Pažymų užsakymas

Jeigu reikalinga pažyma, kurioje turi būti nurodyta studijuojama studijų programa, kursas, grupė ir numatoma studijų baigimo data – ją galite užsakyti užpildę žemiau esančius laukelius.

Jeigu reikalinga pažyma, norint įsitraukti į Vilniaus miesto savivaldybės organizuojamą vakcinavimo nuo COVID-19 procesą, kreipkitės el. paštu a.girdziunaite@spf.viko.lt ir nurodykite pažymos paskirtį (vakcinavimui nuo COVID-19).

Jeigu reikalinga pažyma, kurioje turi būti nurodyta dar ir kitokia, papildoma informacija – turite parašyti prašymą ir atsiųsti Studijų skyriui:
1) elektroniniu paštu l.kuliene@spf.viko.lt (Biomedicininės diagnostikos, Dietetikos, Higieninės ir dekoratyvinės kosmetologijos, Ergoterapijos, Kineziterapijos, Radiologijos studijų programų studentai)
2) elektroniniu paštu a.girdziunaite@spf.viko.lt (Bendrosios praktikos slaugos studijų programos studentai).

* Laukelyje „Pažymos gavėjas“ būtina nurodyti tikslų įstaigos, įmonės ar organizacijos, kuriai bus pateikiama pažyma, pavadinimą naudininko linksnyje (pvz. Socialinės rupybos skyriui).

Užsakyta pažyma parengiama per 3 darbo dienas.
Atsiunčiama elektroniniu paštu ją užsakiusiam studentui.