Slaugos katedra

Katedros vedėja Jurgita Stankūnienė
tel. (8 5)  219 1698, viet. tel. 461
el. p. j.stankuniene@spf.viko.lt
kab. Nr. 215

Administratorė Eglė Kelpšienė
tel. (8 5)  219 1698, viet. tel. 461
el. p. e.kelpsiene@spf.viko.lt;  slaugosk@spf.viko.lt
kab. Nr. 215

 

Katedros kuruojama studijų programa
„Bendrosios praktikos slauga”, valstybinis kodas 653B70003 (įstojusiems 2010 m. ir vėliau).

Katedros uždaviniai
1. laiduoti bendrosios praktikos slaugos studijų programos kokybę;
2. skleisti katedros taikomuosius mokslo veiklos kryptis atitinkančias teorines bei praktines žinias;
3. ugdyti būsimųjų slaugos specialistų profesinius bei bendruosius gebėjimus;
4. teikti siūlymus dėl bendrosios praktikos slaugos programų pakeitimų.

Katedros funkcijos
1. rengia ir tobulina dalykų programas, teikia siūlymus studijų programai tobulinti;
2. rengia mokomąją metodinę medžiagą;
3. tiria bendrosios praktikos slaugytojų paklausą, inicijuoja naujų slaugos specializacijų programų kūrimą;
4. rengia darbo rinkos kvalifikacijos tobulinimo bei perkvalifikavimo programas ir dalyvauja jas įgyvendinant;
5. organizuoja ir atlieka taikomuosius mokslo tyrimus;
6. organizuoja slaugos studijų kryptį atitinkančias konferencijas, seminarus;
7. dalyvauja ES mainų, stažuočių, pilotiniuose ir kituose projektuose, tarptautinių slaugytojų organizacijų veikloje, bendradarbiauja su socialiniais partneriais bei atitinkamomis švietimo institucijomis kitose šalyse;
8. bendradarbiauja su mokymo ir mokslo institucijomis, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis, specialistų organizacijomis bei draugijomis.

Katedros dėstytojai
Lektorė Snežana Budrikienė*, el. p. s.budrikiene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: bendroji slauga; medicininės procedūros

Lektorė Rūta Butkuvienė, el. p. r.butkuviene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: nėščiosios ir vaiko sveikatos priežiūra; vaiko sveikatos priežiūra; vaiko slauga; pirmoji medicinos pagalba; vaiko slaugos profesinės veiklos praktika; pediatrija

Lektorė Birutė Gostevičienė, el. p. b.gosteviciene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: anatomija, fiziologija

Lektorė Agnė Jakavonytė-Akstinienė, el. p. a.jakavonyte-akstiniene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: psichikos sveikatos slaugos pagrindai; terapinė ir geriatrinė slauga; psichikos sveikatos slaugos praktika; terapinės slaugos praktika; slaugos pagrindai (lpd)

Lektorė Natalija Juškina**, el. p. n.juskina@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: bendroji slauga; terapinė ir geriatrinė slauga

Lektorė Jurgita Kazlauskienė**, el. p. j.kazlauskiene@spf.viko.lt
dėstomas dalykas: bendruomenės slauga

Lektorė Viktorija Kielaitė, el. p. v.kielaite@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: chirurginė slauga; gerontologija; pagyvenusio žmogaus sveikatos priežiūros praktika; chirurginės slaugos praktika

Lektorius Kęstutis Koncevičius, el. p. k.koncevicius@spf.viko.lt
dėstomas dalykas: civilinė ir darbo sauga

Lektorė Milda Kuskienė*, el. p. 10.milda@gmail.com
dėstomi dalykai: terapinė ir geriatrinė slauga; bendruomenės slaugos profesinės veiklos praktika

Docentė dr. Zyta Kuzborska, el. p. z.kuzborska@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: bendroji slauga; terapinė ir geriatrinė slauga; geriatrinės slaugos praktika

Lektorė Virginija Lapinskienė, el. p. v.lapinskiene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: nėščiosios ir vaiko sveikatos priežiūra; vaiko sveikatos priežiūra; pirmoji medicinos pagalba; vaiko slauga; užkrečiamomis ligomis sergančiųjų slauga (lpd); nėščiosios ir vaiko sveikatos priežiūros praktika; vaiko slaugos praktika

Lektorė dr. Simona Paulikienė, el. p. s.paulikiene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga; intensyviosios slaugos praktika; bendruomenės slaugos praktika

Lektorė Albina Pulkauninkienė, el. p. a.pulkauninkiene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: sveiko ir sergančio vaiko maitinimas; odos ligomis sergančiųjų slauga (lpd)

Lektorė Vida Poškuvienė*, el. p. v.poskuviene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: psichikos sveikatos slaugos pagrindai; psichikos sveikatos slaugos praktika

Lektorė Alina Savanevičienė*, el. p. a.savaneviciene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: nėščiosios ir vaiko sveikatos priežiūra; nėščiosios priežiūra; nėščiosios ir vaiko sveikatos priežiūros profesinė praktika

Lektorė Jurgita Stankūnienė, katedros vedėja, el. p. j.stankuniene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: bendroji slauga; terapinės slaugos praktika

Lektorė Daiva Treznevičiūtė, el. p. d.trezneviciute@spf.viko.lt
dėstomas dalykas: profesinė etika

Lektorė Gabrielė Šarkytė*, el. p. g.sarkyte@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: bendruomenės slauga, pagyvenusio žmogaus sveikatos priežiūros praktika, dietetika

Lektorė Audronė Zarankienė, el. p. a.zarankiene@spf.viko.lt
dėstomi dalykai: būtinoji medicinos pagalba ir intensyvioji slauga; pirmoji medicinos pagalba; intensyviosios slaugos praktika

________________________

*   – ne pagrindinė darbovietė
** – nėštumo ir gimdymo/vaiko priežiūros atostogose