Tarptautiniai ryšiai

Slaugos katedros lektorė Viktorija Kielaitė nuo 2017 lapkričio 27 d. iki gruodžio 1 d. dalyvavo Turku universiteto (Suomija) organizuojamoje intensyvioje mokymų programoje „Empowering Learning Environments in Nursing Education (EleneIP)“.
Šios programos tikslas – suvienyti universiteto studentus ir dėstytojus iš skirtingų šalių, kad užtikrinti kokybišką slaugos mokymą, paremtą įrodymais grįsta praktika ir tikslais, susijusiais su socialinės medijos naudojimu slaugos programų mokymo aplinkoje.
Mokymų kursas truko nuo 2017 rugsėjo 15 d. iki gruodžio 1 d. Internetinių seminarų ir kontaktinės intensyvios mokymo savaitės metu buvo supažindinama su įvairiomis mokymosi platformomis ir mokymosi aplinkomis pasitelkiant socialinę mediją. Buvo gilinamasi į socialinės medijos etikos aspektus.
Intensyvaus mokymosi savaitės metu Viktorija Kielaitė susipažino su įvairiais mokymo ir mokymosi metodais (pvz. moduliaciniai žaidimai slaugytojų mokyme, simuliacijomis pagrįsta pedagogika, žmogaus anatomija taikant 3D techniką, MOOC, interaktyvioji siena, internetinių dienoraščių kūrimas, elektroninis pasakojimas ir kt.).

 

Viktorija Kielaitė,
Slaugos katedros lektorė, Erasmus koordinatorė VK SPF

 


2017 m. lapkričio 16–17 d. Sveikatos priežiūros fakultete lankėsi delegacija iš Talino sveikatos priežiūros kolegijos (Estija).
Lapkričio 16 d. delegacijos narės Ülle Ernits, Ulvi Kõrgemaa, Ave Perve, Piret Gilden ir Eve Epner, kartu su Slaugos katedros lektore Gabriele Turlinskiene aplankė VšĮ Vilniaus miesto klinikinę ligoninę.
Lapkričio 17 d. delegacija lankėsi fakultete ir susipažino su fakultete vykdomomis studijų programomis. Erasmus+ programos koordinatorė, Slaugos katedros lektorė Viktorija Kielaitė supažindino su fakultetu. Po to estės susitiko su dėstytojais, dėstančiais „Bendrosios praktikos slaugos“ bei „Ergoterapijos“ studijų programų studentams, ir fakulteto administracijos atstovais. Susitikimo metu delegacijos narės Eve Epner ir Ülle Ernits pristatė Talino sveikatos priežiūros kolegiją.
Po susitikimo fakultete delegacijai iš Estijos buvo organizuotas susitikimas su Vilniaus kolegijos Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Jolanta Preidienė. 2017 m. spalio mėn. Vilniaus kolegija su Talino sveikatos priežiūros kolegija pasirašė dvišalę sutartį, kuri suteikia Erasmus+ programos mainų galimybę „Bendrosios praktikos slaugos“ ir „Ergoterapijos“ studijų programų dėstytojams bei studentams.

 

Viktorija Kielaitė,
Erasmus koordinatorė VK SPF

 


Paliatyvi priežiūra šiuolaikiniame pasaulyje tampa vienu iš sveikatos priežiūros prioritetų. Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete vykdomose studijų programose „„Bendrosios praktikos slauga“, „Radiologija“, „Ergoterapija“, „Kineziterapija“ paliatyvios priežiūros temos integruojamos į dėstymą, orientuojantis į pasaulinę šios srities patirtį.
Sveikatos priežiūros fakulteto Studijų skyriaus vedėja, Slaugos katedros lektorė Daiva Treznevičiūtė lapkričio 15–17 d. buvo išvykusi į stažuotę Estijoje, Talino sveikatos priežiūros kolegijoje (Tallinn Health Care College). Stažuotė buvo skirta įgyti naujų žinių apie paliatyvią priežiūrą ir jai reikalingų kompetencijų ugdymą, aptarti studentų ir dėstytojų mainų galimybes, kurias suteikia šiais mokslo metais sudaryta Erasmus+ sutartis tarp Vilniaus kolegijos ir Talino sveikatos priežiūros kolegijos.
D. Treznevičiūtė dalyvavo susitikimuose su kolegomis iš Estijos, Latvijos, Suomijos, Čekijos, Belgijos ir JAV, kurių metu buvo aptarta paliatyvios priežiūros situacija minėtose šalyse ir Lietuvoje. Taip pat aplankytos kelios paliatyvią priežiūrą teikiančios Talino sveikatos priežiūros įstaigos, susipažinta su Talino sveikatos priežiūros kolegijos mokymo(si) baze, kolegijoje taikomais mokymo(si) metodais.

 

Daiva Treznevičiūtė,
Studijų skyriaus vedėja, Slaugos katedros lektorė

 


2017 m. rudenį Jungtinės Karalystės institucija „Crown Care“ priėmė Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto studijų programos „Bendrosios praktikos slauga“ IV kurso SL14C grupės studentę Liną Skiauterytę atlikti baigiamosios slaugos praktikos. Studentė turėjo galimybę pagilinti studijuojant paskaitų metu gautas teorines žinias ir pritaikyti jas praktikoje. Klinikinės praktikos tarptautinėje komandoje patirtis suteikė L. Skiauterytei galimybę pritaikyti biomedicinos mokslų žinias ir įgyti neįkainojamos darbo daugiakultūrėje aplinkoje patirties.
Studentė yra dėkinga Slaugos katedros lektorei Viktorijai Kielaitei ir Praktinio mokymo skyriaus vedėjai dr. Simonai Paulikienei už pagalbą ir palaikymą. O studentams Lina linki pasinaudoti galimybe išvykti atlikti praktikų į užsienio šalis pagal Erasmus+ programas bei nesustoti ir eiti pirmyn!

 

Viktorija Kielaitė,
Erasmus+ programos koordinatorė SPF

 


2017 m. spalio 18–20 dienomis Grožio terapijos katedros lektorė Aurelija Kūgytė ir Slaugos katedros lektorė Milda Kuskienė kartu su VšĮ ,,Socialiniai paramos projektai“  atstovėmis Reda Sutkuviene bei Agne Bykova  Palerme (Italija) dalyvavo tarptautiniame Erasmus+ programos strateginės partnerystės projekto KA2 „Menas ir socialinis virsmas“ („ART and SOCIAL CHANGE: a path to recovery“, sutarties Nr. 2016‐1‐LT01‐KA202‐023234) partnerių susitikime. Susitikime dalyvavo atstovai iš visų projekto partnerių organizacijų: Arts and Health South West (Jungtinė Karalystė), Portraits of Recovery (Jungtinė Karalystė), Comunit Terapeutica Casa die Giovani (Italija), Institut für Projektbegleitung und Kompetenzentwiklung (Vokietija), La Maison de L´Image (Prancūzija).
Projekto tikslas – sukurti meniniais metodais pagrįstą tarpdisciplininę mokymo programą, skirtą  sveikatos priežiūros specialistams, dirbančiais su sveikstančiais nuo priklausomybės ligų. Susitikimo dalyviai pristatė nacionalinius pirmojo mokymo etapo planus, aptarė administravimo darbus bei diskutavo dėl tolimesnio kaskadinio mokymo.
Susitikimo metu visi dalyviai turėjo galimybę dalyvauti seminare bei išreikšti save naudojant meno metodus. Seminarą pravedė Italijoje žinoma menininkė Anne-Clemence De Grolèe. Susitikimo dalyviai aplankė kelias šiuolaikinio meno ekspozicijas Modernaus meno galerijoje (Palerme) ir Renato Guttuso muziejuje (Bagerijoje).

