradins medicinos kolegijos Erasmus koordinatore Aiga Grauduma. Susitikimo metu buvo inicijuota nauja dvišalė Erasmus sutartis, kuri suteiks galimybę studijų programų „Bendrosios praktikos slauga“, „Biomedicininė diagnostika“, „Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija“ studentams ir šių studijų programų studentams dėstantiems dėstytojams nuo 2017/2018 m. m. rudens semestro dalyvauti Erasmus programos mainuose.

Viktorija Kielaitė,
Slaugos katedros lektorė, Erasmus
programos koordinatorė SPF

 


2017 m. balandžio 5 d. Rygoje, Rygos Stradinio universitete (Latvija), vyko šio universiteto Sveikatos mokslų fakulteto organizuota tarptautinė studentų konferencija „Sveikata ir socialiniai mokslai“. Iš 504 konferencijai atsiųstų pranešimų buvo priimti  tik 338, vienas iš jų – Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto studijų programos „Bendrosios praktikos slauga“ studentų pranešimas. Stendinį pranešimą „Pacientų, turinčių priklausomybę nuo alkoholio, miego kokybės vertinimas“ konferencijos sekcijoje „Psichiatrija, psichoterapija, psichosomatika, neurologija, reabilitacija“ pristatė studijų programos „Bendrosios praktikos slauga“ SL14A grupės studentės, Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto studentų mokslinės draugijos narės Angelė Vilkickytė ir Justina Valinčiūtė. Pranešimą parengti padėjo Slaugos katedros docentė dr. Zyta Kuzborska ir lektorė Agnė Jakavonytė-Akstinienė. Konferencijoje Rygoje kartu su studentėmis dalyvavo Slaugos katedros vedėja, lektorė Jurgita Stankūnienė ir docentė dr. Zyta Kuzborska. Konferencijos metu buvo pristatyta daug slaugos ir medicinos praktikai reikšmingų pranešimų. Diskutuota apie pacientų širdies ir kraujagyslių ligų profilaktiką (miokardo infarktus, insultus, aterosklerozę ir kt.), cukrinį diabetą, gyvenimo kokybę sergant II tipo diabetu, reabilitaciją po chirurginių intervencijų onkologijoje. Konferencijos tezės išleistos elektroniniu formatu: http://www.rsu.lv/eng/images/isc2017_health_abstracts.pdf.

Dr. Zyta Kuzborska
Slaugos katedros docentė

 


Sveikatos priežiūros fakulteto „Bendrosios praktikos slaugos“ studijų programos antro kurso SL15A gr. studentė Agnė Baltrušaitytė šiuo metu pagal Erasmus+ mainų programą yra Valensijoje (Ispanija). Pastaruosius 2,5 mėnesio ji atliko terapinę ir geriatrinę praktiką ligoninės „HOSPITAL GERNERAL DE VALENCIA“ Vidaus ligų skyriuje. Studentės atsiliepimai apie praktiką – tik patys nuoširdžiausi ir šilčiausi. Visas ligoninės kolektyvas buvo draugiškas ir paslaugus, šiltai priėmė ir siekė, kad kiekvieną dieną Agnė jaustųsi laiminga, išmoktų kuo daugiau ir kad ateityje galėtų tapti kuo geresne savo srities specialiste. Teko matyti labai daug įvairių procedūrų ir, be abejo, pačiai atlikti įvairias ir įdomias procedūras, administruoti vaistus ir t. t. Jos žodžiais, ši kelionė bei patirtis tapo neįkainuojama, o žinias ir praktiką galės pritaikyti ateityje.


