Stažuočių programos asmens sveikatos priežiūros specialistams

Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. priima asmens sveikatos priežiūros specialistų – kineziterapeutų, ergoterapeutų, dietistų, biomedicinos technologų ir radiologijos technologų – prašymus organizuoti nurodytos trukmės (18 val. / 36 val. / 60 val. / 72 val.) stažuotes, kurios pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-2824 patvirtintas Asmens sveikatos priežiūros praktikos licencijavimo taisykles reikalingos minėtų sveikatos priežiūros specialistų licencijai gauti.

2021/2022 mokslo metais prašymus dėl galimybės atlikti stažuotę galima teikti iki 2022 m. gegužės 31 d.
2022/2023 mokslo metams prašymus dėl galimybės atlikti stažuotę bus galima teikti nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

Užpildytą prašymą (prašymas turi būti pasirašytas) ir kvalifikaciją patvirtinančio diplomo kopiją reikia atsiųsti el. paštu info@spf.viko.lt.
Jeigu diplomas išduotas kita pavarde – pavardės keitimo faktą įrodantį dokumentą būtina atsiųsti kartu su prašymu.

Vadovaujantis Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto papildomojo profesinės kvalifikacijos tobulinimo asmens sveikatos priežiūros specialistams stažuotės tvarkos aprašu stažuotės bus organizuojamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Apie galimybę tenkinti gautą prašymą informuosime prašyme nurodytu el. paštu arba telefonu per 5 d. d.

Numatomos stažuočių kainos:

  • 18 val. –   60 Eur;
  • 36 val. –   80 Eur;
  • 60 val. – 100 Eur;
  • 72 val. – 140 Eur.