Daugiau informacijos projekto puslapyje: www.artandsocialchange.eu
Kviečiame prisijungti prie projekto Facebook grupės: Art & Social Change: Recoverism International.

 

Milda Kuskienė,
Slaugos katedros lektorė

 

 


2017 m. rugsėjo 18–21 dienomis Grožio terapijos katedros vedėja Lina Sirvydienė ir katedros lektorė Aurelija Kūgytė pagal Erasmus+ programą buvo išvykusios mobilumo vizito į Jūrmalą (Latvija)  ir dalyvavo P. Stradins medicinos kolegijos (angl. P. Stradins Medical College of the University of Latvia) organizuotuose pirmosios Tarptautinės savaitės renginiuose. Renginiuose taip pat dalyvavo atstovai iš Kauno kolegijos, Kauno Šv. Ignaco Lojolos kolegijos, Klaipėdos universiteto, Lääne-Viru kolegijos (Estija), Karolinska instituto (Švedija), Oulu universiteto (Suomija), Medicinos aukštosios mokyklos (Vokietija) bei iš Drezdeno miesto klinikų (Vokietija). Mobilumas vyko pagal Erasmus+ programą.
Dalyvaujančių organizacijų atstovai turėjo galimybę pristatyti savo institucijas, užmegzti kontaktus, dalintis patirtimi bei aptarti tolimesnio bendradarbiavimo (tiek dėstytojų, tiek studentų) galimybes.
Dalyviai buvo supažindinti su kolegija, jiems parodytos auditorijos, vyko diskusijos grupėse. L. Sirvydienė ir A. Kūgytė diskutavo su P. Stradins medicinos kolegijos „Estetinės kosmetologijos“ studijų programos kuratore, alumne bei dėstytojais. Pokalbio metu buvo lyginamas kosmetologų ruošimas, jų kompetencijos ir licencijavimo tvarka Lietuvoje ir Latvijoje, domimasi praktikos atlikimo galimybėmis. Grožio terapijos katedros narės susipažino su SPA centre SemaraH viešbutyje teikiamomis paslaugomis. Visiems vizito dalyviams taip pat buvo suorganizuotas koučingo seminaras.
Tarptautinės savaitės organizatoriai supažindino su latvių kultūra, organizavo ekskursijas po Rygos senamiestį, Siguldos bei Turaidos pilis bei organizavo latvių kalbos pamoką.

 

Lina Sirvydienė,
Grožio terapijos katedros lektorė, katedros vedėja

 

 


Esame be galo dėkingi Vilniaus kolegijai už suteiktą galimybę gauti neįkainojamą praktiką užsienyje. Dirbome didžiausioje kompanijoje Maltoje, kurios vardą žino bene kiekvienas Maltos gyventojas! Draugiškas ir visad padedantis kolektyvas, suteikta galimybė plėsti savo žinias kursuose bei tolimesnės perspektyvos ateityje. Turėjome galimybę prisidėti prie naujo lieknėjimo klubo atidarymo, dirbti su skirtingais žmonėmis ir skirtingomis situacijomis, plėsti žinias mitybos sutrikimų srityje ir toliau sėkmingai tobulėti kaip dietistai. Šis greitai prabėgęs laikas ir dar laukiantys kiti metai Maltoje leido suprasti, jog neklydome pasirinkę Vilniaus kolegiją, kaip aukštojo mokymosi įstaigą. Taip pat neklydome dėl dietetikos, kaip augančios specialybės perspektyvų.

Greta Rogovojūtė ir Gedvinas Vegis,
VK SPF „Dietetikos“ studijų programos absolventai

 


2017 m. birželio 21–23 dienomis Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Slaugos katedros Slaugos katedros Viktorija Kielaitė ir Grožio terapijos katedros Aurelija Kūgytė kartu su Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Projektų skyriaus vedėja, Kultūrinės veiklos vadybos katedros lektore Raimonda Agne Medeišiene Bristolyje (Jungtinė Karalystė) dalyvavo organizacijos „Arts and Health South West“ (Jungtinė Karalystė) organizuojamame tarptautiniame Erasmus+ programos strateginės partnerystės KA2 projekto „Menas ir socialinis virsmas“ („ART and SOCIAL CHANGE: a path to recovery“, sutarties Nr. 2016‐1‐LT01‐KA202‐023234) partnerių susitikime. Projekto tikslas – sukurti tarpdisciplininę mokymo programą, sudaryti galimybę pasidalinti savo patirtimi artistams, sveikatos priežiūros specialistams ir žmonėms, sveikstantiems nuo priklausomybių. Susitikime dalyvavo atstovai iš visų projekto partnerių organizacijų: Portraits of Recovery (Jungtinė Karalystė), Comunit Terapeutica Casa die Giovani (Italija), Institut für Projektbegleitung und Kompetenzentwiklung (Vokietija), La Maison de L´Image (Prancūzija), VšĮ „Socialiniai paramos projektai“ (Lietuva), Vilniaus kolegija.
Visi dalyviai pasidalino patirtimi savo srityse ir ieškojo tarpdisciplininių sąlyčio taškų. Susitikimo metu buvo aptarti tolimesni projekto darbai, intelektualinių produktų kūrimo planas.

Viktorija Kielaitė,
Slaugos katedros lektorė


Esu „Bendrosios praktikos slaugos“ studijų programos trečio kurso studentė. Šiuo metu pagal Erasmus+ programą esu išvykusi į Madrido universitetą San Rafael-Nebrija (Ispanija). Praktikai atlikti universitetas man parinko dvi vietas. Viena iš jų – ligoninė „Hospital Universitario de la Princesa“. Ligoninės Reanimacijos skyriuje, kuris vienu metu gali priimti dvidešimt pacientų, atlikau šešių savaičių trukmės būtinosios medicinos pagalbos ir intensyviosios slaugos praktiką. Praktikos vieta buvo parinkta labai sėkmingai, kadangi pamačiau ir išmokau slaugytojams svarbių bei reikalingų dalykų. Buvau sužavėta  aukštu slaugytojų profesionalumo lygiu, labai puikiu komandiniu darbu, šiltais tarpusavio santykiais. Man buvo sudarytos labai geros sąlygos praktikuotis – kiekvieną dieną paskirdavo vis naują slaugytoją, kuris kantriai mokindavo visų darbo reanimacijoje subtilybių. Esu labai dėkinga ir labai džiaugiuosi, kad pasinaudojau Erasmus+ programa. Tai – neįkainojama patirtis man ir kaip būsimai slaugytojai, ir kaip asmenybei. Taip pat teko susipažinti ir su pačio universiteto dėstytojais, studentais. Šiuo metu atlieku psichikos sveikatos slaugos praktiką antroje man parinktoje vietoje – Centro de Salud Mental Puente de Vallecas. Kol kas nei praktikos vieta, nei pati praktika irgi nenuvylė, tikiuosi tik geriausių įspūdžių ir įgūdžių!