2017 kovo 13 d.  į Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetą pagal Erasmus+ mainų programą iš IRFSS La Croix-Rouge Francaise De Toulouse aukštosios mokyklos (Prancūzija) atvyko dvi „Bendrosios praktikos slaugos“ studijų programos studentės.
Studentės Laetitia Dubroca ir Nathalie Fragnier nuo 2017 kovo 13 d. iki gegužės 21 d. atliks praktiką VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje ir Baltijos Amerikos klinikoje. Fakultete studentes kuruos Slaugos katedros lektorė Gabrielė Šarkytė.
2017 kovo 13 d.  į Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetą pagal Erasmus+ mainų programą iš IRFSS La Croix-Rouge Francaise De Toulouse aukštosios mokyklos (Prancūzija) atvyko dvi „Bendrosios praktikos slaugos“ studijų programos studentės.
Studentės Laetitia Dubroca ir Nathalie Fragnier nuo 2017 kovo 13 d. iki gegužės 21 d. atliks praktiką VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje ir Baltijos ir  Amerikos klinikoje. Fakultete studentes kuruos Slaugos katedros lektorė Gabrielė Šarkytė.

Viktorija Kielaitė,
Slaugos katedros lektorė


2017 vasario 20–24 dienomis Sveikatos priežiūros fakulteto Slaugos katedros dėstytojos Jurgita Stankūnienė ir Viktorija Kielaitė pagal ERASMUS+ dėstytojų mainų  programą dalyvavo HAMK University of Appied Sciences (Hamenlinna, Suomija) organizuotoje tarptautinėje savaitėje (HAMOP wellbeing week 2017).
Vizito metu lektorės aptarė dėstytojų ir studentų mainų plėtros galimybes, dalyvavo paskaitose, konferencijoje ir susitikime su tuo pačiu metu HAMK viešėjusiais dėstytojais iš Škotijos, Nyderlandų Karalystės, Danijos universitetų.
Seminarų studentams metu J. Stankūnienė ir V. Kielaitė pristatė studijų ir praktikos atlikimo galimybes Vilniaus kolegijoje, aptarė įvairias tolimesnio nuolatinio bendradarbiavimo galimybes, supažindino su ŽIV ir AIDS perdavimo keliais bei profilaktika, analizavo slaugytojo požiūrį į ligą.

Viktorija Kielaitė,
Slaugos katedros lektorė

 


2017 metų vasario 1 d iš dviejų Ispanijos universitetų (San Rafael Universitad Nebrija ir Escoles Universitares Gimbernat) į Sveikatos priežiūros fakultetą pagal Erasmus+ programą atvyko penki studentai, savo aukštosios mokyklose studijuojantys pagal „Bendrosios praktikos slaugos“ ir „Kineziterapijos“ studijų programas. Jie atliks praktikas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Reanimacijos intensyvios terapijos skyriuje; Vaikų ligoninėje, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės filiale, ir VšĮ Valakupių reabilitacijos centre.
Studentus iš Ispanijos kuruoja Slaugos katedros lektorė Milda Kuskienė, Reabilitacijos katedros docentė dr. Milda Žukauskienė ir tos pačios katedros lektorė Kristina Žukienė.

 

Viktorija Kielaitė,
Erasmus+ programos koordinatorė SPF


Sausio 21–27 dienomis Studijų skyriaus vedėja Daiva Treznevičiūtė, Biomedicininės diagnostikos ir dietetikos katedros vedėja dr. Ingrida Pumputienė, šios katedros docentė dr. Jūratė Graželytė bei Reabilitacijos katedros lektorius Tadeuš Polionis dalyvavo projekto „Gyvenk puoselėdamas socialinį verslininkiškumą“ („Sustain your Life through the Social Entrepreneurship“, Nr. 2015-2-IT03-KA205-005954) organizuotuose kursuose Portugalijoje, Kaškaiso mieste. Projekto dalyviai iš Olandijos, Ispanijos, Rumunijos, Italijos, Portugalijos ir Lietuvos diskutavo apie aktualias socialines problemas bei jų sprendimo būdus, įgijo komandos formavimo bei komandinio darbo įgūdžių, pasisėmė kūrybinių mokymo/si metodų taikymo patirties, susipažino su socialinio verslumo pavyzdžiais.

