Medicinos technologijų ir dietetikos katedra

Katedros vedėja dr. Ingrida Pumputienė
tel. (8 5)  219 1698, viet. tel. 472
el. p. i.pumputiene@spf.viko.lt
kab. Nr. 114

Administratorė Margarita Burbienė
tel. (8 5)  219 1703, viet. tel. 456
el. p. m.burbiene@spf.viko.lt
kab. Nr. 126

 

Katedros kuruojamos studijų programos
„Biomedicininė diagnostika“, valstybinis kodas 6531GX013 (įstojusiems 2010–2016 m. valstybinis kodas 653B81001);
„Dietetika“, valstybinis kodas 6531GX014 (įstojusiems 2010–2016 m. valstybinis kodas 653B41001);
„Radiologija“, valstybinis kodas 6531GX018.

Katedros uždaviniai
1. Užtikrinti kuruojamų studijų programų ir dalykų programų kokybę.
2. Rengti ir tobulinti aukštųjų koleginių studijų programų dalykų išplėstines programas.
3. Bendradarbiauti su praktikos bazėmis, tobulinti praktikų programas.
4. Vystyti leidybinę veiklą, rengti ir atnaujinti metodinę mokymo medžiagą bei mokymo priemones, diegti mokslo naujoves.
5. Kurti, įgyvendinti ir koordinuoti podiplominių studijų programas.
6. Konsultuoti studentus, visuomenę, organizuoti baigiamųjų darbų rengimą ir gynimą.
7. Rengti ir vykdyti dėstytojų pedagoginės ir dalykinės kvalifikacijos tobulinimo programas, dalyvauti tarptautinių projektų veikloje.
8. Bendradarbiauti su Lietuvos mokslo ir švietimo institucijomis, darbdavių organizacijomis, kitais socialiniais partneriais. Užmegzti ir palaikyti tarptautinius ryšius su atitinkamomis mokymo institucijomis.
9. Organizuoti ir atlikti katedros veiklos kryptį atitinkančius mokslo taikomuosius tyrimus, skleisti taikomosios mokslinės veiklos rezultatus.

Katedros funkcijos
1. Vertina kolegijos veiklos dokumentus ir procesus.
2. Vysto taikomąją mokslinę veiklą, skleidžia jos rezultatus.
3. Bendradarbiauja su Nacionaline dietetikos federacija, Lietuvos dietologų draugija, Lietuvos medicinos mikrobiologų sąjunga, Vilniaus krašto higienistų ir epidemiologų draugija, Lietuvos Respublikos higienistų ir epidemiologų sąjunga, Nacionaline visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, Lietuvos medicininės genetikos draugija, Lietuvos morfologų draugija, Lietuvos imunologų draugija, Vilniaus universitetu.
4. Dalyvauja tarptautinėse ES programose: Mokymosi visą gyvenimą programoje ir jos paprogramėse: Erasmus, Grundtvig (buv. Socrates programa ir jos paprogramės), TEMPUS ir kitose.
5. Nagrinėja praktinio mokymo, baigiamųjų darbų kokybės gerinimo, studentų savarankiško darbo organizavimo ir vertinimo klausimus.
6. Dalyvauja kolegijos ir fakulteto veikloje, rengia ir įgyvendina podiplominių studijų programas, organizuoja kvalifikacijos kėlimo kursus, konsultuoja studentus ir visuomenę.

Katedros dėstytojai
Lektorė Gertruda Babravičienė**, el. p. g.babraviciene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: dietos koregavimas; valgiaraščio rengimo praktika

Lektorius Ruslan Bikmurzin, el. p. r.bikmurzin@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: mikrobiologiniai tyrimai; mikrobiologija ir epidemiologija; mikrobiologija; citorlogija ir genetika; genetika

Lektorė Julija Bogdanovičienė, el. p. j.bogdanoviciene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: biocheminiai tyrimai; klinikinė biochemija; biochemija; toksikologiniai tyrimai

Lektorė Erika Dzimidaitė, el. p. e.dzimidaite@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: dietetika; dietos koregavimas; maitinimosi priežiūra; sveiko ir sergančio vaiko maitinimas; ugdymo pagrindai

Docentė dr. Jūratė Irena Graželytė, el. p. j.grazelyte@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: aplinkos sveikata; klinikiniai laboratoriniai tyrimai; klinikinė patologija; patologija; odos ligos; estetinės medicinos pagrindai

Docentė dr. Žymantė Jankauskienė, el. p. z.jankauskiene@viko.lt
dėstomi dalykai: sveikatos sistemos vadyba; teisės ir administravimo pagrindai; kineziterapijos paslaugų verslas ir administravimas; sveikatos teisė ir administravimas

Lektorė Edita Jarmalienė, el. p. e.jarmaliene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: radiacinė sauga; klinikinė radiologija ir radiologinių vaizdų technologijos

Docentė dr. Erika Kubilienė, el. p. e.kubiliene@viko.lt
dėstomi dalykai: chemija; kosmetinė chemija ir medžiagotyra; maisto chemija; maisto sauga

Docentė dr. Aida Laurinavičienė*, el. p. aida.laurinaviciene@vpc.lt
dėstomas dalykas: citologija, histologija ir histologinė technika

Docentė dr. Ingrida Pumputienė, katedros vedėja, el. p. i.pumputiene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: anatomija; fiziologija; anatomija ir fiziologija; alergologija (lpd); imunologija; imunologiniai ir infekcijų serologiniai tyrimai; molekuliniai diagnostiniai tyrimai

Docentė dr. Zita Sabaliauskienė*, el. p. z.sabaliauskiene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: organizmo skysčių ir išskyrų laboratoriniai tyrimai; hematologiniai tyrimai

Lektorė Olia Sabonienė, el. p. o.saboniene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: anatomija; fiziologija; anatomija ir fiziologija; genetika; žmogaus genetika

Lektorė Akvilė Sutkaitytė**, el. p. a.sutkaityte@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: dietetika; dietos koregavimas; maitinimosi priežiūra

________________________

*   – ne pagrindinė darbovietė
** – nėštumo ir gimdymo/vaiko priežiūros atostogose

lpd – laisvai pasirenkamas dalykas