Jolanta Garjonienė,
SL14A gr. studentė

 


2017 m. gegužės 14–20 dienomis Slaugos katedros lektorė Viktorija Kielaitė skaitė paskaitas studentams CEU Cardenal Herrera universitete Valencijoje (Ispanija).
Vizito metu lektorė bendravo su studentais, susitiko su dėstančiais dėstytojais ir Sveikatos mokslų fakulteto dekane. CEU Cardenal Herrera universiteto Sveikatos mokslų fakultete mokosi apie 3000 studentų. Iš jų apie 10 procentų yra atvykę iš kitų šalių (daugiausia iš Taivano, Rusijos, Afganistano, Japonijos, Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Italijos). Visiems fakultete studijuojantiems studentams pirmieji studijų metų dalykai yra privalomai dėstomi anglų kalba.
Pasinaudodama proga vizito metu lektorė ir Erasmus programos koordinatorė Sveikatos priežiūros fakultete Viktorija Kielaitė dalyvavo susitikime su CEU Cardenal Herrera universiteto Erasmus programos koordinatoriais Vincent Benavent ir Samuel Asensio Alcaide. Susitikimo metu buvo inicijuota nauja dvišalė Erasmus sutartis, kuri suteiks galimybę studijų programų „Bendrosios praktikos slauga“ ir „Kineziterapija“ studentams ir jiems dėstantiems dėstytojams dalyvauti Erasmus programos mainuose nuo 2017/2018 m. m. pavasario semestro.

Viktorija Kielaitė,
Slaugos katedros lektorė,
Erasmus programos koordinatorė SPF

 


2017 m. gegužės 8–12 d. Sveikatos priežiūros fakultete dirbanti Užsienio kalbų centro lektorė Virginija Andriusevičienė lankėsi kalbų dėstytojams surengtoje tarptautinėje savaitėje „Kalbų dėstymas rytoj“ Suomijoje. Tarptautinės savaitės renginiai vyko dviejuose glaudžiai bendradarbiaujančiuose taikomųjų mokslų universitetuose – TAMK (Tampere) ir JAMK (Jyvaskyla). Jau trečią kartą organizuojama ir nepaprastai populiari tarptautinė savaitė sutraukė 100 užsienio kalbų dėstytojų iš 17 šalių. Lietuvai atstovavo 6 dėstytojai iš 4 skirtingų aukštojo mokslo institucijų. Pirmą kartą joje dalyvavo ir Vilniaus kolegijos atstovė.
Penkias dienas vykę seminarai suteikė galimybę susipažinti su kolegų patirtimi ir tendencijomis anglų kalbos dėstymo srityje. Visas darbas vyko trijose sekcijose: tarpkultūrinis bendravimas, pedagoginės inovacijos ir nuotolinis/mišrus mokymasis (angl. online/blended learning). Didžiausio dalyvių dėmesio sulaukė trečioji sekcija, kurioje dėstytojai dalijosi skaitmeninių technologijų naudojimo mokymo (-si) procese patirtimi, tuo įrodydami, kad  informacinės technologijos ir kalbų dėstymas glaudžiai susiję ir ateitis kalbų dėstyme neatsiejama nuo vis įvairesnio technologijų naudojimo.
Bendravimas su kolegomis, bendraminčiais jau savaime yra nepaprastai maloni patirtis, tad savaitė neprailgo ir tik atsisveikinus norisi vėl sveikintis, pratęsti bendravimo malonumą. Jei ne gyvai, tai bent nuotoliniu būdu. Tad šiuo metu planuojami bendri nuotoliniai projektai.

Virginija Andriusevičienė,
UKC lektorė

 

 


Balandžio 24–28 dienomis Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto lektorės Viktorija Kielaitė ir Aurelija Kūgytė dalyvavo  mokymuose Notingame (Jungtinė Karalystė) pagal Erasmus+ programos strateginės partnerystės KA2 projektą „Menas ir socialinis virsmas“ („ART and SOCIAL CHANGE: a path to recovery“, sutarties Nr. 2016‐1‐LT01‐KA202‐023234).
Mokymų tikslas – sukurti tarpdisciplininę mokymo programą, sudaryti galimybę pasidalinti savo patirtimi artistams, sveikatos priežiūros specialistams ir žmonėms, sveikstantiems nuo priklausomybių. Mokymus organizavo Portraits of Recovery (Didžioji Britanija). Mokymų dalyviai iš visų projekto partnerių organizacijų: Arts § Health South West (Didžioji Britanija), Comunit Terapeutica Casa die Giovani (Italija), Institut für Projektbegleitung und Kompetenzentwiklung (Vokietija), La Maison de L´Image (Prancūzija), Socialiniai paramos projektai (Lietuva), Vilniaus kolegija.
Dalyviai susipažino su meno ir sveikatos kryptimis Didžiojoje Britanijoje bei akademiniais rezultatais, sužinojo apie meno projektus Notingamo šiuolaikinio meno centre ir Notingamo pilyje. Menininkai iš visų partnerių organizacijų pristatė savo požiūrį, kaip menas gali padėti sveikti, pažinti ir priimti save. Visi dalyviai pasidalino patirtimi savo srityse ir ieškojo tarpdisciplininių sąlyčio taškų.
Balandžio 25 d.  mokymai „persikėlė“ į Mančesterio Metropoliteno universitetą, konferenciją „Pasveikimas ir menas“ („Recoverism and the Arts: diving change through collaborative research“). Konferencijoje A. Kūgytė ir D. Cammara pristatė projektą „Menas ir socialinis virsmas“.

Aurelija Kūgytė,
Grožio terapijos katedros lektorė

 

 


2017 m. balandžio 10–14 d. Slaugos katedros lektorė Milda Kuskienė ir VK Užsienio kalbų centro lektorė Virginija Andriusevičienė dalyvavo Erasmus+ dėstymo mobilumo programoje ir skaitė paskaitas Valensijos universitete (Ispanija). Lektorė Milda Kuskienė pristatė „Bendrosios praktikos slaugos“ studijų programą bei Vilniaus kolegiją. Lektorė Virginija Andriusevičienė pademonstravo, kaip naudoti e-mokymosi platformą Kahoot!  profesiniam anglų kalbos žodynui – ir ne tik – mokytis smagiai ir šiuolaikiškai.
Vizito metu lektorės apsilankė ligoninėje, kurioje praktiką atlieka „Bendrosios praktikos slaugos“ studijų programos studentė Agnė Baltrušaitytė, išklausė jos atsiliepimus. Džiugu, kad mūsų studentė labai patenkinta praktikos vieta, jai padedančiais profesionalais ir įgyjamomis žiniomis.
Susitikimo su Erasmus+ koordinatoriumi Omar Cauli bei kitais Tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojais metu buvo aptartos studentų mainų plėtros, praktikų atlikimo ir tolimesnio bendradarbiavimo galimybės.