Daiva Treznevičiūtė,
Studijų skyriaus vedėja


VK Sveikatos priežiūros fakultetas pradeda vykdyti „Erasmus+“ strateginių partnerysčių  projektą „Menas ir socialinis virsmas“ (angl.: “Art and Social Change”), projekto Nr. 2016-1-LT01-KA202-023234. Pagrindinis projekto tikslas – sukurti ir išbandyti metodinius instrumentus, skirtus teikti ilgalaikę psichologinę paramą ilgo gijimo ligoniams, taikant įvairias meno terapijas. Projekto trukmė – 2,5 metų (2016–2019 m.).
2016 m. gruodžio 13–14 d. Vilniaus kolegijoje vyko pirmasis „Erasmus+“  strateginių partnerysčių projekto partnerių susitikimas, kurio metu pristatytos projekto veiklos, metodika, darbų paskirstymas atskiroms organizacijoms.
Šį projektą koordinuoja Sveikatos priežiūros fakultetas. Projekto partneriai – įvairios meno, švietimo, aukšto mokslo organizacijos, suvienijusios pastangas keisti nusistovėjusį požiūrį į žmogaus sveikatą ir gijimo procesus: La Maison de l’Image (Prancūzija); Potraits of Recovery (Anglija); Institut für Projektbegleitung und Kompet (Vokietija); Comunità Terapeutica Casa dei Giovani (Italija); Arts & Health South West (Anglija); VšĮ  „Socialiniai paramos projektai“ (Lietuva).
Projekto eigoje numatoma atlikti žvalgomuosius tyrimus apie meno terapijų taikymą medicinoje; surinkti informaciją apie geriausias  meno terapijų taikymo medicinoje praktikas; sukurti geros sklaidos platformą – meno taikytojų medicinoje praktikų bendruomenę; įvykdyti pilotinius mokymus, skirtus praktiškai įgyvendinti geriausias meno terapijas medicinoje; sukurti dokumentinius filmus apie geriausias meno terapijų taikymo formas ir strategijas, skirtas įvairių ligonių gijimo procesams skatinti.
Projekte dalyvauja Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros ir Menų fakulteto atstovai, kurie projekto įgyvendinimo metu reikšmingai prisidės prie projekto veiklų įgyvendinimo ir įgis didelės patirties, kaip taikyti meno terapijas dirbant su ilgo gijimo ligoniais. Įgyta patirtis bus pritaikyta rengiant naujos kartos sveikatos priežiūros specialistus ir meno darbuotojus.

Dr. Mikas Balkevičius,
SPF projektų vadovas


2016 m. lapkričio 18–27 d. Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų centro lektorė Virginija Andriusevičienė buvo išvykusi į Buckinghamshirą (Didžioji Britanija) dalyvauti tarpkultūrinio bendravimo įgūdžiams vystyti skirtuose tarptautiniuose kursuose „Skirtumai iššaukia prielaidas“, finansuojamus Europos Komisijos per Erasmus+ (KA1) programą.
Dvidešimt šeši jaunimo bei dirbančiųjų su jaunimu atstovai iš Lenkijos, Graikijos, Turkijos, Vokietijos, Rumunijos, Bulgarijos, Lietuvos, Ispanijos, Maltos, Didžiosios Britanijos, Serbijos, Italijos, Slovėnijos ir Portugalijos intensyviai diskutavo jautriomis tarpkultūrinio bendravimo, migracijos, integracijos ir adaptacijos temomis. Mokymus vedusios psichologės Andreea-Loredana Tudorache (Rumunija) pateikta įvairi medžiaga (žaidimai, TV reklamos, grožinės literatūros ištraukos, žodžių analizė ir pan.), dažnai provokuojanti, skatinanti mąstyti, naujai įvertinti žinomas tiesas bei laužyti stereotipus, įžiebdavo nesibaigiančias diskusijas, kurios leido dalyviams geriau pažinti vieniems kitus ir ugdyti savo tarpkultūrinį jautrumą.

