2017 m. lapkričio 20 d. Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete įvyko popietė-seminaras, skirtas Pasaulinei supratimo apie antibiotikus savaitei ir Europos supratimo apie antibiotikus dienai paminėti. Renginį organizavo Biomedicininės diagnostikos ir dietetikos bei Slaugos katedros. Seminare Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė dr. Rolanda Valintėlienė apžvelgė antimikrobinio atsparumo situaciją Lietuvoje ir Europoje, pagrindines šios problemos priežastis, galimus sprendimo būdus. Lektorės Rasa Marinskienė ir Snežana Budrikienė aptarė ir diskutavo su auditorija apie sveikatos priežiūros specialistų, ypač slaugytojų, higienos reikalavimų laikymosi svarbą, mažinat hospitalinių infekcijų riziką bei jų plitimą. Pabrėžtas slaugytojo vaidmuo šviečiant pacientus apie antibiotikų vartojimą.

 

Biomedicininės diagnostikos ir dietetikos katedros vedėja
dr. Ingrida Pumputienė

 


2017 m. lapkričio 16–17 d. Sveikatos priežiūros fakultete lankėsi delegacija iš Talino sveikatos priežiūros kolegijos (Estija).
Lapkričio 16 d. delegacijos narės Ülle Ernits, Ulvi Kõrgemaa, Ave Perve, Piret Gilden ir Eve Epner, kartu su Slaugos katedros lektore Gabriele Turlinskiene aplankė VšĮ Vilniaus miesto klinikinę ligoninę.
Lapkričio 17 d. delegacija lankėsi fakultete ir susipažino su fakultete vykdomomis studijų programomis. Erasmus+ programos koordinatorė, Slaugos katedros lektorė Viktorija Kielaitė supažindino su fakultetu. Po to estės susitiko su dėstytojais, dėstančiais „Bendrosios praktikos slaugos“ bei „Ergoterapijos“ studijų programų studentams, ir fakulteto administracijos atstovais. Susitikimo metu delegacijos narės Eve Epner ir Ülle Ernits pristatė Talino sveikatos priežiūros kolegiją.
Po susitikimo fakultete delegacijai iš Estijos buvo organizuotas susitikimas su Vilniaus kolegijos Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Jolanta Preidiene. 2017 m. spalio mėn. Vilniaus kolegija su Talino sveikatos priežiūros kolegija pasirašė dvišalę sutartį, kuri suteikia Erasmus+ programos mainų galimybę „Bendrosios praktikos slaugos“ ir „Ergoterapijos“ studijų programų dėstytojams bei studentams.

 

Viktorija Kielaitė,
Erasmus koordinatorė VK SPF

 


Paliatyvi priežiūra šiuolaikiniame pasaulyje tampa vienu iš sveikatos priežiūros prioritetų. Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete vykdomose studijų programose „„Bendrosios praktikos slauga“, „Radiologija“, „Ergoterapija“, „Kineziterapija“ paliatyvios priežiūros temos integruojamos į dėstymą, orientuojantis į pasaulinę šios srities patirtį.
Sveikatos priežiūros fakulteto Studijų skyriaus vedėja, Slaugos katedros lektorė Daiva Treznevičiūtė lapkričio 15–17 d. buvo išvykusi į stažuotę Estijoje, Talino sveikatos priežiūros kolegijoje (Tallinn Health Care College). Stažuotė buvo skirta įgyti naujų žinių apie paliatyvią priežiūrą ir jai reikalingų kompetencijų ugdymą, aptarti studentų ir dėstytojų mainų galimybes, kurias suteikia šiais mokslo metais sudaryta Erasmus+ sutartis tarp Vilniaus kolegijos ir Talino sveikatos priežiūros kolegijos.
D. Treznevičiūtė dalyvavo susitikimuose su kolegomis iš Estijos, Latvijos, Suomijos, Čekijos, Belgijos ir JAV, kurių metu buvo aptarta paliatyvios priežiūros situacija minėtose šalyse ir Lietuvoje. Taip pat aplankytos kelios paliatyvią priežiūrą teikiančios Talino sveikatos priežiūros įstaigos, susipažinta su Talino sveikatos priežiūros kolegijos mokymo(si) baze, kolegijoje taikomais mokymo(si) metodais.

 

Daiva Treznevičiūtė,
Studijų skyriaus vedėja, Slaugos katedros lektorė

 


Jeigu nerandate knygų, straipsnių, informacijos duomenų bazėse arba norite išmokti sudaryti literatūros sąrašą – kviečiame į informacinius mokymus!

Mokymai vyksta Sveikatos priežiūros fakulteto bibliotekos videotekos skaitykloje (Didlaukio g. 45, I aukštas).

 

Bibliotekos elektroninis katalogas
Išmoksi susirasti knygą bei prisijungti prie el. katalogo, pateikti užsakymą, prasitęsti išduotus leidinius savarankiškai.
Mokymai vyksta pirmadieniais, 11.15–11.35 val.

EBSCO duomenų bazė
Išmoksi prisijungti prie duomenų bazės iš namų, atlikti kokybišką paiešką, atsisiųsti ir skaityti straipsnius bei el. knygas.
Mokymai vyksta antradieniais, 11.15–11.40 val.

RefWorks – bibliografinių nuorodų tvarkymo programa
Išmoksi prisijungti prie programos, įkelti šaltinių bibliografinius įrašus, juos tvarkyti ir automatiškai sudaryti literatūros sąrašą moksliniam darbui Word programoje.
Mokymai vyksta trečiadieniais, 11.15–11.45 val.

 

Renata Markauskienė,
SPF bibliotekos vedėja

 


2017 m. lapkričio 13 d. Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete įvyko seminaras, skirtas Pasaulinei diabeto dienai paminėti. Studijų programos „Bendrosios praktikos slauga“ SL16 grupės studentai parengė ir pristatė pranešimus cukrinio diabeto tema. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų slaugytoja diabetologė Genovaitė Milošienė pasakojo apie slaugytojos veiklą, prižiūrint cukriniu diabetu sergančius pacientus. Seminaro metu SL14B gr. studentė Lina Ambrasaitė apapsakojo apie savo įspūdžius iš baigiamosios praktikos vietos. Gabrielė Žemgulytė, SL14D gr. studentė apžvelgė savo rengiamo baigiamojo darbo gaires. Studentams pranešimus padėjo parengti Slaugos katedros lektorės: Milda Kuskienė, dr.Zyta Kuzborska, Agnė Jakavonytė-Akstinienė.

 

Renginio organizatoriai