Lektorė Virginija Andriusevičienė

 

 


2017 m. balandžio 24–28 d. Vilniaus kolegijoje vyks Tarptautinė savaitė, kurios metu dalyvauti kolegijos organizuojamuose renginiuose atvyksta dėstytojai iš įvairių užsienio institucijų.
Į Sveikatos priežiūros fakultetą atvyksta lektoriai iš Latvijos, Prancūzijos, Turkijos ir Jungtinės Karalystės.

Informacija norintiems dalyvauti Sveikatos priežiūros fakultete vyksiančiuose seminaruose:

dėstytojams: „Į žmogų orientuota priežiūra, užjautimas ir savęs užuojauta“;

studijų programų „Bendrosios praktikos slauga“; „Biomedicininė diagnostika“, „Dietetika“, „Ergoterapija“, „Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija“, „Kineziterapija“ studentams:
„Antioksidacinis žmogaus mechanizmas: veikimo principas“;
„Klinikinė mityba. Maitinimas, mikrobiotikai ir ligos“;
„Visuminė laikysenos reedukacija: metodo principai ir taikymas“.

studijų programų „Biomedicininė diagnostika“, „Dietetika“, „Ergoterapija“, „Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija“, „Kineziterapija“ studentams:
„Į žmogų orientuota priežiūra, užjautimas ir savęs užuojauta“;

studijų programos „Bendrosios praktikos slauga“ studentams:
„Į žmogų orientuota priežiūra, užjautimas ir savęs užuojauta“.

 


2017 m. balandžio 20 d. Sveikatos priežiūros fakultete lankėsi specialistai iš Vokietijos, Italijos, Turkijos ir Prancūzijos sveikatos priežiūros ir ugdymo įstaigų. Jie domėjosi, kaip Lietuvoje rengiami asmens sveikatos priežiūros specialistai, dirbantys su sunkiais  pacientais, kuriems reikalinga paliatyvioji pagalba ar socialinės paslaugos gyvenimo pabaigoje. Specialistus iš užsienio lydėjo VšĮ Centro poliklinikos Slaugos, paliatyviosios medicinos ir socialinių paslaugų klinikos bei Psichikos sveikatos klinikos darbuotojai. Vizito fakultete metu buvo domimasi slaugos specialistų rengimo iššūkiais, aktualijomis, mokymo aplinka ir ištekliais.

Jurgita Kazlauskienė,
prodekanė

 


2017 m. balandžio 6 d. Jūrmaloje (Latvija) Latvijos universiteto P. Stradins medicinos kolegijoje vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Sveikata. Pojūtis. Praktika“ („Health. Pleasant sensation. Practice“). Šioje konferencijoje dalyvavo Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto studijų programos „Bendrosios praktikos slauga“ SL14C grupės studentės Laura Pociūtė, Gabrielė Vielavičiūtė ir Slaugos katedros lektorė Viktorija Kielaitė. Studentės anglų kalba skaitė pranešimą „Jaunų moterų informuotumas apie krūties vėžį ir jo prevenciją“, kuriame buvo pateikti atlikto tyrimo duomenys.
Tyrimą atliko Sl14C grupės studentės Gabrielė Vielavičiūtė, Laura Pociūtė, Orinta Žebelytė ir Margarita Pravdina. Tyrimo vadovė – lektorė Viktorija Kielaitė.
Pranešimo tezės publikuojamos konferencijos tezių leidinyje.
Konferencijos metu lektorė ir Erasmus programos koordinatorė Sveikatos priežiūros fakultete Viktorija Kielaitė susitiko su Latvijos universiteto P. Stradins medicinos kolegijos Erasmus koordinatore Aiga Grauduma. Susitikimo metu buvo inicijuota nauja dvišalė Erasmus sutartis, kuri suteiks galimybę studijų programų „Bendrosios praktikos slauga“, „Biomedicininė diagnostika“, „Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija“ studentams ir šių studijų programų studentams dėstantiems dėstytojams nuo 2017/2018 m. m. rudens semestro dalyvauti Erasmus programos mainuose.

Viktorija Kielaitė,
Slaugos katedros lektorė, Erasmus
programos koordinatorė SPF

 

 


2017 m. balandžio 5 d. Rygoje, Rygos Stradinio universitete (Latvija), vyko šio universiteto Sveikatos mokslų fakulteto organizuota tarptautinė studentų konferencija „Sveikata ir socialiniai mokslai“. Iš 504 konferencijai atsiųstų pranešimų buvo priimti  tik 338, vienas iš jų – Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto studijų programos „Bendrosios praktikos slauga“ studentų pranešimas. Stendinį pranešimą „Pacientų, turinčių priklausomybę nuo alkoholio, miego kokybės vertinimas“ konferencijos sekcijoje „Psichiatrija, psichoterapija, psichosomatika, neurologija, reabilitacija“ pristatė studijų programos „Bendrosios praktikos slauga“ SL14A grupės studentės, Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto studentų mokslinės draugijos narės Angelė Vilkickytė ir Justina Valinčiūtė. Pranešimą parengti padėjo Slaugos katedros docentė dr. Zyta Kuzborska ir lektorė Agnė Jakavonytė-Akstinienė. Konferencijoje Rygoje kartu su studentėmis dalyvavo Slaugos katedros vedėja, lektorė Jurgita Stankūnienė ir docentė dr. Zyta Kuzborska. Konferencijos metu buvo pristatyta daug slaugos ir medicinos praktikai reikšmingų pranešimų. Diskutuota apie pacientų širdies ir kraujagyslių ligų profilaktiką (miokardo infarktus, insultus, aterosklerozę ir kt.), cukrinį diabetą, gyvenimo kokybę sergant II tipo diabetu, reabilitaciją po chirurginių intervencijų onkologijoje. Konferencijos tezės išleistos elektroniniu formatu: http://www.rsu.lv/eng/images/isc2017_health_abstracts.pdf.

Dr. Zyta Kuzborska
Slaugos katedros docentė

 

 


Sveikatos priežiūros fakulteto „Bendrosios praktikos slaugos“ studijų programos antro kurso SL15A gr. studentė Agnė Baltrušaitytė šiuo metu pagal Erasmus+ mainų programą yra Valensijoje (Ispanija). Pastaruosius 2,5 mėnesio ji atliko terapinę ir geriatrinę praktiką ligoninės „HOSPITAL GERNERAL DE VALENCIA“ Vidaus ligų skyriuje. Studentės atsiliepimai apie praktiką – tik patys nuoširdžiausi ir šilčiausi. Visas ligoninės kolektyvas buvo draugiškas ir paslaugus, šiltai priėmė ir siekė, kad kiekvieną dieną Agnė jaustųsi laiminga, išmoktų kuo daugiau ir kad ateityje galėtų tapti kuo geresne savo srities specialiste. Teko matyti labai daug įvairių procedūrų ir, be abejo, pačiai atlikti įvairias ir įdomias procedūras, administruoti vaistus ir t. t. Jos žodžiais, ši kelionė bei patirtis tapo neįkainuojama, o žinias ir praktiką galės pritaikyti ateityje.

