Slaugos katedra

Katedros vedėja Jurgita Stankūnienė
Mob. 8 649  06 974
Viet. tel. 461
El. paštas  j.stankuniene@spf.viko.lt
Kab. Nr. 215

Administratorė Eglė Kelpšienė
Mob. 8 649  06 973
Viet. tel. 461
El. paštas  e.kelpsiene@spf.viko.ltslaugosk@spf.viko.lt
Kab. Nr. 215

 

Katedros kuruojama studijų programa
„Bendrosios praktikos slauga”, valstybinis kodas 6531GX012 (įstojusiems 2010–2016 m. valstybinis kodas 653B70003).

Katedros uždaviniai
1. laiduoti bendrosios praktikos slaugos studijų programos kokybę;
2. skleisti katedros taikomuosius mokslo veiklos kryptis atitinkančias teorines bei praktines žinias;
3. ugdyti būsimųjų slaugos specialistų profesinius bei bendruosius gebėjimus;
4. teikti siūlymus dėl bendrosios praktikos slaugos programų pakeitimų.

Katedros funkcijos
1. rengia ir tobulina dalykų programas, teikia siūlymus studijų programai tobulinti;
2. rengia mokomąją metodinę medžiagą;
3. tiria bendrosios praktikos slaugytojų paklausą, inicijuoja naujų slaugos specializacijų programų kūrimą;
4. rengia darbo rinkos kvalifikacijos tobulinimo bei perkvalifikavimo programas ir dalyvauja jas įgyvendinant;
5. organizuoja ir atlieka taikomuosius mokslo tyrimus;
6. organizuoja slaugos studijų kryptį atitinkančias konferencijas, seminarus;
7. dalyvauja ES mainų, stažuočių, pilotiniuose ir kituose projektuose, tarptautinių slaugytojų organizacijų veikloje, bendradarbiauja su socialiniais partneriais bei atitinkamomis švietimo institucijomis kitose šalyse;
8. bendradarbiauja su mokymo ir mokslo institucijomis, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis, specialistų organizacijomis bei draugijomis.

Katedros dėstytojai

Lektorė Alina Bažanovienė*, el. p. a.bazanoviene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: bendruomenės slaugos praktika; šeimos planavimas ir konsultavimas (lpd); ugdymo pagrindai

Lektorė Snežana Budrikienė*, el. p. s.budrikiene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: bendroji slauga; gerontologija; bendrosios slaugos praktika; slaugos technikos teorija ir praktika; baigiamoji praktika

Lektorė Birutė Gostevičienė, el. p. b.gosteviciene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: anatomija, fiziologija

Asistentė Agnė Grajauskienė*, el. p. a.grajauskiene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: vaiko slauga; vaiko slaugos praktika; medicininės procedūros ir pirmoji medicinos pagalba

Lektorė Anastasija Grinčenko*, el. p. a.grincenko@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: terapinė ir geriatrinė slauga; slaugos pagrindai ir pirmoji medicinos pagalba; medicininės procedūros ir pirmoji medicinos pagalba; terapinės slaugos praktika

Lektorė Natalija Juškina, el. p. n.juskina@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: bendroji slauga; gerontologija; bendrosios slaugos praktika;

Lektorė dr. Jurgita Kazlauskienė, el. p. j.kazlauskiene@spf.viko.lt
dėstomas dalykas: bendruomenės slauga

Lektorė Viktorija Kielė, el. p. v.kiele@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: chirurginė slauga; chirurginės slaugos praktika

Asistentė Anna Kudriašova*, el. p. a.kudriasovaite@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: psichikos sveikatos slaugos pagrindai; psichikos sveikatos slaugos praktika; pirmoji medicinos pagalba ir medicininės procedūros

Lektorė Milda Kuskienė*, el. p. m.kuskiene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: terapinė ir geriatrinė slauga; terapinės slaugos praktika; onkologinės ligos (lpd); patologinė fiziologija; patologinė anatomija ir fiziologija

Docentė dr. Zyta Kuzborska, el. p. z.kuzborska@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: terapinė ir geriatrinė slauga; medicininė fizika; radiacinė sauga; būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga; pirmoji medicinos pagalba; geriatrinės slaugos praktika; slaugos pagrindai ir pirmoji medicinos pagalba; intensyviosios slaugos praktika

Lektorius Andrius Paulauskas*, el. p. a.paulauskas@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: terapinė ir geriatrinė slauga; geriatrinės slaugos praktika

Docentė dr. Simona Paulikienė, el. p. s.paulikiene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga; intensyviosios slaugos praktika; slaugos technikos teorija ir praktika (PMP); pirmoji medicinos pagalba (MP)

Lektorė Vida Poškuvienė*, el. p. v.poskuviene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: psichikos sveikatos slaugos pagrindai; psichikos sveikatos slaugos praktika

Lektorė Jurgita Stankūnienė, Slaugos katedros vedėja, el. p. j.stankuniene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: bendroji slauga; terapinės slaugos praktika; bendrosios slaugos praktika; sveikos gyvensenos pagrindai (lpd)

Lektorė Daiva Treznevičiūtė, el. p. d.trezneviciute@spf.viko.lt
dėstomas dalykas: profesinė etika; bendroji ergoterapija (bioetika); sveikatos teisė ir bioetika; reabilitacijos pagrindai ir bioetika

Lektorė Gabrielė Turlinskienė, el. p. g.turlinskiene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: vaiko slauga; vaiko slaugos praktika; terapinės slaugos praktika; medicininės procedūros

________________________

*   – ne pagrindinė darbovietė

lpd – laisvai pasirenkamas dalykas