Studentų atstovybė

Mes nagrinėjame Tavo skundus, prašymus, giname Tavo interesus fakulteto posėdžiuose bei atstovaujame studentų nuomonę už fakulteto ribų. Kitaip tariant, mes esame tas tiltas, kuris jungia studentą su fakulteto dėstytojais ir administracija.

Mes vykdome seniūnų rinkimus, taip pat organizuojame seniūnų mokymus, pirmakursių stovyklas bei „apdovanojame“ nepamirštamu krikštu, po kurio pirmakursiai, atlaikę paruoštus išbandymus, tampa tikrais studentais. Informuojame apie aktualius studentams įvykius švietimo srityje.

Mes esame tam, kad Tau padėtume – todėl nebijok reikšti savo nuomonės, visuomet kreipkis, jei ištiko bėda, turi pastabų ar klausimų. Kreipdamasis į mus visada sulauksi atsakymo, pagalbos tavo rūpimais klausimais. Čia dirba studentai, norintys ir galintys Tau padėti.

Kokiais klausimais gali kreiptis į mus?

 1. Dėl socialinės ir akademinės aplinkos gerinimo.
 2. Dėl studijų kokybės ir jos gerinimo.
 3. Dėl stipendijų skyrimo tvarkos.
 4. Dėl paskaitų tvarkaraščio.
 5. Dėl bendrabučių.
 6. Dėl iškilusių nesutarimų.
 7. Dėl studentų atstovybės veiklos.
 8. Dėl akademinio sąžiningumo.
 9. Dėl akademinės etikos.
 10. Dėl Lietuvos studento pažymėjimo.
 11. Kitais rūpimais klausimais.

Pirmininkė: Neringa Jakaitytė
spf@vikosa.lt
Socialinių ir akademinių reikalų koordinatorė: Gabrielė Ašmėnaitė
spf.soc-akadem@vikosa.lt
Komunikacijos koordinatorė: Miglė Gudelytė
spf.rsv@vikosa.lt
Žmogiškųjų išteklių koordinatorė: Živilė Stanevičiūtė
spf.hr@vikosa.lt
Administratorė: Arūnė Malonaitė
spf.admin@vikosa.lt

Sveikatos priežiūros fakulteto studentų atstovybė
Didlaukio g. 45, 112 kab. LT-08303, Vilnius, Lietuva