 


2017 kovo 13 d.  į Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetą pagal Erasmus+ mainų programą iš IRFSS La Croix-Rouge Francaise De Toulouse aukštosios mokyklos (Prancūzija) atvyko dvi „Bendrosios praktikos slaugos“ studijų programos studentės.
Studentės Laetitia Dubroca ir Nathalie Fragnier nuo 2017 kovo 13 d. iki gegužės 21 d. atliks praktiką VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje ir Baltijos Amerikos klinikoje. Fakultete studentes kuruos Slaugos katedros lektorė Gabrielė Šarkytė.
2017 kovo 13 d.  į Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetą pagal Erasmus+ mainų programą iš IRFSS La Croix-Rouge Francaise De Toulouse aukštosios mokyklos (Prancūzija) atvyko dvi „Bendrosios praktikos slaugos“ studijų programos studentės.
Studentės Laetitia Dubroca ir Nathalie Fragnier nuo 2017 kovo 13 d. iki gegužės 21 d. atliks praktiką VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje ir Baltijos ir  Amerikos klinikoje. Fakultete studentes kuruos Slaugos katedros lektorė Gabrielė Šarkytė.

Viktorija Kielaitė,
Slaugos katedros lektorė

 


2017 vasario 20–24 dienomis Sveikatos priežiūros fakulteto Slaugos katedros dėstytojos Jurgita Stankūnienė ir Viktorija Kielaitė pagal ERASMUS+ dėstytojų mainų  programą dalyvavo HAMK University of Appied Sciences (Hamenlinna, Suomija) organizuotoje tarptautinėje savaitėje (HAMOP wellbeing week 2017).
Vizito metu lektorės aptarė dėstytojų ir studentų mainų plėtros galimybes, dalyvavo paskaitose, konferencijoje ir susitikime su tuo pačiu metu HAMK viešėjusiais dėstytojais iš Škotijos, Nyderlandų Karalystės, Danijos universitetų.
Seminarų studentams metu J. Stankūnienė ir V. Kielaitė pristatė studijų ir praktikos atlikimo galimybes Vilniaus kolegijoje, aptarė įvairias tolimesnio nuolatinio bendradarbiavimo galimybes, supažindino su ŽIV ir AIDS perdavimo keliais bei profilaktika, analizavo slaugytojo požiūrį į ligą.

Viktorija Kielaitė,
Slaugos katedros lektorė

 


2017 metų vasario 1 d iš dviejų Ispanijos universitetų (San Rafael Universitad Nebrija ir Escoles Universitares Gimbernat) į Sveikatos priežiūros fakultetą pagal Erasmus+ programą atvyko penki studentai, savo aukštosios mokyklose studijuojantys pagal „Bendrosios praktikos slaugos“ ir „Kineziterapijos“ studijų programas. Jie atliks praktikas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Reanimacijos intensyvios terapijos skyriuje; Vaikų ligoninėje, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės filiale, ir VšĮ Valakupių reabilitacijos centre.
Studentus iš Ispanijos kuruoja Slaugos katedros lektorė Milda Kuskienė, Reabilitacijos katedros docentė dr. Milda Žukauskienė ir tos pačios katedros lektorė Kristina Žukienė.

 

Viktorija Kielaitė,
Erasmus+ programos koordinatorė SPF

 


Sausio 21–27 dienomis Studijų skyriaus vedėja Daiva Treznevičiūtė, Biomedicininės diagnostikos ir dietetikos katedros vedėja dr. Ingrida Pumputienė, šios katedros docentė dr. Jūratė Graželytė bei Reabilitacijos katedros lektorius Tadeuš Polionis dalyvavo projekto „Gyvenk puoselėdamas socialinį verslininkiškumą“ („Sustain your Life through the Social Entrepreneurship“, Nr. 2015-2-IT03-KA205-005954) organizuotuose kursuose Portugalijoje, Kaškaiso mieste. Projekto dalyviai iš Olandijos, Ispanijos, Rumunijos, Italijos, Portugalijos ir Lietuvos diskutavo apie aktualias socialines problemas bei jų sprendimo būdus, įgijo komandos formavimo bei komandinio darbo įgūdžių, pasisėmė kūrybinių mokymo/si metodų taikymo patirties, susipažino su socialinio verslumo pavyzdžiais.

Daiva Treznevičiūtė,
Studijų skyriaus vedėja

 


VK Sveikatos priežiūros fakultetas pradeda vykdyti „Erasmus+“ strateginių partnerysčių  projektą „Menas ir socialinis virsmas“ (angl.: “Art and Social Change”), projekto Nr. 2016-1-LT01-KA202-023234. Pagrindinis projekto tikslas – sukurti ir išbandyti metodinius instrumentus, skirtus teikti ilgalaikę psichologinę paramą ilgo gijimo ligoniams, taikant įvairias meno terapijas. Projekto trukmė – 2,5 metų (2016–2019 m.).
2016 m. gruodžio 13–14 d. Vilniaus kolegijoje vyko pirmasis „Erasmus+“  strateginių partnerysčių projekto partnerių susitikimas, kurio metu pristatytos projekto veiklos, metodika, darbų paskirstymas atskiroms organizacijoms.
Šį projektą koordinuoja Sveikatos priežiūros fakultetas. Projekto partneriai – įvairios meno, švietimo, aukšto mokslo organizacijos, suvienijusios pastangas keisti nusistovėjusį požiūrį į žmogaus sveikatą ir gijimo procesus: La Maison de l’Image (Prancūzija); Potraits of Recovery (Anglija); Institut für Projektbegleitung und Kompet (Vokietija); Comunità Terapeutica Casa dei Giovani (Italija); Arts & Health South West (Anglija); VšĮ  „Socialiniai paramos projektai“ (Lietuva).
Projekto eigoje numatoma atlikti žvalgomuosius tyrimus apie meno terapijų taikymą medicinoje; surinkti informaciją apie geriausias  meno terapijų taikymo medicinoje praktikas; sukurti geros sklaidos platformą – meno taikytojų medicinoje praktikų bendruomenę; įvykdyti pilotinius mokymus, skirtus praktiškai įgyvendinti geriausias meno terapijas medicinoje; sukurti dokumentinius filmus apie geriausias meno terapijų taikymo formas ir strategijas, skirtas įvairių ligonių gijimo procesams skatinti.
Projekte dalyvauja Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros ir Menų fakulteto atstovai, kurie projekto įgyvendinimo metu reikšmingai prisidės prie projekto veiklų įgyvendinimo ir įgis didelės patirties, kaip taikyti meno terapijas dirbant su ilgo gijimo ligoniais. Įgyta patirtis bus pritaikyta rengiant naujos kartos sveikatos priežiūros specialistus ir meno darbuotojus.

