Balandžio 26 d. Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje įvyko nacionalinė mokslinė praktinė konferencija „Muzikos ir mokslo labirintais“, kurioje Juventa Mudėnienė, Sveikatos priežiūros fakulteto Reabilitacijos katedros lektorė, skaitė pranešimą ir vedė praktinį užsiėmimą „Kultūrinės vaikų ir jų šeimų įtraukties vertingumas negalios kontekste. Laiko ir perspektyvos aspektai”. Konferencijoje lektorė akcentavo tarpdisciplininių tyrimų bei veiklų efektyvumą dirbant su autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais bei šeimos narių įtraukimo į ergoterapijos, ugdymo veiklas tikslingumą ir poveikį, siekiant efektyvaus darbo bei teigiamų rezultatų vaikų motyvacijai bei socialinėms sąveikoms.

Forumo tikslas – suburti mokslininkus-tyrėjus, muzikinio ugdymo bei švietimo pagalbos specialistus bendradarbiauti, skatinti holistinį požiūrį į kiekvieną vaiką, įvairiapusį ugdymą bei lavinimą. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas vaikų, turinčių skirtingų galimybių bei poreikių, aplinkos ir kultūriniam kontekstui, kuris neretai daro lemiamą poveikį ugdytinių pasitikėjimui savimi, įsitraukimui į veiklas bei meistriškumui.

Daugiau nuotraukų rasite VIKO SPF Facebook ir Instagram įraše.