4 3 2 1


Sveikatos priežiūros fakulteto Slaugos katedros administratorė Jovita Joneckytė ir Biomedicininės diagnostikos ir dietetikos katedros bei Grožio terapijos katedros administratorė Asta Kielienė pagal Erasmus+ programą š. m. lapkričio 21–25 d. buvo išvykusios mokymosi vizito į Tartu sveikatos priežiūros kolegiją ir dalyvavo ten vykusioje tarptautinėje savaitėje „Taikomieji tyrimai ir bendradarbiavimas be sienų“ („Applied Research and Borderless Cooperation“). Mokymosi vizito metu Jovita ir Asta bendravo su Latvijos, Estijos, Lenkijos, Suomijos, Belgijos bei Lietuvos giminingų kolegijų atstovais. Apsilankė Tartu universitetinėje ligoninėje ir susipažino su ligoninės struktūra, darbo procesu, laboratorijomis. Bendravo su Tartu sveikatos priežiūros kolegijos studentais bei dėstytojais, buvo supažindintos su  mokomąja baze, auditorijomis, laboratorijomis. Kadangi ši kolegija šiemet švenčia 205 metų jubiliejų, kartu su kitais tarptautinės savaitės dalyviais, kolegijos dėstytojais ir studentais gaminio didžiulį, net 18 metrų ilgio (!) gimtadienio tortą, kuriuo vėliau visi ir vaišinosi.

dsc_0852 dsc_0829 dsc_0733 dsc_0731 dsc_0730 dsc_0695 dsc_0688


2016 m. spalio 30 d. – lapkričio 5 d. Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto projektų vadovas Mikas Balkevičius, lektorės Viktorija Kielaitė, Kristina Žukienė ir Rima Burneikaitė dalyvavo „Erasmus+” programos strateginių partnerysčių projekto „Gyvenk puoselėdamas socialinį verslininkiškumą“ („Sustain your Life through the Social Entrepreneurship“, Nr. 2015-2-IT03-KA205-005954) suaugusiųjų mokymosi kursuose, kuriuos organizavo Roterdamo taikomųjų mokslų universitetas (Olandija). Mokymosi kursų tikslas – įgyti žinių ir įgūdžių kaip planuoti ir valdyti socialines įmones. Mokymosi kursuose dalyvavo projekto partnerinių šalių atstovai iš Ispanijos, Portugalijos, Rumunijos, Lietuvos, Italijos ir Olandijos. Mokymų metu dalyviai dirbo grupėse generuodami socialinės įmonės idėjas, planuodami jų valdymo, veiklos strategijas. Taip pat lankėsi Roterdamo socialinėse įmonėse, kur susipažino su jų veiklos vadybos specifika.

Šio projekto tikslas – paskatinti socialinio verslininkiškumo plėtrą projekto partnerių šalyse parengiant atitinkamos srities socialinių verslininkiškumo mentorių, kurie būtų pasirengę inicijuoti naujas socialinio verslo iniciatyvas projekto partnerinėse šalyse. Projektas taip pat siekia integruoti socialinio verslo idėjas organizuojant formaliojo ir neformaliojo mokymosi veiklas projekto partnerių šalyse.

Sveikatos priežiūros fakultetas, realizuodamas projekto tikslus, sieks integruoti savo studijų programose siekinius, susijusius su socialiniu verslininkiškumu, bei formaliojo/neformaliojo mokymosi veiklų metu parengti mentorius, kurie bus pasirengę populiarinti socialinio verslininkiškumo iniciatyvas Lietuvos sveikatos priežiūros sektoriuje.

Erasmus+ Jaunimo strateginių partnerysčių projekto (K2) trukmė – 2 metai (2015–2017). Jo metu bus parengta metodinė medžiaga apie socialinio verslininkiškumo veiklos metodikas sveikatos priežiūros sektoriuje, apmokyta daugiau kaip 12 socialinio verslininkiškumo mentorių, integruoti laisvai pasirenkami moduliai apie socialinį verslininkiškumą Sveikatos priežiūros fakulteto studijų programose bei išpopuliarintos socialinio verslininkiškumo idėjos nacionaliniu lygiu.

 

SPF projektų vadovas
Mikas Balkevičius


2016 m. rugsėjo 21 d. į Sveikatos priežiūros fakultetą pažintinio vizito buvo atvykusios Paryžiaus Mokymo centro GRETAMTI77 (Prancūzija) Podiplominio studijų mokymų organizatorės Merie-France Foulet ir Sylvie Chneiweiss. Jos susitiko su Praktinio mokymo skyriaus vedėja dr. Simona Paulikiene, Podiplominių studijų skyriaus vedėja Anfisa Nebudrova, Biomedicininės diagnostikos ir dietetikos katedros vedėja dr. Erika Kubiliene, Slaugos katedros lektore Viktorija Kielaite. Merie-France Foulet ir Sylvie Chneiweiss susipažino su fakultete vykdomomis studijų programomis, fakulteto Podiplominių studijų skyriaus veikla, kvalifikacijos tobulinimo kursų dirbantiems sveikatos priežiūros specialistams organizavimu, dalyvavo studentų praktiniuose užsiėmimuose.

 

Dr. Simona Paulikienė


2016 m. rugsėjo 14–18 d. į Sveikatos priežiūros fakultetą vizito buvo atvykę 3 lektoriai iš Krokuvos kūno kultūros universiteto (Lenkija). Lektoriai susitiko su Erasmus+ programos koordinatore Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete, Slaugos katedros lektore Viktorija Kielaite, Reabilitacijos katedros vedėja dr. Milda Žukauskiene ir kitais Reabilitacijos katedros dėstytojais. Susitikimų metu lektoriai domėjosi Sveikatos priežiūros fakultete vykdomomis „Kineziterapijos“, „Ergoterapijos“, „Higieninės ir dekoratyvinės kosmetologijos“ studijų programomis, studentų ir dėstytojų mainų galimybėmis. Atvykusieji lektoriai kartu su dr. Milda Žukauskienė lankėsi Birštono „Eglės“ sanatorijoje ir dalyvavo naujo Vytautas Mineral SPA centro atidarymo renginyje Birštone.
Vizito metu buvo nutarta atnaujinti dvišalę sutartį ir pradėti „Ergoterapijos“ ir „Higieninės ir dekoratyvinės kosmetologijos“ studijų programų dėstytojų ir studentų mainus.

Viktorija Kielaitė, Slaugos katedros lektorė,
Erasmus+ programos koordinatorė VK SPF


