Informuojame, kad nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 16 d. prasideda prašymų teikimas per Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinę sistemą (toliau — IS „PARAMA“) tikslinei išmokai 2019 m. pavasario semestrui papildomo rugpjūčio mėn. priėmimo metu gauti.
Studentai, norėdami gauti tikslinę išmoką papildomo priėmimo metu, privalo per Fondo interneto tinklalapį [http://vsf.lrv.lt/lt/] prisijungti prie IS „PARAMA“ ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Tikslinė išmoka 2019 m. pavasario semestras_rugpjūtis). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į tikslinę išmoką priėmimo metu.
Primename, kad tikslinė išmoka studentams yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos.

Daiva Treznevičiūtė,
Studijų skyriaus vedėja