Dr. Mikas Balkevičius,
SPF projektų vadovas

 


2016 m. lapkričio 18–27 d. Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų centro lektorė Virginija Andriusevičienė buvo išvykusi į Buckinghamshirą (Didžioji Britanija) dalyvauti tarpkultūrinio bendravimo įgūdžiams vystyti skirtuose tarptautiniuose kursuose „Skirtumai iššaukia prielaidas“, finansuojamus Europos Komisijos per Erasmus+ (KA1) programą.
Dvidešimt šeši jaunimo bei dirbančiųjų su jaunimu atstovai iš Lenkijos, Graikijos, Turkijos, Vokietijos, Rumunijos, Bulgarijos, Lietuvos, Ispanijos, Maltos, Didžiosios Britanijos, Serbijos, Italijos, Slovėnijos ir Portugalijos intensyviai diskutavo jautriomis tarpkultūrinio bendravimo, migracijos, integracijos ir adaptacijos temomis. Mokymus vedusios psichologės Andreea-Loredana Tudorache (Rumunija) pateikta įvairi medžiaga (žaidimai, TV reklamos, grožinės literatūros ištraukos, žodžių analizė ir pan.), dažnai provokuojanti, skatinanti mąstyti, naujai įvertinti žinomas tiesas bei laužyti stereotipus, įžiebdavo nesibaigiančias diskusijas, kurios leido dalyviams geriau pažinti vieniems kitus ir ugdyti savo tarpkultūrinį jautrumą.

4 3 2 1

 


Sveikatos priežiūros fakulteto Slaugos katedros administratorė Jovita Joneckytė ir Biomedicininės diagnostikos ir dietetikos katedros bei Grožio terapijos katedros administratorė Asta Kielienė pagal Erasmus+ programą š. m. lapkričio 21–25 d. buvo išvykusios mokymosi vizito į Tartu sveikatos priežiūros kolegiją ir dalyvavo ten vykusioje tarptautinėje savaitėje „Taikomieji tyrimai ir bendradarbiavimas be sienų“ („Applied Research and Borderless Cooperation“). Mokymosi vizito metu Jovita ir Asta bendravo su Latvijos, Estijos, Lenkijos, Suomijos, Belgijos bei Lietuvos giminingų kolegijų atstovais. Apsilankė Tartu universitetinėje ligoninėje ir susipažino su ligoninės struktūra, darbo procesu, laboratorijomis. Bendravo su Tartu sveikatos priežiūros kolegijos studentais bei dėstytojais, buvo supažindintos su  mokomąja baze, auditorijomis, laboratorijomis. Kadangi ši kolegija šiemet švenčia 205 metų jubiliejų, kartu su kitais tarptautinės savaitės dalyviais, kolegijos dėstytojais ir studentais gaminio didžiulį, net 18 metrų ilgio (!) gimtadienio tortą, kuriuo vėliau visi ir vaišinosi.

dsc_0852 dsc_0829 dsc_0733 dsc_0731 dsc_0730 dsc_0695 dsc_0688

 


2016 m. spalio 30 d. – lapkričio 5 d. Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto projektų vadovas Mikas Balkevičius, lektorės Viktorija Kielaitė, Kristina Žukienė ir Rima Burneikaitė dalyvavo „Erasmus+” programos strateginių partnerysčių projekto „Gyvenk puoselėdamas socialinį verslininkiškumą“ („Sustain your Life through the Social Entrepreneurship“, Nr. 2015-2-IT03-KA205-005954) suaugusiųjų mokymosi kursuose, kuriuos organizavo Roterdamo taikomųjų mokslų universitetas (Olandija). Mokymosi kursų tikslas – įgyti žinių ir įgūdžių kaip planuoti ir valdyti socialines įmones. Mokymosi kursuose dalyvavo projekto partnerinių šalių atstovai iš Ispanijos, Portugalijos, Rumunijos, Lietuvos, Italijos ir Olandijos. Mokymų metu dalyviai dirbo grupėse generuodami socialinės įmonės idėjas, planuodami jų valdymo, veiklos strategijas. Taip pat lankėsi Roterdamo socialinėse įmonėse, kur susipažino su jų veiklos vadybos specifika.

Šio projekto tikslas – paskatinti socialinio verslininkiškumo plėtrą projekto partnerių šalyse parengiant atitinkamos srities socialinių verslininkiškumo mentorių, kurie būtų pasirengę inicijuoti naujas socialinio verslo iniciatyvas projekto partnerinėse šalyse. Projektas taip pat siekia integruoti socialinio verslo idėjas organizuojant formaliojo ir neformaliojo mokymosi veiklas projekto partnerių šalyse.

Sveikatos priežiūros fakultetas, realizuodamas projekto tikslus, sieks integruoti savo studijų programose siekinius, susijusius su socialiniu verslininkiškumu, bei formaliojo/neformaliojo mokymosi veiklų metu parengti mentorius, kurie bus pasirengę populiarinti socialinio verslininkiškumo iniciatyvas Lietuvos sveikatos priežiūros sektoriuje.

Erasmus+ Jaunimo strateginių partnerysčių projekto (K2) trukmė – 2 metai (2015–2017). Jo metu bus parengta metodinė medžiaga apie socialinio verslininkiškumo veiklos metodikas sveikatos priežiūros sektoriuje, apmokyta daugiau kaip 12 socialinio verslininkiškumo mentorių, integruoti laisvai pasirenkami moduliai apie socialinį verslininkiškumą Sveikatos priežiūros fakulteto studijų programose bei išpopuliarintos socialinio verslininkiškumo idėjos nacionaliniu lygiu.

 

SPF projektų vadovas
Mikas Balkevičius

 


2016 m. rugsėjo 21 d. į Sveikatos priežiūros fakultetą pažintinio vizito buvo atvykusios Paryžiaus Mokymo centro GRETAMTI77 (Prancūzija) Podiplominio studijų mokymų organizatorės Merie-France Foulet ir Sylvie Chneiweiss. Jos susitiko su Praktinio mokymo skyriaus vedėja dr. Simona Paulikiene, Podiplominių studijų skyriaus vedėja Anfisa Nebudrova, Biomedicininės diagnostikos ir dietetikos katedros vedėja dr. Erika Kubiliene, Slaugos katedros lektore Viktorija Kielaite. Merie-France Foulet ir Sylvie Chneiweiss susipažino su fakultete vykdomomis studijų programomis, fakulteto Podiplominių studijų skyriaus veikla, kvalifikacijos tobulinimo kursų dirbantiems sveikatos priežiūros specialistams organizavimu, dalyvavo studentų praktiniuose užsiėmimuose.