Sveikatos priežiūros fakulteto projektų vadovas dr. Mikas Balkevičius ir Slaugos katedros lektorė, Erasmus+ programos koordinatorė VK Sveikatos priežiūros fakultete Viktorija Kielaitė 2016 m. liepos 8–15 d. dalyvavo antrajame Erasmus+ strateginių partnerysčių programos projekto „Gyvenk puoselėdamas socialinį verslininkiškumą“ („Sustain your Life through the Social Entrepreneurship“, Nr. 2015-2-IT03-KA205-005954) susitikime Las Palmase (Ispanija). Šiame projekte Sveikatos priežiūros fakultetas dalyvauja partnerio teisėmis kartu su kitomis ES šalimis: Italija (ROCCA DI CERERE), Portugalija (Freguesia de Cascais e Estoril), Rumunija (Domino association), Ispanija (CONSULTA EUROPA) ir Olandija (Hogeschool Rotterdam). Projektą koordinuoja organizacija „PRISM“ (Italija).
Antrojo projekto partnerių susitikimo metu projekto dalyviai pristatė geruosius socialinio verslininkiškumo pavyzdžius Lietuvoje, Portugalijoje, Ispanijoje, Italijoje ir Rumunijoje. Projekto koordinatorius iš organizacijos „PRISM“ pristatė Kaltanisetoje (Italija) organizuoto mokymo vizito rezultatus, aptarė projekto partnerių indėlį projekte atliekant projekto veiklas, suplanavo būsimųjų mokymo kursų Roterdame programą. Dr. Mikas Balkevičius pristatė projekto kokybės vadybos strategiją, veiklų kokybės vertinimo procedūras ir instrumentus. Susitikimo metu projekto dalyviai aptarė svarbiausius projekto intelektinių produktų, finansų administravimo ir sklaidos vykdymo klausimus.
Šio projekto tikslas – paskatinti socialinio verslininkiškumo plėtrą projekto partnerių šalyse parengiant atitinkamos srities socialinių verslininkiškumo mentorių, kurie būtų pasirengę inicijuoti naujas socialinio verslo iniciatyvas projekto partnerinėse šalyse. Projektas taip pat siekia integruoti socialinio verslo idėjas organizuojant formaliojo ir neformaliojo mokymosi veiklas projekto partnerių šalyse.
Sveikatos priežiūros fakultetas, realizuodamas projekto tikslus, sieks integruoti savo studijų programose siekinius, susijusius su socialiniu verslininkiškumu, bei formaliojo/neformaliojo mokymosi veiklų metu parengti mentorius, kurie bus pasirengę populiarinti socialinio verslininkiškumo iniciatyvas sveikatos priežiūros sektoriuje Lietuvoje.
Erasmus+ Jaunimo strateginių partnerysčių projekto (K2) trukmė – 2 metai (2015–2017). Jo metu bus parengta metodinė medžiaga apie socialinio verslininkiškumo veiklos metodikas sveikatos priežiūros sektoriuje, apmokyta daugiau kaip 12 socialinio verslininkiškumo mentorių, integruoti laisvai pasirenkami moduliai apie socialinį verslininkiškumą Sveikatos priežiūros fakulteto studijų programose bei išpopuliarintos socialinio verslininkiškumo idėjos nacionaliniu lygiu.

SPF projektų vadovas
dr. Mikas Balkevičius


2016 m. liepos 5–11 dienomis pagal Erasmus+ strateginių partnerysčių projektą „Gyvenk puoselėdamas socialinį verslininkiškumą“ („Sustain your Life through the Social Entrepreneurship“, Nr. 2015-2-IT03-KA205-005954) Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto lektorės Virginija Andriusevičienė, Agnė Jakavonytė Akstinienė ir docentė dr. Erika Kubilienė bei Agrotechnologijų fakulteto lektorė Edita Kristina Kaurynienė dalyvavo mokymuose Kaltanisetos mieste Sicilijoje (Italija). Projekto tikslas – dalintis gerąja patirtimi ir skatinti jaunimo bei jaunimo lyderių socialinį verslumą, taip prisidedant prie jaunimo užimtumo didinimo.
Kaltanisetoje organizuotuose mokymuose dalyvavo komandos iš Italijos, Ispanijos, Rumunijos, Portugalijos, Nyderlandų ir Lietuvos. Tarptautinio mokymosi vizito metu dalyviai tobulino savo tarpkultūrines kompetencijas, susipažino su naujais neformalaus mokymo(-si) metodais, mokėsi socialinių projektų rengimo ir sisteminio valdymo subtilybių.

Virginija Andriusevičienė,
VK Užsienio kalbų centro lektorė


2016 m. birželio 20–27 d. pagal Erasmus+ stažuočių programą iš Limasolio kolegijos (Kipras) buvo atvykusios dėstytojos Marina Georgiou ir Stella Antoniou. Dėstytojos susitiko su Erasmus+ programos koordinatore Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete, Slaugos katedros lektore Viktorija Kielaite, Biomedicinos diagnostikos ir dietetikos katedros vedėja, docente dr. Erika Kubiliene ir Vilniaus kolegijos Tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojais.
Susitikimų metu Marina Georgiou ir Stella Antoniou domėjosi Sveikatos priežiūros fakultete vykdomomis „Dietetikos“ ir „Higieninės ir dekoratyvinės kosmetologijos“ studijų programomis, studentų ir dėstytojų mainų galimybėmis.
Lektorės kartu su dr. Erika Kubiliene lankėsi VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose, stebėjo gydytojų gastroenterologų ir dietistų darbą.

