Slaugos katedra

Katedros vedėja Jurgita Stankūnienė
Mob. 8 649  06 974
Viet. tel. 461
El. paštas  j.stankuniene@spf.viko.lt
Kab. Nr. 215

Administratorė Eglė Kelpšienė
Mob. 8 649  06 973
Viet. tel. 461
El. paštas  e.kelpsiene@spf.viko.ltslaugosk@spf.viko.lt
Kab. Nr. 215

Katedros kuruojama studijų programa
„Bendrosios praktikos slauga”, valstybinis kodas 6531GX012 (įstojusiems 2010–2016 m. valstybinis kodas 653B70003).

Katedros uždaviniai
1. Laiduoti studijų programos „Bendrosios praktikos slauga“ studijų programos kokybę.
2. Skleisti katedros taikomosios mokslo veiklos kryptis atitinkančias teorines bei praktines žinias.
3. Ugdyti būsimųjų slaugos specialistų profesinius bei bendruosius gebėjimus.
4. Teikti siūlymus dėl studijų programos „Bendrosios praktikos slauga“ pakeitimų.

Katedros funkcijos
1. Rengia ir tobulina studijų dalykų programas, teikia siūlymus studijų programai tobulinti.
2. Rengia mokomąją metodinę medžiagą.
3. Tiria bendrosios praktikos slaugytojų paklausą, inicijuoja naujų slaugos specializacijų programų kūrimą.
4. Rengia darbo rinkos kvalifikacijos tobulinimo bei perkvalifikavimo programas ir dalyvauja jas įgyvendinant.
5. Organizuoja ir atlieka taikomuosius mokslo tyrimus;
6. Organizuoja slaugos studijų kryptį atitinkančias konferencijas, seminarus.
7. Dalyvauja ES mainų, stažuočių, pilotiniuose ir kituose projektuose, tarptautinių slaugytojų organizacijų veikloje, bendradarbiauja su socialiniais partneriais bei atitinkamomis švietimo institucijomis kitose šalyse.
8. Bendradarbiauja su mokymo ir mokslo institucijomis, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis, specialistų organizacijomis bei draugijomis.

Katedros dėstytojai

Lektorė Alina Bažanovienė*, el. p. a.bazanoviene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: nėščiosios sveikatos priežiūra; nėščiosios sveikatos priežiūros praktika; bendruomenės slaugos praktika; šeimos planavimas ir konsultavimas (lpd); ugdymo pagrindai

Lektorė Snežana Budrikienė*, el. p. s.budrikiene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: bendroji slauga; gerontologija; bendrosios slaugos praktika; saugos technikos teorija ir praktika; terapinės slaugos praktika; baigiamoji praktika

Lektorė Miglė Didbalytė*, el. p. m.didbalyte@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: psichikos sveikatos slaugos pagrindai; psichikos sveikatos slaugos praktika

Lektorė Birutė Gostevičienė, el. p. b.gosteviciene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: anatomija, fiziologija

Lektorė Greta Juškevičiūtė*, el. p. g.juskeviciute@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: vaiko slauga; vaiko slaugos praktika; baigiamoji praktika

Lektorė Natalija Juškina, el. p. n.juskina@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: bendroji slauga; gerontologija; bendrosios slaugos praktika;

Lektorius Ignas Kaziukonis*, el. p. i.kaziukonis@spf.viko.lt
dėstomas dalykas: medicininės procedūros ir pirmoji medicinos pagalba

Docentė dr. Jurgita Kazlauskienė, el. p. j.kazlauskiene@spf.viko.lt
dėstomas dalykas: bendruomenės slauga

Lektorė Viktorija Kielė, el. p. v.kiele@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: chirurginė slauga; chirurginės slaugos praktika; baigiamoji praktika

Lektorė Milda Kuskienė*, el. p. m.kuskiene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: terapinė ir geriatrinė slauga; terapinės slaugos praktika; patologinė fiziologija; patologinė anatomija ir fiziologija

Docentė dr. Zyta Kuzborska, el. p. z.kuzborska@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: terapinė ir geriatrinė slauga; medicininė fizika; būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga; pirmoji medicinos pagalba; geriatrinės slaugos praktika; slaugos pagrindai ir pirmoji medicinos pagalba; intensyviosios slaugos praktika

Docentė dr. Simona Paulikienė, el. p. s.paulikiene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga; intensyviosios slaugos praktika; slaugos technikos teorija ir praktika (PMP); pirmoji medicinos pagalba; medicininės procedūros; terapinė ir geriatrinė slauga; baigiamoji praktika

Lektorė Gintarė Piškinaitė*, el. p. g.piskinaite@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: slaugos pagrindai ir pirmoji medicinos pagalba

Lektorė Vida Poškuvienė*, el. p. v.poskuviene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: psichikos sveikatos slaugos pagrindai; psichikos sveikatos slaugos praktika

Lektorė Jurgita Stankūnienė, Slaugos katedros vedėja, el. p. j.stankuniene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: bendroji slauga; bendrosios slaugos praktika; terapinės slaugos praktika; sveikos gyvensenos pagrindai (lpd); baigiamoji praktika

Lektorė Daiva Treznevičiūtė, el. p. d.trezneviciute@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: profesinė etika; bendroji ergoterapija (bioetika); sveikatos teisė ir bioetika; reabilitacijos pagrindai ir bioetika

Lektorė Gabrielė Turlinskienė, el. p. g.turlinskiene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: vaiko slauga; vaiko slaugos praktika;

________________________

*   – ne pagrindinė darbovietė
lpd – laisvai pasirenkamas dalykas