 

Dr. Simona Paulikienė


2016 m. rugsėjo 14–18 d. į Sveikatos priežiūros fakultetą vizito buvo atvykę 3 lektoriai iš Krokuvos kūno kultūros universiteto (Lenkija). Lektoriai susitiko su Erasmus+ programos koordinatore Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete, Slaugos katedros lektore Viktorija Kielaite, Reabilitacijos katedros vedėja dr. Milda Žukauskiene ir kitais Reabilitacijos katedros dėstytojais. Susitikimų metu lektoriai domėjosi Sveikatos priežiūros fakultete vykdomomis „Kineziterapijos“, „Ergoterapijos“, „Higieninės ir dekoratyvinės kosmetologijos“ studijų programomis, studentų ir dėstytojų mainų galimybėmis. Atvykusieji lektoriai kartu su dr. Milda Žukauskienė lankėsi Birštono „Eglės“ sanatorijoje ir dalyvavo naujo Vytautas Mineral SPA centro atidarymo renginyje Birštone.
Vizito metu buvo nutarta atnaujinti dvišalę sutartį ir pradėti „Ergoterapijos“ ir „Higieninės ir dekoratyvinės kosmetologijos“ studijų programų dėstytojų ir studentų mainus.

Viktorija Kielaitė, Slaugos katedros lektorė,
Erasmus+ programos koordinatorė VK SPF

 


Sveikatos priežiūros fakulteto projektų vadovas dr. Mikas Balkevičius ir Slaugos katedros lektorė, Erasmus+ programos koordinatorė VK Sveikatos priežiūros fakultete Viktorija Kielaitė 2016 m. liepos 8–15 d. dalyvavo antrajame Erasmus+ strateginių partnerysčių programos projekto „Gyvenk puoselėdamas socialinį verslininkiškumą“ („Sustain your Life through the Social Entrepreneurship“, Nr. 2015-2-IT03-KA205-005954) susitikime Las Palmase (Ispanija). Šiame projekte Sveikatos priežiūros fakultetas dalyvauja partnerio teisėmis kartu su kitomis ES šalimis: Italija (ROCCA DI CERERE), Portugalija (Freguesia de Cascais e Estoril), Rumunija (Domino association), Ispanija (CONSULTA EUROPA) ir Olandija (Hogeschool Rotterdam). Projektą koordinuoja organizacija „PRISM“ (Italija).
Antrojo projekto partnerių susitikimo metu projekto dalyviai pristatė geruosius socialinio verslininkiškumo pavyzdžius Lietuvoje, Portugalijoje, Ispanijoje, Italijoje ir Rumunijoje. Projekto koordinatorius iš organizacijos „PRISM“ pristatė Kaltanisetoje (Italija) organizuoto mokymo vizito rezultatus, aptarė projekto partnerių indėlį projekte atliekant projekto veiklas, suplanavo būsimųjų mokymo kursų Roterdame programą. Dr. Mikas Balkevičius pristatė projekto kokybės vadybos strategiją, veiklų kokybės vertinimo procedūras ir instrumentus. Susitikimo metu projekto dalyviai aptarė svarbiausius projekto intelektinių produktų, finansų administravimo ir sklaidos vykdymo klausimus.
Šio projekto tikslas – paskatinti socialinio verslininkiškumo plėtrą projekto partnerių šalyse parengiant atitinkamos srities socialinių verslininkiškumo mentorių, kurie būtų pasirengę inicijuoti naujas socialinio verslo iniciatyvas projekto partnerinėse šalyse. Projektas taip pat siekia integruoti socialinio verslo idėjas organizuojant formaliojo ir neformaliojo mokymosi veiklas projekto partnerių šalyse.
Sveikatos priežiūros fakultetas, realizuodamas projekto tikslus, sieks integruoti savo studijų programose siekinius, susijusius su socialiniu verslininkiškumu, bei formaliojo/neformaliojo mokymosi veiklų metu parengti mentorius, kurie bus pasirengę populiarinti socialinio verslininkiškumo iniciatyvas sveikatos priežiūros sektoriuje Lietuvoje.
Erasmus+ Jaunimo strateginių partnerysčių projekto (K2) trukmė – 2 metai (2015–2017). Jo metu bus parengta metodinė medžiaga apie socialinio verslininkiškumo veiklos metodikas sveikatos priežiūros sektoriuje, apmokyta daugiau kaip 12 socialinio verslininkiškumo mentorių, integruoti laisvai pasirenkami moduliai apie socialinį verslininkiškumą Sveikatos priežiūros fakulteto studijų programose bei išpopuliarintos socialinio verslininkiškumo idėjos nacionaliniu lygiu.

SPF projektų vadovas
dr. Mikas Balkevičius


2016 m. liepos 5–11 dienomis pagal Erasmus+ strateginių partnerysčių projektą „Gyvenk puoselėdamas socialinį verslininkiškumą“ („Sustain your Life through the Social Entrepreneurship“, Nr. 2015-2-IT03-KA205-005954) Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto lektorės Virginija Andriusevičienė, Agnė Jakavonytė Akstinienė ir docentė dr. Erika Kubilienė bei Agrotechnologijų fakulteto lektorė Edita Kristina Kaurynienė dalyvavo mokymuose Kaltanisetos mieste Sicilijoje (Italija). Projekto tikslas – dalintis gerąja patirtimi ir skatinti jaunimo bei jaunimo lyderių socialinį verslumą, taip prisidedant prie jaunimo užimtumo didinimo.
Kaltanisetoje organizuotuose mokymuose dalyvavo komandos iš Italijos, Ispanijos, Rumunijos, Portugalijos, Nyderlandų ir Lietuvos. Tarptautinio mokymosi vizito metu dalyviai tobulino savo tarpkultūrines kompetencijas, susipažino su naujais neformalaus mokymo(-si) metodais, mokėsi socialinių projektų rengimo ir sisteminio valdymo subtilybių.

Virginija Andriusevičienė,
VK Užsienio kalbų centro lektorė

 


2016 m. birželio 20–27 d. pagal Erasmus+ stažuočių programą iš Limasolio kolegijos (Kipras) buvo atvykusios dėstytojos Marina Georgiou ir Stella Antoniou. Dėstytojos susitiko su Erasmus+ programos koordinatore Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete, Slaugos katedros lektore Viktorija Kielaite, Biomedicinos diagnostikos ir dietetikos katedros vedėja, docente dr. Erika Kubiliene ir Vilniaus kolegijos Tarptautinių ryšių skyriaus darbuotojais.
Susitikimų metu Marina Georgiou ir Stella Antoniou domėjosi Sveikatos priežiūros fakultete vykdomomis „Dietetikos“ ir „Higieninės ir dekoratyvinės kosmetologijos“ studijų programomis, studentų ir dėstytojų mainų galimybėmis.
Lektorės kartu su dr. Erika Kubiliene lankėsi VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose, stebėjo gydytojų gastroenterologų ir dietistų darbą.

Viktorija Kielaitė,
Slaugos katedros lektorė,
Erasmus+ programos koordinatorė VK SPF

 


Pagal Erasmus+ dėstytojų mainų programą 2016 m. gegužės 2–6 d. VK Užsienio kalbų centro lektorė Virginija Andriusevičienė lankėsi Lisabonos politechnikos institute (Portugalija), kur skaitė paskaitas „Užsienio kalbos aukštajame moksle“ ir „Anglų kalba sveikatos priežiūros specialistams“.
Kartu su kitais 42 tarptautinės savaitės dalyviais is 15 šalių lektorė išklausė dalyvių pranešimus įvairiomis aktualiomis temomis, susipažino su Sveikatos priežiūros fakulteto patalpomis ir materialine baze, bendravo su studentais neformalioje aplinkoje, aptarė tolimesnio bendradarbiavimo galimybes. Susitikimo su anglų kalbos dėstytojais metu buvo aptarti užsienio kalbų dėstymo ypatumai šių dienų kontekste.

