Grožio terapijos katedra

Katedros vedėja Lina Sirvydienė
Mob. 8 649  06 987
Viet. tel. 473
El. paštas  l.sirvydiene@spf.viko.lt
Kab. Nr. 234

Administratorė Asta Kielienė
Mob. 8 618  33 451
Viet. tel. 460
El. paštas  a.kieliene@spf.viko.lt
Kab. Nr. 019

 

Katedros kuruojama studijų programa
„Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija“, valstybinis kodas 6531GX016 (įstojusiems 2010–2016 m. valstybinis kodas 653B95001).

Katedros uždaviniai
1. Užtikrinti studijų programos „Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija“ kokybišką organizavimą.
2. Bendradarbiauti su socialiniais partneriais.
3. Teikti siūlymus dėl studijų programos „Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija“ pakeitimų.
4. Skleisti katedros taikomosios mokslo veiklos kryptis atitinkančias teorines bei praktines žinias.
5. Ugdyti būsimųjų higieninės ir dekoratyvinės kosmetologijos specialistų profesinius bei bendruosius gebėjimus.

Katedros funkcijos
1. Planuoja ir analizuoja katedros veiklą.
2. Rengia ir tobulina dalykų programas, teikia siūlymus programai tobulinti.
3. Rengia dalykų egzaminų, tarpinių atsiskaitymų bei savarankiškų darbų užduotis.
4. Rengia mokomąją metodinę medžiagą.
5. Organizuoja studijų programos „Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija“ kryptį atitinkančius seminarus, konkursus ir kitus renginius.
6. Ruošia studentus dalyvavimui kolegijiniuose, respublikiniuose bei tarptautiniuose kosmetikų ir kosmetologų, makiažo, manikiūro konkursuose.
7. Bendradarbiauja su kitomis mokslo ir švietimo institucijomis, Kosmetikų ir kosmetologų asociacija, lietuviškos kosmetikos gamintojais UAB „O.D.A.“, UAB „BIOK laboratorija“. Taip pat su grožio salonais bei kosmetinių produktų distribiutoriais – UAB „Eslauda“, UAB „Erdesa“, UAB „Medical Beauty“, UAB „Baltic Pharma“, UAB „Bartena“, UAB „Aestheta“, UAB „Davines“, UAB „Femina Bona“ ir kt.
8. Analizuoja ir tobulina praktinio mokymo efektyvumą, nagrinėja baigiamojo etapo kokybės gerinimo, studentų savarankiško darbo organizavimo ir vertinimo klausimus.
9. Organizuoja studijų programos „Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija“ baigiamąjį etapą.
10. Planuoja ir analizuoja dėstytojų dalykinės ir pedagoginės kvalifikacijos tobulinimą.
11. Rengia straipsnius ir kitas studijų bei taikomosios mokslo veiklos priemones.
12. Dalyvauja Europos Sąjungos mainų, stažuočių ir kituose projektuose, tarptautinių specialistų organizacijų veikloje.

Katedros dėstytojai

Lektorė Ramunė Budrienė, el. p. r.budriene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: manikiūras, pedikiūras

Lektorė Rima Burneikaitė, el. p. r.burneikaite@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: informacinės technologijos; informacinės technologijos ir statistika; statistika; taikomieji tyrimai ir statistika

Lektorė Odeta Česnulevičienė, el. p. o.cesnuleviciene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: veido priežiūros procedūros; kosmetiniai veido masažai; fitoaromaterapija ir SPA terapijos pagrindai

Lektorė Aurelija Kūgytė, el. p. a.kugyte@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: psichologija; šeimos psichologija (lpd)

Lektorė Rita Liepuonienė, el. p. r.liepuoniene@viko.lt
dėstomas dalykas: visuomenės sveikata

Lektorė Ramunė Saulienė, el. p. r.sauliene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: kosmetologinė aparatūra ir įranga; dekoratyvinės kosmetikos procedūros

Lektorė Lina Sirvydienė, katedros vedėja, el. p. l.sirvydiene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: bendroji ir klinikinė kosmetologija; kūno priežiūros procedūros

Lektorė Diana Žėkienė, el. p. d.zekiene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: specialybės kalba; viešasis kalbėjimas ir retorika (lpd)

________________________

*   – ne pagrindinė darbovietė

lpd – laisvai pasirenkamas dalykas