2019 m. kovo 26–28 d. Sveikatos priežiūros fakulteto Partnerysčių ir praktinio mokymo skyriaus vedėja, Slaugos katedros docentė dr. Simona Paulikienė ir Studijų skyriaus vedėja, Slaugos katedros lektorė Daiva Treznevičiūtė buvo išvykusios į stažuotę Maltos universitete, kurios metu kartu su Pedagogikos fakulteto dėstytojomis Aušra Simoniukštyte, Agne Grušauskaite ir Dalia Kačinaite-Vrubliauskiene dalyvavo Tarptautinėje tėvystės programoje, skirtoje „Tėvystės paribyje“ temai. Trijų dienų trukmės mokymuose, be Vilniaus kolegijos dėstytojų, dalyvavo įvairių Europos universitetų ir universitetinių kolegijų dėstytojai ir studentai. Mokymų metu vyko seminarai su tėvais iš socialiai pažeidžiamų grupių, dalyviai klausė paskaitas apie problemas, su kuriomis susiduria visuomenės pakraščiuose dėl skurdo, etninės kilmės, migracijos, šeimos narių negalios ar priklausymo lytinėms mažumoms atsidūrusios šeimos. Seminarų ir refleksijų metu buvo mokomasi identifikuoti ir atsižvelgti į įvairius veiksnius, tarp jų ir psichikos sveikatą, lemiančius socialinę atskirtį bei priemones, kurios padėtų sumažinti šeimų atskirtį socialinio darbo, sveikatos priežiūros ir švietimo srityse.
Tarptautinė tėvystės programa yra vykdoma jau 6 metus, tačiau oficialiai bendradarbiavimo memorandumas visų šalių narių pasirašytas 2017 m. balandžio – gegužės mėn. Lietuvai Tarptautinės tėvystės programos konsorciume atstovauja Vilniaus kolegija. Be Vilniaus kolegijos, Tarptautinę tėvystės programą įgyvendina Maltos universitetas, Notingemo Trento universitetas (Jungtinė Karalystė), Zuydo taikomųjų mokslų universitetas (Nyderlandai), Leuven-Limburgo universitetinė kolegija (Belgija), HOWEST universitetinė kolegija (Belgija), Satakuntos taikomųjų mokslų universitetas (Suomija).
Stažuotės metu dr. S. Paulikienė ir D. Treznevičiūtė aptarė Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto bendradarbiavimo su šiomis institucijomis ir studentų mainų galimybes, pasidalino dėstymo patirtimi.

 

Daiva Treznevičiūtė,
SPF Studijų skyriaus vedėja, Slaugos katedros lektorė

Aušra Simoniukštytė,
PDF Edukologijos katedros lektorė