Virginija Andriusevičienė,
VK Užsienio kalbų centro lektorė


 

Pagal Erasmus+ dėstytojų mainų programą š. m. gegužės 2–4 dienomis Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto studijų programos „Kineziterapija“ studentams paskaitas skaitė ir praktinius užsiėmimus vedė dr. Mark Sacco, Maltos universiteto (Malta) Kineziterapijos katedros vedėjas. Šis vizitas tapo gražiu tik ką Vilniaus kolegijoje praūžusios tarptautinės savaitės tęsiniu ir dar labiau užtvirtino bendradarbiavimą tarp Vilniaus kolegijos ir Maltos universiteto studijų programų „Kineziterapija“ studentų ir dėstytojų.

Dr. Milda Žukauskienė,
Reabilitacijos katedros vedėja


 

2016 m. balandžio 25–29 dienomis Vilniaus kolegijoje vykusios Tarptautinės savaitės metu į Sveikatos priežiūros fakultetą atvyko 4 lektoriai iš 3 užsienio universitetų.
Dr. David Banks (Queen Margaret University, Jungtinė Karalystė) vedė seminarus fakulteto dėstytojams ir studijų programos „Bendrosios praktikos slauga“ III kurso studentams apie filosofines asmens, orientuoto į sveikatos priežiūros praktiką, vertes ir Heron’o šešių bendravimo pakopų teoriją. Dr. David Banks po pateikties pristatymo organizavo seminarų dalyvių savęs įsivertinimo mokymus ir jų aptarimą grupėse.
Lektorė Kathleen MacDonald (Queen Margaret University, Jungtinė Karalystė) vedė seminarą „Ilgalaikės slaugos priežiūros etika: pacientų požiūris“, skirtą studijų programos „Bendrosios praktikos slauga“ II kurso studentams.  Seminaro tikslas buvo išanalizuoti įvairias teorijas ir situacijas, galinčias kelti profesines bei etines slaugos problemas. Seminaro metu buvo organizuojami įvairūs interaktyvūs užsiėmimai.
Lektorė Vanda Sargautienė (University of Latvia, Latvija) skaitė paskaitas studijų programų „Dietetika“ ir „Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija“ studijų programų studentams apie mitybos mokslus Latvijoje, mitybos pagrindus, mitybą ir sveiką valgymą, mitybą ir odą.
Lektorius Maarten Hendrickx (UCLL, Belgija) vedė seminarą „Įvadas apie vaistų sudėtį“ studijų programos „Biomedicininė diagnostika“ studentams.
Lektoriai susitiko su Slaugos ir Biomedicinos diagnostikos ir dietetikos katedros lektoriais, lankėsi Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre ir Baltijos Amerikos klinikoje, dalyvavo Vilniaus kolegijos Tarptautinės savaitės renginiuose.

Viktorija Kielaitė,
Slaugos katedros lektorė, Erasmus programos
koordinatorė Sveikatos priežiūros fakultete

 


Slaugos katedros docentė dr. Zyta Kuzborska ir lektorė Snežana Budrikienė pagal Erasmus+ programą 2016 m. balandžio 18–22d. buvo išvykusios dėstymo vizito į Bronislavo Markievičiaus valstybinės aukštosios technologijos ir ekonomikos mokyklos Sveikatos priežiūros institute, esantį Jaroslave (Lenkija). Vizito metu dėstytojos susitiko su instituto direktoriumi, direktoriaus pavaduotoja, dėstytojais, studentais. Pasidalino savo dėstymo metodais ir patirtimi, skaitė paskaitas Bendrosios slaugos ir Higieninės kosmetologijos studijų programų studentams, lankėsi Jaroslavo ligoninėje „Medicininės priežiūros centras“.

Dr. Zyta Kuzborska,
Slaugos katedros docentė


2016 m. balandžio 25–29 d. Vilniaus kolegijoje vyko Tarptautinė savaitė, kurios metu dalyvauti kolegijos organizuojamuose renginiuose atvyko dėstytojai iš įvairių užsienio institucijų.
Į Sveikatos priežiūros fakultetą atvyko 4 lektoriai iš Latvijos, Belgijos ir Jungtinės Karalystės.

Viktorija Kielaitė,
Slaugos katedros lektorė, Erasmus programos
koordinatorė Sveikatos priežiūros fakultete

 


Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto docentė dr. Jūratė Graželytė pagal Erasmus+ dėstytojų mobilumo programą 2016 m. balandžio 4–8 d. lankėsi Limasolio koledže (The Limassol College, Kipras). Vizito metu dr. J. Graželytė skaitė paskaitas koledžo studentams apie estetinės medicinos naujoves pasaulyje bei tendencijas Lietuvoje. Docentė su kolegomis iš Kipro pasidalino savo patirtimi ruošiant studentus tiek Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete, tiek Limasolio koledže, organizuojant studentams baigiamųjų darbų rengimą. Aptarė tolimesnio bendradarbiavimo gaires, studentų ir dėstytojų mainų galimybes, sutarė rengti bendrą abiejų institucijų projektą.

Dr. Jūratė Graželytė

 

 


Pagal Erasmus+ programą atvyko studentai iš Prancūzijos ir Ispanijos

2016 kovo 21 d. į Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetą atvyko 4 Bendrosios praktikos slaugos studijų programos studentai pagal ERASMUS+ mainų programą iš IRFSS La Croix-Rouge Francaise De Toulouse (Prancūzija) ir San Rafael Universitad Nebrija (Ispanija) universitetų.
Studentai Cedric Soler ir Yann Vensovitch iš Prancūzijos nuo 2016 kovo 22 d. iki gegužės 29 d. praktiką atliks Baltijos Amerikos klinikoje ir VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje. Fakultete studentus kuruos Slaugos katedros lektorė Viktorija Kielaitė, Erasmus programos koordinatorė Sveikatos priežiūros fakultete.
Studentai Rodrigo Ramiro Montero ir Joelle Arias Merino iš Ispanijos nuo 2016 kovo 22 d. iki birželio 10 d. praktiką atliks VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose ir Baltijos Amerikos klinikoje. Fakultete studentus kuruos Slaugos katedros lektorė Agnė Jakavonytė-Akstinienė.

Viktorija Kielaitė

Erasmus


Nuo 2016 m. sausio 4 d. į Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetą pagal Erasmus+ programą atvyko dvi Bendrosios praktikos slaugos studijų programos studentės iš Latvijos universiteto Rygos medicinos kolegijos (Riga Medical College of the University of Latvia). Studentės Ganna Ivanova ir Nadezda Bulmeistere iki 2016 m. balandžio 3 d. atliks praktiką VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Reanimacijos intensyvios terapijos ir Traumatologinio profilio skyriuose.
Studentes kuruoja Slaugos katedros lektorė Snežana Budrikienė.

Latves 1

Latves 2