Viktorija Kielaitė,
Slaugos katedros lektorė,
Erasmus+ programos koordinatorė VK SPF


Pagal Erasmus+ dėstytojų mainų programą 2016 m. gegužės 2–6 d. VK Užsienio kalbų centro lektorė Virginija Andriusevičienė lankėsi Lisabonos politechnikos institute (Portugalija), kur skaitė paskaitas „Užsienio kalbos aukštajame moksle“ ir „Anglų kalba sveikatos priežiūros specialistams“.
Kartu su kitais 42 tarptautinės savaitės dalyviais is 15 šalių lektorė išklausė dalyvių pranešimus įvairiomis aktualiomis temomis, susipažino su Sveikatos priežiūros fakulteto patalpomis ir materialine baze, bendravo su studentais neformalioje aplinkoje, aptarė tolimesnio bendradarbiavimo galimybes. Susitikimo su anglų kalbos dėstytojais metu buvo aptarti užsienio kalbų dėstymo ypatumai šių dienų kontekste.

Virginija Andriusevičienė,
VK Užsienio kalbų centro lektorė


Pagal Erasmus+ dėstytojų mainų programą š. m. gegužės 2–4 dienomis Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto studijų programos „Kineziterapija“ studentams paskaitas skaitė ir praktinius užsiėmimus vedė dr. Mark Sacco, Maltos universiteto (Malta) Kineziterapijos katedros vedėjas. Šis vizitas tapo gražiu tik ką Vilniaus kolegijoje praūžusios tarptautinės savaitės tęsiniu ir dar labiau užtvirtino bendradarbiavimą tarp Vilniaus kolegijos ir Maltos universiteto studijų programų „Kineziterapija“ studentų ir dėstytojų.

Dr. Milda Žukauskienė,
Reabilitacijos katedros vedėja


2016 m. balandžio 25–29 dienomis Vilniaus kolegijoje vykusios Tarptautinės savaitės metu į Sveikatos priežiūros fakultetą atvyko 4 lektoriai iš 3 užsienio universitetų.
Dr. David Banks (Queen Margaret University, Jungtinė Karalystė) vedė seminarus fakulteto dėstytojams ir studijų programos „Bendrosios praktikos slauga“ III kurso studentams apie filosofines asmens, orientuoto į sveikatos priežiūros praktiką, vertes ir Heron’o šešių bendravimo pakopų teoriją. Dr. David Banks po pateikties pristatymo organizavo seminarų dalyvių savęs įsivertinimo mokymus ir jų aptarimą grupėse.
Lektorė Kathleen MacDonald (Queen Margaret University, Jungtinė Karalystė) vedė seminarą „Ilgalaikės slaugos priežiūros etika: pacientų požiūris“, skirtą studijų programos „Bendrosios praktikos slauga“ II kurso studentams.  Seminaro tikslas buvo išanalizuoti įvairias teorijas ir situacijas, galinčias kelti profesines bei etines slaugos problemas. Seminaro metu buvo organizuojami įvairūs interaktyvūs užsiėmimai.
Lektorė Vanda Sargautienė (University of Latvia, Latvija) skaitė paskaitas studijų programų „Dietetika“ ir „Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija“ studijų programų studentams apie mitybos mokslus Latvijoje, mitybos pagrindus, mitybą ir sveiką valgymą, mitybą ir odą.
Lektorius Maarten Hendrickx (UCLL, Belgija) vedė seminarą „Įvadas apie vaistų sudėtį“ studijų programos „Biomedicininė diagnostika“ studentams.
Lektoriai susitiko su Slaugos ir Biomedicinos diagnostikos ir dietetikos katedros lektoriais, lankėsi Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre ir Baltijos Amerikos klinikoje, dalyvavo Vilniaus kolegijos Tarptautinės savaitės renginiuose.

