Dėl karantino konferencija atšaukiama.

Maloniai kviečiame visus į respublikinę studentų konferenciją „Studijos ir sveikata: 2020“.

Konferencija vyks 2020 m. gegužės 20 d. Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete  (Didlaukio g. 45, Vilnius). Pradžia 10 val.

Konferenciją organizuoja Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto studentų mokslinė draugija.

Konferencija skirta studentams ir dėstytojams, kurie domisi studentų moksliniais tyrimais. Bus išduodami dalyvio pažymėjimai (4 val.).

Konferencijos tikslai – skatinti studentų ir dėstytojų bendradarbiavimą, kartu atliekant tiriamąją veiklą bei dalinantis gerąja patirtimi; suteikti galimybę studentams, kurių interesai nukreipti biomedicinos mokslų tyrimų kryptimis, pasikeisti naujausia informacija bei idėjomis.

Konferencijos sritys:

  1. Sveikatos specialisto vaidmuo kuriant saugią aplinką.
  2. Sveikatingumo priemonės asmens viso gyvenimo kontekste.
  3. Būtinos kompetencijos sveikatos specialistui-lyderiui.
  4. Dirbtinis intelektas sveikatos priežiūros sistemoje.

Reikalavimai pranešimo pristatymui:

   • Pristatyme turi būti: įžanga, tyrimo tikslas, uždaviniai, tyrimo objektas, tyrimo metodikos paaiškinimas, tyrimo rezultatų ir jų analizės pristatymas, išvados ir pasiūlymai.
   • Pranešimai pristatomi lietuvių kalba.
   • Pristatymo trukmė iki 10 min.

 

Pranešėjų registracija (iki 2020-04-30)

 

Konferencijos programa (bus skelbiama nuo 2020-05-11)