VK Sveikatos priežiūros fakulteto ir dienos centro „Šviesa“ draugystė tęsiasi beveik 10 metų. Centro lankytojai – žmonės, kuriems yra proto sutrikimų. Centre siekiama sudaryti sąlygas lavinti tokių žmonių kasdienio gyvenimo įgūdžius, pagal galimybes dirbti, atskleisti savo galias, bendrauti ir dalyvauti bendruomenės gyvenime. Šioje veikloje dalyvauja ir VK Sveikatos priežiūros fakulteto studentai.

2021 m. lapkričio 17 d. studijų programos „Dietetika“ DT21 grupės studentai Ugnė Usevičiūtė, Paulius Pilelis, Neringa Astikaitė, Vitalija Semeniukaitė, Laura Blažytė parengė ir perskaitė paskaitą centro lankytojams apie daržovių ir vaisių teikiamą naudą. Studijų programos „Ergoterapija“ ER21 grupės studentai Adriana Taratasiuk ir Gabriela Suma suorganizavo sporto šventę. Renginių metu centro lankytojai formavo kalėdinės eglutės žaisliukus iš polimerinio molio, rungėsi estafetėse ir dalyvavo pokalbyje apie daržovių ir vaisių naudą.

Už šį rudenį suorganizuotus renginius nuoširdi padėka DT21 grupės studentams Robertai Vosyliutei, Melitai Raginytei, Ugnei Rožėnaitei, Simonai Šmigelskaitei, Žavintai Sadauskaitei, Justinai Geronaitytei ir ER21 grupės studentams Nikitai Babenko, Emilijai Garnatkevičiūtei, Laurai Tichovai, David Turlinskui, Aleksandrui Noviskij, Žygimantui Krivickui.

Organizuodami šventes ir paskaitas žmonėms, kuriems yra proto sutrikimų, studentai patys gauna nemažai galimybių: išanalizuoti savo nuostatą į neįgalų žmogų, įgyti organizacinių gebėjimų, informacijos pritaikymo ir pateikimo sutrikusio intelekto žmogui patirties.

Aurelija Kūgytė,
VK SPF Grožio terapijos katedros lektorė