Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto dekanė dr. Milda Žukauskienė ir prodekanė dr. Jurgita Kazlauskienė susitiko su LR SAM Asmens sveikatos departamento Slaugos ir ilgalaikės priežiūros skyriaus patarėju Mariumi Čiurlioniu. Diskusijos metu svečias išreiškė susirūpinimą didėjančiu asmens sveikatos priežiūros specialistų, ypač slaugytojų ir ergoterapeutų, poreikiu. Nors Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete vykdoma studijų programa „Bendrosios praktikos slauga“ jau ne vienus metus puikuojasi populiariausių Lietuvos koleginių studijų programų dešimtuke, šiemet priimta keliomis dešimtimis mažiau studentų nei pernai. M. Čiurlionis pabrėžė, kad ateityje slaugytojų ir ergoterapeutų poreikis tik didės, todėl vyriausybė jau dabar imasi sprendimų, kad šių specialistų  darbo sąlygos, jų rengimas ir kvalifikacinis tobulėjimas būtų gerinamas. Nuo 2024 m. liepos 1 d. visas slaugos paslaugas namuose teikiančias komandas turės papildyti ergoterapeutai. Didelius slaugos poreikius turintiems pacientams planuojama didinti paslaugų skaičių, tai reiškia, kad slaugos paslaugas namuose jie galės gauti kiekvieną dieną. Visi šie faktai verčia ieškoti sprendimų, didinančių asmens sveikatos priežiūros studijų programų patrauklumą, populiarinti studijas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.