Nemokamas egzaminų perlaikymas už 2015/2016 m. m. pavasario semestrą vyks iki 2016 m. birželio 29 d.

Dėl perlaikymo laiko studentai individualiai tariasi su dėstytojais.

Po perlaikymo užpildomas žiniaraštis, kuriame įrašomi tik egzaminą perlaikyti turėję studentai, perlaikymo data, o pastabose pažymima „perlaikymas“

Daiva Treznevičiūtė,

Studijų skyriaus vedėja