Viktorija Kielaitė,
Slaugos katedros lektorė, Erasmus programos
koordinatorė Sveikatos priežiūros fakultete


Slaugos katedros docentė dr. Zyta Kuzborska ir lektorė Snežana Budrikienė pagal Erasmus+ programą 2016 m. balandžio 18–22d. buvo išvykusios dėstymo vizito į Bronislavo Markievičiaus valstybinės aukštosios technologijos ir ekonomikos mokyklos Sveikatos priežiūros institute, esantį Jaroslave (Lenkija). Vizito metu dėstytojos susitiko su instituto direktoriumi, direktoriaus pavaduotoja, dėstytojais, studentais. Pasidalino savo dėstymo metodais ir patirtimi, skaitė paskaitas Bendrosios slaugos ir Higieninės kosmetologijos studijų programų studentams, lankėsi Jaroslavo ligoninėje „Medicininės priežiūros centras“.

Dr. Zyta Kuzborska,
Slaugos katedros docentė


2016 m. balandžio 25–29 d. Vilniaus kolegijoje vyko Tarptautinė savaitė, kurios metu dalyvauti kolegijos organizuojamuose renginiuose atvyko dėstytojai iš įvairių užsienio institucijų.
Į Sveikatos priežiūros fakultetą atvyko 4 lektoriai iš Latvijos, Belgijos ir Jungtinės Karalystės.

Viktorija Kielaitė,
Slaugos katedros lektorė, Erasmus programos
koordinatorė Sveikatos priežiūros fakultete


Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto docentė dr. Jūratė Graželytė pagal Erasmus+ dėstytojų mobilumo programą 2016 m. balandžio 4–8 d. lankėsi Limasolio koledže (The Limassol College, Kipras). Vizito metu dr. J. Graželytė skaitė paskaitas koledžo studentams apie estetinės medicinos naujoves pasaulyje bei tendencijas Lietuvoje. Docentė su kolegomis iš Kipro pasidalino savo patirtimi ruošiant studentus tiek Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete, tiek Limasolio koledže, organizuojant studentams baigiamųjų darbų rengimą. Aptarė tolimesnio bendradarbiavimo gaires, studentų ir dėstytojų mainų galimybes, sutarė rengti bendrą abiejų institucijų projektą.

Dr. Jūratė Graželytė

 


Pagal Erasmus+ programą atvyko studentai iš Prancūzijos ir Ispanijos

2016 kovo 21 d. į Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetą atvyko 4 Bendrosios praktikos slaugos studijų programos studentai pagal ERASMUS+ mainų programą iš IRFSS La Croix-Rouge Francaise De Toulouse (Prancūzija) ir San Rafael Universitad Nebrija (Ispanija) universitetų.
Studentai Cedric Soler ir Yann Vensovitch iš Prancūzijos nuo 2016 kovo 22 d. iki gegužės 29 d. praktiką atliks Baltijos Amerikos klinikoje ir VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje. Fakultete studentus kuruos Slaugos katedros lektorė Viktorija Kielaitė, Erasmus programos koordinatorė Sveikatos priežiūros fakultete.
Studentai Rodrigo Ramiro Montero ir Joelle Arias Merino iš Ispanijos nuo 2016 kovo 22 d. iki birželio 10 d. praktiką atliks VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose ir Baltijos Amerikos klinikoje. Fakultete studentus kuruos Slaugos katedros lektorė Agnė Jakavonytė-Akstinienė.

Viktorija Kielaitė

Erasmus


Nuo 2016 m. sausio 4 d. į Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetą pagal Erasmus+ programą atvyko dvi Bendrosios praktikos slaugos studijų programos studentės iš Latvijos universiteto Rygos medicinos kolegijos (Riga Medical College of the University of Latvia). Studentės Ganna Ivanova ir Nadezda Bulmeistere iki 2016 m. balandžio 3 d. atliks praktiką VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Reanimacijos intensyvios terapijos ir Traumatologinio profilio skyriuose.
Studentes kuruoja Slaugos katedros lektorė Snežana Budrikienė.

Latves 1

Latves 2