Baigiamųjų darbų rengimas

Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto studentų baigiamųjų darbų rengimo, įforminimo ir gynimo metodiniai nurodymai

Naudingi Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto studentų baigiamųjų darbų rengimo, įforminimo ir gynimo metodiniai nurodymų PRIEDAI:

Baigiamojo darbo temos registravimo lapas
Baigiamojo darbo vadovo atsiliepimas
Baigiamojo darbo recenzija
Baigiamojo darbo vertinimo kriterijai
Baigiamojo darbo antraštinis lapas
Patvirtinimas apie atlikto profesinio bakalauro baigiamojo darbo savarankiškumą
Paciento sutikimas dalyvauti tyrime
Baigiamojo darbo pateikties šablonas (rekomenduojama)

Daug naudingos informacijos rengdami profesinio bakalauro baigiamąjį darbą galite rasti Vilniaus kolegijos interneto svetainės skyriaus BIBLIOTEKA skyrelyje MOKSLUI IR STUDIJOMS.

 

DĖL RAŠTŲ, pateikiamų sveikatos priežiūros ar kitoms įstaigoms  (i š s k y r u s  VšĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei):

Diplomantas, norintis gauti raštą, kurį pateiks sveikatos priežiūros ar kitai įstaigai (i š s k y r u s   VšĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei) dėl leidimo atlikti tyrimą ir rinkti duomenis baigiamajam darbui parengti,

užpildo prašymą, adresuotą fakulteto dekanui, ir siunčia baigiamojo darbo vadovui. Darbo vadovas diplomanto prašymą persiunčia į fakulteto raštinę (r.davidaviciene@spf.viko.lt) tuo patvirtindamas, kad visa diplomanto pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.
Prašymo nei diplomantui, nei darbo vadovui pasirašyti nereikia, tačiau būtinai atsiunčiamas wordinis variantas!

Prašymo dekanui forma

Parengtas raštas diplomantui bus nusiųstas į jo Vilniaus kolegijos studento el. paštą.

 

Diplomantas, norintis gauti raštą, kurį pateiks VšĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei dėl leidimo atlikti tyrimą ir rinkti duomenis baigiamajam darbui parengti, užpildo du prašymus ir juos siunčia baigiamojo darbo vadovui. Darbo vadovas abu diplomanto prašymus persiunčia į fakulteto raštinę (r.davidaviciene@spf.viko.lt) tuo patvirtindamas, kad visa diplomanto pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.
Prašymo dekanui pasirašyti nereikia – atsiunčiamas wordinis variantas, o prašymą, adresuotą VšĮ RVUL direktoriui, pasirašyti ir diplomantui, ir vadovui būtina – atsiunčiamas pdf variantas!

Prašymo dekanui forma

Prašymo VšĮ RVUL direktoriui forma

Parengti dokumentai bus išsiųsti studentui el. paštu į jo Vilniaus kolegijos studento paštą.