Pažymų apie studijas užsakymas

Pažymos apie studijas parengiamos per 3 darbo dienas.

Išduodamos 124 kabinete nuo 8 iki 12 val. ir nuo 13 iki 16 val., penktadieniais – iki 15 val.

! Laukelyje „Pažymos gavėjas“ būtina nurodyti tikslų įstaigos, įmonės ar organizacijos, kuriai bus pateikiama pažyma, pavadinimą.