Baigiamųjų darbų rengimas

Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto studentų baigiamųjų darbų rengimo, įforminimo ir gynimo metodiniai nurodymai

Naudingi Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto studentų baigiamųjų darbų rengimo, įforminimo ir gynimo metodiniai nurodymų PRIEDAI:

Baigiamojo darbo temos registravimo lapas
Baigiamojo darbo vadovo atsiliepimas
Baigiamojo darbo recenzija
Baigiamojo darbo antraštinis lapas
Patvirtinimas apie atlikto profesinio bakalauro baigiamojo darbo savarankiškumą
Paciento sutikimas dalyvauti tyrime
Baigiamojo darbo pateikties šablonas (rekomenduojama)

Daug naudingos informacijos rengdami profesinio bakalauro baigiamąjį darbą galite rasti Vilniaus kolegijos interneto svetainės skyriaus BIBLIOTEKA skyrelyje MOKSLUI IR STUDIJOMS.

 

Dėl raštų leisti atlikti tyrimus ir rinkti duomenis baigiamajam darbui parengti:

  1. Diplomantas, norintis gauti raštą dėl leidimo atlikti tyrimą ir rinkti duomenis baigiamajam darbui konkrečioje įstaigoje,

užpildo prašymą, adresuotą fakulteto dekanui, ir siunčia baigiamojo darbo vadovui. Darbo vadovas diplomanto prašymą persiunčia į fakulteto raštinę (r.davidaviciene@spf.viko.lt) tuo patvirtindamas, kad diplomanto pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.
Atsižvelgiant į susidariusią pandeminę situaciją šio prašymo nei diplomantui, nei darbo vadovui pasirašyti nereikia, tačiau būtinai atsiunčiamas wordinis variantas!

Prašymas dekanui

 

  1. Diplomantas, norintis gauti raštą dėl leidimo atlikti tyrimą ir rinkti duomenis baigiamajam darbui VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje,

užpildo du prašymus ir juos siunčia baigiamojo darbo vadovui. Darbo vadovas abu diplomanto prašymus persiunčia į fakulteto raštinę (r.davidaviciene@spf.viko.lt) tuo patvirtindamas, kad diplomanto pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.
Šiuo atveju prašymo dekanui pasirašyti nereikia – atsiunčiamas wordinis variantas, o prašymą, adresuotą VšĮ RVUL direktoriui, pasirašyti būtina – atsiunčiamas pdf variantas!

Prašymas dekanui

Prašymas VšĮ RVUL direktoriui

 

Parengtas raštas išsiunčiamas studentui el. paštu.