Grožio terapijos katedra

Katedros vedėja Lina Sirvydienė
Mob. 8 649  06 987
Viet. tel. 473
El. paštas  l.sirvydiene@spf.viko.lt
Kab. Nr. 234

Administratorė Asta Kielienė
Mob. 8 618  33 451
Viet. tel. 460
El. paštas  a.kieliene@spf.viko.lt
Kab. Nr. 117

Katedros kuruojama studijų programa
„Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija“, valstybinis kodas 6531GX016 (įstojusiems 2010–2016 m. valstybinis kodas 653B95001).

Katedros uždaviniai
1. Užtikrinti studijų programos „Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija“ kokybišką organizavimą.
2. Bendradarbiauti su socialiniais partneriais.
3. Teikti siūlymus dėl studijų programos „Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija“ pakeitimų.
4. Skleisti katedros taikomosios mokslo veiklos kryptis atitinkančias teorines bei praktines žinias.
5. Ugdyti būsimųjų higieninės ir dekoratyvinės kosmetologijos specialistų profesinius bei bendruosius gebėjimus.

Katedros funkcijos
1. Planuoja ir analizuoja katedros veiklą.
2. Rengia ir tobulina dalykų programas, teikia siūlymus programai tobulinti.
3. Rengia dalykų egzaminų, tarpinių atsiskaitymų bei savarankiškų darbų užduotis.
4. Rengia mokomąją metodinę medžiagą.
5. Organizuoja studijų programos „Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija“ kryptį atitinkančius seminarus, konkursus ir kitus renginius.
6. Ruošia studentus dalyvavimui kolegijiniuose, respublikiniuose bei tarptautiniuose kosmetikų ir kosmetologų, makiažo, manikiūro konkursuose.
7. Bendradarbiauja su kitomis mokslo ir švietimo institucijomis, Kosmetikų ir kosmetologų asociacija, lietuviškos kosmetikos gamintojais UAB „O.D.A.“, UAB „BIOK laboratorija“. Taip pat su grožio salonais bei kosmetinių produktų distribiutoriais – UAB „Eslauda“, UAB „Erdesa“, UAB „Medical Beauty“, UAB „Baltic Pharma“, UAB „Bartena“, UAB „Aestheta“, UAB „Davines“, UAB „Femina Bona“ ir kt.
8. Analizuoja ir tobulina praktinio mokymo efektyvumą, nagrinėja baigiamojo etapo kokybės gerinimo, studentų savarankiško darbo organizavimo ir vertinimo klausimus.
9. Organizuoja studijų programos „Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija“ baigiamąjį etapą.
10. Planuoja ir analizuoja dėstytojų dalykinės ir pedagoginės kvalifikacijos tobulinimą.
11. Rengia straipsnius ir kitas studijų bei taikomosios mokslo veiklos priemones.
12. Dalyvauja Europos Sąjungos mainų, stažuočių ir kituose projektuose, tarptautinių specialistų organizacijų veikloje.

Katedros dėstytojai

Lektorė Ramunė Budrienė, el. p. r.budriene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: manikiūras; pedikiūras

Lektorė Rima Burneikaitė, el. p. r.burneikaite@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: informacinės technologijos; taikomieji tyrimai ir statistika;
taikomųjų tyrimų metodologija ir statistika

Lektorė Odeta Česnulevičienė, el. p. o.cesnuleviciene@spf.viko.lt
dėstomas dalykas: veido priežiūros procedūros ir kosmetiniai masažai

Lektorė Aurelija Kūgytė, el.p. a.kugyte@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: psichologija; design thinking/mąstymo modeliavimas (lpd)

Lektorė Rita Liepuonienė, el. p. r.liepuoniene@spf.viko.lt
dėstomas dalykas: visuomenės sveikata

Asistentė Vaidutė Navickaitė-Šakėnienė*, el. p. v.sakeniene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: makiažas; dekoratyvinės kosmetikos procedūros

Lektorė Ramunė Saulienė, el. p. r.sauliene@spf.viko.lt
dėstomas dalykas: kosmetologinė aparatūra ir įranga

Lektorė Lina Sirvydienė, katedros vedėja, el. p. l.sirvydiene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: bendroji ir klinikinė kosmetologija; kūno priežiūros procedūros

Lektorė Irena Vilkienė, el. p. i.vilkiene@spf.viko.lt
dėstomas dalykas: fitoaromaterapija ir SPA terapijos pagrindai

Lektorė Diana Žėkienė, el. p. d.zekiene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: specialybės kalba; viešasis kalbėjimas ir retorika (lpd)

________________________

*   – ne pagrindinė darbovietė
lpd – laisvai pasirenkamas dalykas