2017 m. gegužės 14–20 dienomis Slaugos katedros lektorė Viktorija Kielaitė skaitė paskaitas studentams CEU Cardenal Herrera universitete Valencijoje (Ispanija).
Vizito metu lektorė bendravo su studentais, susitiko su dėstančiais dėstytojais ir Sveikatos mokslų fakulteto dekane. CEU Cardenal Herrera universiteto Sveikatos mokslų fakultete mokosi apie 3000 studentų. Iš jų apie 10 procentų yra atvykę iš kitų šalių (daugiausia iš Taivano, Rusijos, Afganistano, Japonijos, Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Italijos). Visiems fakultete studijuojantiems studentams pirmieji studijų metų dalykai yra privalomai dėstomi anglų kalba.
Pasinaudodama proga vizito metu lektorė ir Erasmus programos koordinatorė Sveikatos priežiūros fakultete Viktorija Kielaitė dalyvavo susitikime su CEU Cardenal Herrera universiteto Erasmus programos koordinatoriais Vincent Benavent ir Samuel Asensio Alcaide. Susitikimo metu buvo inicijuota nauja dvišalė Erasmus sutartis, kuri suteiks galimybę studijų programų „Bendrosios praktikos slauga“ ir „Kineziterapija“ studentams ir jiems dėstantiems dėstytojams dalyvauti Erasmus programos mainuose nuo 2017/2018 m. m. pavasario semestro.

Viktorija Kielaitė,
Slaugos katedros lektorė,
Erasmus programos koordinatorė SPF