Pažymų užsakymas

Jeigu reikalinga pažyma, kurioje turi būti nurodyta studijuojama studijų programa, kursas, grupė ir numatoma studijų baigimo data – ją galite užsakyti užpildę žemiau esančius laukelius.

Jeigu reikalinga pažyma, kurioje turi būti nurodyta dar ir kitokia, papildoma informacija – turite parašyti prašymą ir atsiųsti Studijų skyriui:
1. elektroniniu paštu l.kuliene@spf.viko.lt („Biomedicininės diagnostikos“, „Dietetikos“, „Higieninės ir dekoratyvinės kosmetologijos“, „Ergoterapijos“, „Kineziterapijos“ ir „Radiologijos“ studijų programų studentai)
2) elektroniniu paštu l.valanciune@spf.viko.lt („Bendrosios praktikos slaugos“ studijų programos studentai).

* Laukelyje „Pažymos gavėjas“ būtina nurodyti tikslų įstaigos, įmonės ar organizacijos, kuriai bus pateikiama pažyma, pavadinimą naudininko linksnyje (pvz. Socialinės rūpybos skyriui).

Užsakyta pažyma parengiama per 3 darbo dienas.
Atsiunčiama elektroniniu paštu ją užsakiusiam studentui.