Profesinės veiklos praktikos

HK21 baigiamosios praktikos grafikas

HK22 manikiūro, pedikiūro ir makiažo praktikos grafikas

Praktika – studijų dalis, kurios metu studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai tobulinami praktinėje veikloje. Praktikos organizuojamos vadovaujantis konkrečios studijų programos studijų planu bei studijų grafiku ir atliekamos realiomis darbo sąlygomis.

  • Fakulteto studentų praktikas organizuoja ir reikiamus praktikai atlikti dokumentus parengia Partnerysčių ir praktinio mokymo skyriaus vedėjas.
  • Studentų praktikai vadovauja vienas iš katedros dėstytojų – praktikos vadovas. Jis studentus išleidžia į praktiką, konsultuoja praktikos turinio ir savarankiško darbo klausimais, atlieka galutinį studentų praktikos įvertinimą.
  • Praktikos vietoje studentą tiesiogiai moko ir konsultuoja mentorius – sveikatos priežiūros specialistas (Higieninės ir dekoratyvinės kosmetologijos studijų programos studentams – kosmetologas)

Išsamesnė informacija apie praktikų organizavimo tvarką: Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto studentų praktikų organizavimo tvarka