Slaugos katedra

Katedros vedėja Jurgita Stankūnienė
Mob. 8 649  06 974
Viet. tel. 461
El. paštas  j.stankuniene@spf.viko.lt
Kab. Nr. 215

Administratorė Eglė Kelpšienė
Mob. 8 649  06 973
Viet. tel. 461
El. paštas  e.kelpsiene@spf.viko.lt;  slaugosk@spf.viko.lt
Kab. Nr. 215

 

Katedros kuruojama studijų programa
„Bendrosios praktikos slauga”, valstybinis kodas 6531GX012 (įstojusiems 2010–2016 m. valstybinis kodas 653B70003).

Katedros uždaviniai
1. laiduoti bendrosios praktikos slaugos studijų programos kokybę;
2. skleisti katedros taikomuosius mokslo veiklos kryptis atitinkančias teorines bei praktines žinias;
3. ugdyti būsimųjų slaugos specialistų profesinius bei bendruosius gebėjimus;
4. teikti siūlymus dėl bendrosios praktikos slaugos programų pakeitimų.

Katedros funkcijos
1. rengia ir tobulina dalykų programas, teikia siūlymus studijų programai tobulinti;
2. rengia mokomąją metodinę medžiagą;
3. tiria bendrosios praktikos slaugytojų paklausą, inicijuoja naujų slaugos specializacijų programų kūrimą;
4. rengia darbo rinkos kvalifikacijos tobulinimo bei perkvalifikavimo programas ir dalyvauja jas įgyvendinant;
5. organizuoja ir atlieka taikomuosius mokslo tyrimus;
6. organizuoja slaugos studijų kryptį atitinkančias konferencijas, seminarus;
7. dalyvauja ES mainų, stažuočių, pilotiniuose ir kituose projektuose, tarptautinių slaugytojų organizacijų veikloje, bendradarbiauja su socialiniais partneriais bei atitinkamomis švietimo institucijomis kitose šalyse;
8. bendradarbiauja su mokymo ir mokslo institucijomis, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis, specialistų organizacijomis bei draugijomis.

Katedros dėstytojai

Lektorė Alina Bažanovienė*, el. p. a.bazanoviene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: nėščiosios ir vaiko sveikatos priežiūra; nėščiosios priežiūra; nėščiosios ir vaiko sveikatos priežiūros praktika; ugdymo pagrindai; šeimos planavimas ir konsultavimas (lpd)

Lektorė Snežana Budrikienė*, el. p. s.budrikiene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: bendroji slauga; bendruomenės slaugos praktika; slaugos technikos teorija ir praktika; medicininės procedūros; gerontologija; pagyvenusio žmogaus sveikatos priežiūros praktika; baigiamoji praktika

Lektorė Birutė Gostevičienė, el. p. b.gosteviciene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: anatomija; fiziologija

Lektorė Natalija Juškina, el. p. n.juskina@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: bendroji slauga; gerontologija; pagyvenusio žmogaus sveikatos priežiūros praktika; bendruomenės slaugos praktika; terapinės slaugos praktika

Lektorė dr. Jurgita Kazlauskienė, el. p. j.kazlauskiene@spf.viko.lt
dėstomas dalykas: bendruomenės slauga

Lektorė Viktorija Kielė, el. p. v.kielaite@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: chirurginė slauga; chirurginės slaugos praktika; baigiamoji praktika

Lektorė Milda Kuskienė*, el. p. m.kuskiene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: terapinė ir geriatrinė slauga; terapinės slaugos praktika; bendruomenės slaugos praktika; patologinė anatomija ir fiziologija; onkologinė slauga (lpd)

Docentė dr. Zyta Kuzborska, el. p. z.kuzborska@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: terapinė ir geriatrinė slauga; geriatrinės slaugos praktika; medicininė fizika; medicininės procedūros; med. atliekų tvarkymas (lpd)

Docentė dr. Simona Paulikienė, el. p. s.paulikiene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga; intensyviosios slaugos praktika; slaugos technikos teorija ir praktika

Lektorė Vida Poškuvienė*, el. p. v.poskuviene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: psichikos sveikatos slaugos pagrindai; psichikos sveikatos slaugos praktika

Lektorė Jurgita Stankūnienė, katedros vedėja, el. p. j.stankuniene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: bendroji slauga; terapinės slaugos praktika; sveikos gyvensenos pagindai (lpd)

Lektorė Daiva Treznevičiūtė, el. p. d.trezneviciute@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: profesinė etika; reabilitacijos pagrindai ir bioetika; bendroji ergoterapija ir bioetika; sveikatos teisė ir bioetika

________________________

*   – ne pagrindinė darbovietė

lpd – laisvai pasirenkamas dalykas