Socialiniai partneriai

Fakultete vykdomų Slaugos ir akušerijos, Medicinos technologijų, Mitybos ir Reabilitacijos studijų krypčių studentų žinios, gebėjimai ir įgūdžiai išbandomi bei tobulinami praktinėje profesinėje veikloje, kurios metu studentai demonstruoja ir tobulina praktinius įgūdžius realiomis darbo sąlygomis, siekdami atitinkamoje studijų programoje numatytų studijų rezultatų.

Praktikos institucijos parenkamos atsižvelgiant į atitinkamos studijų programos numatytus studijų rezultatus.

Pagrindinės VIKO SPF studentų praktinio mokymo institucijos yra šios: