Fakulteto konkurso ir atestacijos komisijos posėdis Sveikatos priežiūros fakulteto dėstytojų atestacijos klausimu vyks 2021 m. gegužės 6 d. (ketvirtadienį) 14.00 val. per nuotolį, naudojant Microsoft Teams įrankį.

Atestuojamo dėstytojo dalyvavimas komisijos posėdyje svarstant jo kandidatūrą yra PRIVALOMAS. Sprendimas priimamas pretendentui nedalyvaujant.

 

Fakulteto konkurso ir atestacijos
komisijos pirmininkė
Birutė Gostevičienė