2022 m. lapkričio 16-18 d. Sveikatos priežiūros fakulteto dėstytojos dr. M. Žukauskienė, J. Veliulytė ir A. Kūgytė dalyvavo tarptautiniame partnerių susitikime Talino universiteto Haapsalu kolegijoje. Susitikimo metu aptarti įgyvendinto projekto rezultatai, sukurto intelektinio produkto – laisvai pasirenkamo dalyko Mąstymo modeliavimas (angl. Design thinking), kurį dėstė 3 dėstytojai iš skirtingų šalių, kokybė, projekto sklaidai skirta tarptautinė  konferencija „Senėjimui draugiška visuomenė“, kuri dalyvių buvo įvertinta labai palankiai.

Partneriai susitarė toliau tęsti bendradarbiavimą: siūlyti laisvai pasirenkamą dalyką ir kitų studijų programų studentams, pritraukti šalių partnerių studentus, kartu generuoti naujo projekto idėjas.

Susitikimas vyko pagal Erasmus+ programos strateginės partnerystės KA2 projektą (Nr. 2020-1-EE01-KA203-077953) „Senėjimui draugiška visuomenė – inovacijos, ugdymas ir technologiniai sprendimai“ (angl. „Age-friendly Society – Innovation, Education and Technological Solutions“).