Pažymų užsakymas

Jeigu reikalinga pažyma, kurioje turi būti nurodyta studijuojama studijų programa, kursas, grupė ir numatoma studijų baigimo data – ją galite užsakyti užpildę žemiau esančius laukelius.

! Laukelyje „Pažymos gavėjas“ būtina nurodyti tikslų įstaigos, įmonės ar organizacijos, kuriai bus pateikiama pažyma, pavadinimą naudininko linksnyje.

Užsakyta pažyma parengiama per 3 darbo dienas.
Išduodama 106 kabinete nuo 8 iki 12 val. ir nuo 13 iki 16 val., penktadieniais – iki 15 val.

Jeigu reikalinga pažyma, kurioje turi būti nurodyta dar ir kitokia, papildoma informacija – turite parašyti prašymą ir pateikti Studijų skyriui (106 kab.).