Vadovaudamiesi LR Vyriausybės nutarimu dėl karantino LR teritorijoje paskelbimo ir Vilniaus kolegijos direktoriaus įsakymu dėl studijų vykdymo karantino metu, nuo 2020 m. lapkričio 9 iki 29 d. studijas, išskyrus laboratorinius ir kitus praktinius darbus, kurių vykdymui reikalinga įranga ir priemonės yra Vilniaus kolegijos patalpose, vykdysime nuotoliniu būdu.

Naudingos nuorodos:

Studijos ir darbas 2020-2021 m. m.
https://www.viko.lt/nuotoliniu-studiju-organizavimas/

Covid-19
https://www.viko.lt/covid-19/