Balandžio 28 d. – kontaktinės mišriosios intensyviosios programos (BIP angl. Blended intensive programme) “Patient orientated Care“ savaitės ketvirtoji veiklų diena.

Aplankyti slaugos namai ,,Addere Care”, kuriuose yra teikiamos slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos. Slaugos namų specialistai supažindino su įstaiga ir jos veikla. Toliau socialinės programos metu susipažinta su dalele Lietuvos istorijos, aplankyta Trakų salos pilis.

BIP organizatoriai