Apie fakultetą

Sveikatos priežiūros fakultetas, kaip Vilniaus kolegijos padalinys, įsteigtas 2001 m. rugsėjo 1 d. reorganizavus Vilniaus aukštesniąją medicinos mokyklą. Fakulteto tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos, Europos standartus atitinkančius sveikatos priežiūros specialistus, galinčius konkuruoti ir prisitaikyti prie besikeičiančių darbo rinkos sąlygų bei visuomenės poreikių.

Fakulteto bendras plotas yra 11261 kvadratinis metras. Veikia 245 vietų valgykla. Yra 650  kvadratinių metrų sporto salė. Fakultete veikia Medicinos technologijų ir dietetikos, Grožio terapijos, Reabilitacijos bei Slaugos katedros. Sveikatos priežiūros fakulteto studentai, būsimieji biomedicinos diagnostikos, dietetikos, grožio terapijos, slaugos bei reabilitacijos profesiniai bakalaurai, studijuoja pagal septynias kolegines studijų programas: „Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija“, „Dietetika“, „Biomedicininė diagnostika“, „Radiologija“, „Bendrosios praktikos slauga“, „Kineziterapija“ bei „Ergoterapija“.

Sveikatos priežiūros fakultetas yra pasirašęs bendradarbiavimo ir paslaugų sutartis su visų lygių sveikatos priežiūros įstaigomis, mokslo tiriamaisiais institutais bei centrais – Imunologijos, Eksperimentinės medicinos, Patologijos ir kitais. Minėtos institucijos priima studentus atlikti profesinės veiklos praktikas. Jų atstovai vadovauja studentų baigiamiesiems darbams, dalyvauja baigiamųjų darbų gynimo komisijų darbe.

Bendradarbiaujame su Lietuvos slaugos specialistų organizacija, Lietuvos akušerių sąjunga, Nacionaline dietetikos federacija bei kitomis sąjungomis, draugijomis ir organizacijomis.

Fakulteto dėstytojai ir studentai dalyvauja sektorinėse Mokymosi visą gyvenimą programose. Šių programų partneriai yra Vokietijoje, Švedijoje, Suomijoje, Danijoje, Norvegijoje, Latvijoje, Estijoje, Belgijoje ir kitose šalyse.